CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG

Thứ năm - 23/06/2011 01:05


 

Năm học thứ nhất
 
Học kỳ I :
TT Mã MH Tên môn học (Mô đun) Thời lượng Số bài Thời gian thi Môn Ghi chú
kiểm tra kiểm tra
Tổng số Lý thuyết Thực hành    hết môn Môn chung
1 MH 01 Chính trị (Mác-Lenin 1) 90 60 24 6 90 phút Môn chung  
2 MH 02 Pháp luật 30 21 7 2 60 phút Môn chung  
3 MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4 60 phút Môn chung  
4 MH 04 Giáo dục quốc phòng 75 59 13 5 60 phút Môn chung  
5 MH 05 Anh văn 1 60 60 0 8 90 phút Môn chung  
6 MH 06 Tin học đại cương 75 30 42 5 60 phút Môn chung  
7 MH 10 Toán ứng dụng 60 43 15 4 60 phút Môn chung  
Cộng : 450            
Học kỳ II :
1 MĐ05 Anh văn 2 60 30 27 4 90 phút Môn chung  
2 MĐ 08 Tin học văn phòng 120 40 76 8 90 phút Cơ sở  
3 MH 35 Kỹ thuật điện tử 60 28 29 4 60 phút Cơ sở Chạy 45 tiết
4 MH 11 An toàn vệ sinh công nghiệp 30 18 10 2 60 phút Cơ sở  
5 MH 13 Lập trình căn bản I (C) 90 30 57 6 90 phút Cơ sở  
6 MH 12 Kiến trúc máy tính 90 38 49 6 90 phút Cơ sở  
7 MH 14 Cơ sở dữ liệu 60 30 27 4 60 phút Cơ sở  
8 MĐ 09 Internet 45 15 28 3 60 phút Cơ sở  
9 MĐ 42 Công nghệ đa phương tiện 60 20 40 4 60 phút Cơ sở Chạy 45 tiết
Cộng : 615            
Năm học thứ hai
Học kỳ I :
TT Mã MH Tên môn học (Mô đun) Thời lượng Số bài Thời gian thi Môn Ghi chú
kiểm tra kiểm tra
Tổng số Lý thuyết Thực hành    hết môn
1 MĐ 15 Lắp ráp cài đặt máy tính 90 20 67 6 90 phút Cơ sở  
2 MH 07 Tiếng Anh Chuyên ngành 60 30 27 4 60 phút Cơ sở  
3 MH 16 Mạng máy tính 90 39 48 6 90 phút Chuyên ngành  
4 MĐ 20 Thiết kế Mạng LAN 120 40 75 8 90 phút Chuyên ngành  
5 MH 18 Nguyên lý hệ điều hành 90 48 38 6 90 phút Cơ sở  
6 MĐ 21 Quản trị mạng 1 150 47 98 10 120 phút Chuyên ngành  
7 MĐ 43 Lập trình mạng 60 20 40 4 60 tiết Cơ sở Chạy 45 tiết
Cộng : 660            
                   
Học kỳ II :
1 MH 19 Cấu trúc dữ liệu giải thuật 75 40 32 5 60 phút Cơ sở  
2 MĐ 23 Thiết kế xây dựng quản
trị hệ thống
Webserver &Mailserver
210 60 145 14 120 phút Cơ sở  
3 MH 22 An toàn mạng 60 20 38 4 60 phút Cơ sở  
4 MH 37 Kỹ thuật truyền số liệu 45 27 15 3 60 phút Cơ sở Chạy 30 tiết
5 MĐ 36 Vẽ đồ họa 60 20 38 7 60 phút Cơ sở Chạy 45 tiết
6 MĐ 38 Autocad 60 27.5 29.5 4 60 phút Cơ sở Chạy 45 tiết
7 MĐ 17 Hệ quản trị CSDL 90 30 26 6 90 phút Cơ sở  
Cộng : 600            
 
Năm học thứ ba
Học kỳ I :
TT Mã MH Tên môn học (Mô đun) Thời lượng Số bài Thời gian thi   Ghi chú
kiểm tra kiểm tra  
Tổng số Lý thuyết Thực hành    hết môn  
1 MĐ 26  Công nghệ mạng không dây 75 30 43 5 60 phút Chuyên ngành  
2 MH 27  Quản trị khách chủ 90 30 56 6 90 phút Cơ sở  
3 MH 25 Phân tích thiết kế hệ thống 90 45 42 6 90 phút Cơ sở  
4 MĐ 29  Quản trị mạng 2 60 20 38 4 60 phút Chuyên ngành  
5 MĐ 40 Hệ điều hành Linux 60 20 38 4 60 phút Cơ sở Chạy 45 tiết
6 MĐ 32  ISA Server 60 20 38 4 60 phút Cơ sở  
7 MĐ 33  Thiết kế Web 120 30 88 8 90 phút Cơ sở  
8 MĐ 41 Hệ phân tán 90 30 60 6 90 phút Cơ sở Chạy 60 tiết
Cộng : 645            
                   
Học kỳ II :
1 MH 28  Quản lý dự án CNTT 60 30 27 4 60 phút Cơ sở  
2 MĐ 30  Lập trình Java 90 27 60 6 90 phút Cơ sở  
3 MĐ 31  Bảo trì hệ thống mạng 60 20 38 4 60 phút Chuyên ngành  
4 MĐ 39  Lập trình trực quan 120 40 80 8 90 tiết Cơ sở Chạy 90 Tiết
5 MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp
 + thực tập thực tế
360            
Cộng : 690            

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây