CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Thứ năm - 23/06/2011 01:03
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

A. PHÂN BỔ MÔN HỌC THEO TỪNG KỲ 
    NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG            
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số LT TH Thời gian thi/ KT hết môn Thi Môn học
HỌC KỲ I           Môn chung
1 CCB01 NL cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 45 45 0 60  
2 CCB05 Pháp luật đại cương 45 45 0 60  
3 CCB06 Anh văn 1 75 75 0 60  
4 CCB08 Toán cao cấp 75 75 0 60  
5 CCB10 Vật lý đại cương 60 60 0 60  
6 CCB11 Hóa học đại cương 45 45 0 60  
7 CCB13 Tin học đại cương 75 45 30 60  
8   Giáo dục thể chất       Thi T. hành  
9   Giáo dục quốc phòng       60  
  TỔNG 420          
HỌC KỲ II            
1 CCB02 NL cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 67.5 67.5 0 60   Môn chung
2 CCB07 Anh văn 2 75 75 0 60   Môn chung
3 CCB09 Xác xuất thống kê 45 45 0 60   Cơ sở
4 CTH01 Logic học đại cương 30 30 0 60   Cơ sở
5 CTH02 Toán rời rạc 60 60 0 60   Cơ sở
6 CTH05 Ngôn ngữ lập trình 75 45 30 60 Thi TH Cơ sở
7 CTH06 Phương pháp tính 45 30 15 60   Cơ sở
  TỔNG 397.5          
HỌC KỲ III            
1 CCB04 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 45 0 60   Môn chung
2 CTH03 Anh văn chuyên ngành tin học 1 45 45 0 60   Cơ sở
3 CTH07 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 60 30 30 60   Cơ sở
4 CTH08 Kiến trúc máy tính 45 45 0 60   Cơ sở
5 CTH09 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 45 0 45 60 Thi TH Cơ sở
6 CTH10 Cơ sở dữ liệu 60 45 15 60   Cơ sở
7 CTH15 C++ và lập trình hướng đối tượng 45 30 15 60   Chuyên ngành
8 CTH17 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 60 45 15 60   Cơ sở
  TỔNG 405          
HỌC KỲ IV            
1 CCB03 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 67.5 67.5 0 60   Môn chung
2 CTH04 Anh văn chuyên ngành tin học 2 45 45 0 60   Cơ sở
3 CTH11 Cơ sở hệ điều hành 45 30 15 60   Cơ sở
4 CTH12 Mạng máy tính 60 45 15 60   Cơ sở
5 CTH16 Lập trình VisualBasic 75 30 45 60 Thi TH Chuyên ngành
6 CTH19 Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL 60 45 15 60   Cơ sở
7 CTH27 Multimedia 45 45 0 60   Cơ sở
  TỔNG 397.5 308        
HỌC KỲ V            
1 CTH13 Quản trị mạng 1 45 30 15 60   Chuyên ngành
2 CTH18 Phân tích và thiết kế hệ thống 60 45 15 60   Cơ sở
3 CTH20 Lập trình C # +NET 60 45 15 60   Chuyên ngành
4 CTH21 Lập trình và thiết kế Web 1 45 30 15 60   Chuyên ngành
5 CTH23 Thương mại điện tử 45 45 0 60   Cơ sở
6 CTH24 An toàn và bảo mật thông tin 45 45 0 60   Cơ sở
7 CTH25 Lý thuyết đồ họa máy tính 45 30 15 60   Cơ sở
  CTH26 Kỹ thuật đồ hạ ứng dụng 45 30 15 60   Cơ sở
  TỔNG 390          
HỌC KỲ VI            
1 CKT15 Quản trị mạng 2 45 30 15 60   Chuyên ngành
2 CKT16 Lập trình và thiết kế Web 2 45 30 15 60   Chuyên ngành
3 CKT19 Thực tập tốt nghiệp 150     Nộp báo cáo    
4   Thi tốt nghiệp 150     180    
  TỔNG 390          
TỔNG TOÀN KHÓA    2,400          

 

 Từ khóa: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây