Danh sách sinh viên NỢ MÔN năm học 2015-2016

Thứ bảy - 22/10/2016 03:47

Danh sách sinh viên NỢ MÔN năm học 2015-2016

 DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

Yêu cầu:
1. Những sinh viên nợ môn lên phòng Đào tạo gặp cô Thu hoàn thiện kinh phí và đăng kí trả nợ môn để chuẩn bị cho xét điều kiện thi Tốt nghiệp và Tốt nghiệp. 
2. Thời gian đăng ký: Tất cả các ngày trong tuần.TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 Lữ Thế Anh 28/08/96 D 02-K7  
2 Nguyễn Tiến Anh 14/05/96 D 02-K7  
3 Phùng Tuấn Anh 16/09/96 D 02-K7  
4 Trần Hồng Chuyên 14/09/96 D 02-K7  
5   H'Bel 28/10/95 D 02-K7  
6 Bàn Trung Hiếu 16/06/95 D 02-K7  
7 Đinh Thị Hương 02/03/96 D 02-K7  
8 Bùi Thị Mỹ Hồng 19/11/1996 Đ6KT  
9 Vương Quỳnh Chi 02/12/1995 Đ6KT  
10 Nguyễn Minh Đức 02/06/1996 Đ6KT  
11 Bùi Thị Hoàng 22/04/1995 Đ6KT  
12 Phạm Hồng Quân 07/10/1996 Đ6KT  
13 Nguyễn Trung  Thành 21/05/1992 Đ6KT  
14 Tạ Thị Thơm 11/11/1996 Đ6KT  
15 Quang Văn Tuấn 05/06/1996 Đ6KT  
16 Nguyễn Duy Tùng 13/04/1995 Đ6KT  
17 Phùng Thị Anh 13/09/1996 Đ6KT  
18 Dương Minh  Đức 16/02/1994 Đ6NH  
19 Lê Quang  Hòa 22/08/1996 Đ6NH  
20 Quàng Văn Khải 07/08/1996 Đ6KT  
21 Nguyễn Xuân Khang 12/08/1996 Đ6KT  
22 Lý Thị  Sửu 27/06/1996 Đ6NH  
23 Đỗ Đức Thanh 05/08/1996 Đ6KT  
24 Lê Thị Thu Thủy 10/11/1996 Đ6NH  
25 Quàng Văn Thuyết 15/10/1996 Đ6KT  
26 Đỗ Đức Vinh 15/02/1996 Đ6NH  
27 Vũ Ngọc Anh 14/02/1996 Đ6QT  
28 Triệu Văn  Chót 13/04/1995 Đ6QT  
29 Phạm Tuấn Cường 02/06/1996 Đ6QT  
30 Vũ Văn Định 17/08/1995 Đ6QT  
31 Nguyễn Lê Duy 02/08/1996 Đ6QT  
32 Nguyễn Bích  Huệ 25/08/1996 Đ6QT  
33 Đỗ Quốc Huy 21/09/1996 Đ6QT  
34 Nguyễn Văn Nhân 04/08/1996 Đ6QT  
35 Ngô Quang Trường 05/11/1994 Đ6QT  
36 Phạm Anh 14/07/1996 Đ6QT  
37 Hà Thị Quỳnh Anh 16/06/1996 Đ6TH  
38 Lê Hoàng Anh 14/05/1996 Đ6TH  
39 Nguyễn Ngọc Anh 20/04/1995 Đ6TH  
40 Trần Tuấn Anh 26/03/1995 Đ6TH  
41 Hoàng Văn Công 24/05/1996 Đ6TH  
42 Quàng Minh Cường 12/10/1996 Đ6TH  
43 Nguyễn Văn Đại 05/07/1996 Đ6TH  
44 Hoàng Tiến Dũng 18/09/1991 Đ6TH  
45 Nguyễn Hải Dương 14/01/1996 Đ6TH  
46 Nguyễn Đức Hiếu 11/06/1996 Đ6TH  
47 Nguyễn Đức Khen 02/03/1996 Đ6TH  
48 Hà Đình Mạnh 02/02/1996 Đ6TH  
49 Nguyễn Thị Ngà 04/09/1996 Đ6TH  
50 Đỗ Đức Nhật 11/09/1993 Đ6TH  
51 Hàng A  Sính 19/05/1996 Đ6TH  
52 Mua A Sự 13/07/1996 Đ6TH  
53 Hạng A Sùng 08/06/1996 Đ6TH  
54 Bạch Quang Thắng 26/03/1996 Đ6TH  
55 Nguyễn Mậu Thuận 01/02/1996 Đ6TH  
56 Vũ Minh Trị 07/08/1996 Đ6TH  
57 Nguyễn Đức Trường 29/10/1995 Đ6TH  
58 Phạm Văn Tùng 13/05/1996 Đ6TH  
59 Đỗ Quang Vinh 31/08/1995 Đ6TH  
60 Khoàng Văn  Xuân 01/11/1996 Đ6TH  
61 Bùi Văn An 01/09/1996 Đ6XD  
62 Phùng Việt Anh 29/09/1993 Đ6XD  
63 Phạm Văn Chung 03/11/1995 Đ6XD  
64 Đỗ Trường Giang 15/10/1996 Đ6XD  
65 Phạm Đức Hiếu 04/03/1996 Đ6XD  
66 Đỗ Huy Hợi 13/08/1995 Đ6XD  
67 Lại Đức Long 26/11/1996 Đ6XD  
68 Lã Thanh Tùng 15/11/1996 Đ6XD  
69 Nguyễn Văn  Chí 27/12/95 T36ĐT  
70 Long Tiến Dũng 14/10/96 T36ĐT  
71 Nông Văn Dũng 11/10/96 T36ĐT  
72 Trần Thành Công 26/01/96 T36ĐT  
73 Nguyễn Biên Cương 29/08/96 T36ĐT  
74 Nguyễn Sỹ Hải 17/11/96 T36ĐT  
75 Vũ Mạnh Hùng 23/12/96 T36ĐT  
76 Bùi Văn Hưng 06/01/96 T36ĐT  
77 Nguyễn Trọng  Nam 22/10/96 T36ĐT  
78 Lê Trần  Phong 18/02/96 T36ĐT  
79 Nguyễn Văn  Quân 24/10/96 T36ĐT  
80 Nguyễn Ngọc  Sâm 19/11/96 T36ĐT  
81 Đặng Công Sơn 10/08/95 T36ĐT  
82 Nguyễn Hoàng  Sơn 28/05/96 T36ĐT  
83 La Văn  Tỏa 02/11/95 T36ĐT  
84 Nguyễn Văn Trung 03/04/96 T36ĐT  
85 Nguyễn Xuân Trường 19/11/96 T36ĐT  
86 Nguyễn Hoàng  Anh 05/12/96 T36KT  
87 Đỗ Thành Chung 20/08/96 T36KT  
88 Tô Quang Dũng 29/04/96 T36KT  
89 Lương Thị Thu 21/11/96 T36KT  
90 Hoàng  Huy Hiệu 23/08/96 T36KT  
91 Nguyễn Thị Mai Hương 19/12/96 T36KT  
92 Nguyễn Xuân Huy 01/06/96 T36KT  
93 Đinh Thị  Thủy 05/06/96 T36KT  
94 Lê Thị Trang 13/06/96 T36KT  
95 Hoàng Thị Hải  Yến 30/01/96 T36KT  
96 Phạm Quang An 29/12/95 T36QT  
97 Trần Trung Dũng 19/05/95 T36QT  
98 Trần Thị Mai Duyên 26/03/95 T36QT  
99 Hoàng Văn Hải 08/10/91 T36QT  
100 Nguyễn Văn Hưng 04/11/96 T36QT  
101 Nguyễn Văn Khoa 16/03/96 T36QT  
102 Đỗ Quang Nhương 31/01/96 T36QT  
103 Lê Thị Lâm Oanh 28/03/96 T36QT  
104 Nguyễn Ngọc Phúc 14/03/96 T36QT  
105 Trần Văn Tuân 17/06/96 T36QT  
106 Doãn Tuấn Anh 09/01/96 T36TT  
107 Vũ Thị Kim Chi 28/04/95 T36TT  
108 Nguyễn Bá Chiến 11/06/96 T36TT  
109 Nguyễn Đình Chiến 02/04/95 T36TT  
110 Hoàng Khánh  Duy 12/05/96 T36TT  
111 Nguyễn Hữu Hoàn 13/06/96 T36TT  
112 Lê Văn  Long 09/05/96 T36TT  
113 Vương Công Ngọc 01/07/96 T36TT  
114 Nguyễn Thanh Tâm Phúc 28/10/96 T36TT  
115 Bế Văn  Tuyền 07/03/96 T36TT  
116 Nguyễn Ngọc Tuyền 20/05/96 T36TT  
117 Nguyễn Hoàng  Sơn 12/09/96 T36TT  
118 Nguyễn Mạnh Sơn 04/08/96 T36TT  
119 Phạm Quốc Thái 19/09/96 T36TT  
120 Hoàng Quyết Thắng 31/05/96 T36TT  
121 Dương Văn Tuyến 16/01/96 T36TT  
122 Kiều Hoàng Anh 16/01/96 Y 03 - K7  
123 Nguyễn Hoài Anh 01/02/96 Y 03 - K7  
124 Lương Thị Thu Hương 08/01/96 Y 03 - K7  
125 Nguyễn Thanh  Huyền 29/09/95 Y 03 - K7  
126 Nguyễn Thị Hạ Lan 19/07/96 Y 03 - K7  
127 Cầm Thị Nhính 18/08/96 Y 03 - K7  
128 Nguyễn Văn Từ 28/07/95 Y 03 - K7  
           

TT Mã SV Họ và  tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 15ĐAN7001 Lê Đức Anh 10/03/97 T37ĐT  
2 15QTAN7038 Nguyễn Tiến Đạt 04/05/97 T37ĐT  
3 15ĐAN7031 Lê Văn Duẩn 16/08/97 T37ĐT  
4 15ĐAN7006 Nguyễn Trọng Duẩn 30/09/97 T37ĐT  
5 15ĐAN7007 Hoàng Hồng Dương 21/08/97 T37ĐT  
6 15ĐAN7034 Nguyễn Hữu Hiệp 24/05/96 T37ĐT  
7 15ĐAN7009 Dương Phúc Hoàn 21/12/97 T37ĐT  
8 15ĐAN7037 Nguyễn Ngọc Linh 08/10/96 T37ĐT  
9 15ĐAN7040 Nguyễn Duy Quân 20/07/96 T37ĐT  
10 15ĐAN7042 Hán Xuân Quyết 18/05/96 T37ĐT  
11 15ĐAN7060 Dương Văn Sáng 13/05/97 T37ĐT  
12 15ĐAN7043 Giàng Mí Sếnh 16/08/97 T37ĐT  
13 15ĐAN7044 Lê Duy Sơn 12/04/97 T37ĐT  
14 15ĐAN7045 Lê Hồng Sơn 12/11/97 T37ĐT  
15 15ĐAN7046 Nguyễn Hữu Sơn 02/03/97 T37ĐT  
16 15QTAN7020 Trần Đình Sơn 28/11/97 T37ĐT  
17 15ĐAN7048 Nguyễn Trọng Thắng 13/09/96 T37ĐT  
18 15ĐAN7054 Tráng A Tu 15/03/96 T37ĐT  
19 15ĐAN7024 Nguyễn Đình 03/05/97 T37ĐT  
20 15ĐAN7057 Tạ Văn Tuấn 17/02/97 T37ĐT  
21 15MAN7059 Trần Thị Dương 25/10/97 T37MT  
22 15MAN7060 Lê Thị Thu Hà  15/12/96 T37MT  
23 15MAN7040 Nguyễn Thị Hiền 20/08/97 T37MT  
24 15MAN7043 Lê Thị Lan Hương 30/05/97 T37MT  
25 15MAN7013 Mai Thị  Hương 10/09/97 T37MT  
26 15MAN7044 Vũ Thị Lan Hương 27/08/97 T37MT  
27 15MAN7020 Đỗ Thị Nhung 20/11/97 T37MT  
28 15MAN7051 Nguyễn Thị Thu Thanh 03/09/97 T37MT  
29 15QTAN7026 Thiều Duy Anh 17/07/96 T37QT  
30 15QTAN7004 Trần Thị Ngọc Châm 17/03/97 T37QT  
31 15QTAN7007 Nguyễn Mạnh Cường 11/09/96 T37QT  
32 15QTAN7050 Lý Thị Điệp 17/09/97 T37QT  
33 15QTAN7032 Nguyễn Chí Hiền 13/09/90 T37QT  
34 15QTAN7052 Quách Xuân Huy 05/07/96 T37QT  
35 15QTAN7013 Nguyễn Quốc Khánh 04/05/97 T37QT  
36 15QTAN7015 Phạm Thị Riệu Linh 05/12/96 T37QT  
37 15QTAN7037 Lê Thị Ngọc Mai 27/06/97 T37QT  
38 15QTAN7019 Vũ Tiến Nhuận 10/02/97 T37QT  
39 15ĐAN7019 Lưu Quang Sơn 02/12/96 T37QT  
40 15QTAN7039 Nguyễn Phương  Thảo 19/12/96 T37QT  
41 15QTAN7042 Đinh Thị Thu 16/05/96 T37QT  
42 15QTAN7043 Trần Văn  Tiệp 04/07/94 T37QT  
43 15QTAN7046 Sùng A Váng 15/08/96 T37QT  
44 15KTAN7006 Dương Ngọc Diệp 03/12/97 T37QT  
45 15QTAN7029 Lê Ánh Dương 08/10/97 T37KT  
46 15KTAN7042 Đỗ Ngọc Hải 21/06/97 T37KT  
47 15KTAN7012 Phạm Ngọc Hoài 27/12/97 T37KT  
48   Chu Thị Hồng 15/01/89 T37KT  
49 15KTAN7014 Lê Thị Huệ 15/02/96 T37KT  
50 15KTAN7015 Nguyễn Thị Lan Hương 22/08/97 T37KT  
51 15KTAN7049 Lê Thị Diệu Linh 20/07/97 T37KT  
52 15KTAN7051 Nguyễn Hồng Nhung 17/09/96 T37KT  
53 15KTAN7029 Trịnh Thị Oanh 03/09/97 T37KT  
54 15KTAN7053 Thào Mí Phềnh 02/07/97 T37KT  
55 15KTAN7069 Đỗ Như Quỳnh 10/06/96 T37KT  
56 15KTAN7056 Tạ Thị Ngọc Quỳnh 07/05/97 T37KT  
57 15KTAN7062 Hà Quốc Trung 03/06/96 T37KT  
58 15KTAN7063 Phạm Thị Tuyết 12/02/97 T37KT  
59 15CNAN7033 Nguyễn Việt Anh 05/01/97 T37TT  
60 15CNAN7035 Phí Đức Anh 22/03/97 T37TT  
61 15CNAN7001 Lương Văn Bình 05/10/97 T37TT  
62 15CNAN7037 Nguyễn Đức Châu 21/06/96 T37TT  
63 15CNAN7004 Hoa Hữu Đạt 27/08/96 T37TT  
64 15CNAN7039 Kim Thành Đạt 15/10/97 T37TT  
65 15ĐAN7032 Nguyễn Văn Đức 23/05/97 T37TT  
66 15CNAN7043 Nguyễn Trọng Dũng 01/12/97 T37TT  
67 15CNAN7061 Đinh Minh Duy 08/11/97 T37TT  
68 15CNAN7011 Nguyễn Quang  Huy 14/05/96 T37TT  
69 15CNAN7046 Phạm Nhật Huy 19/07/97 T37TT  
70 15CNAN7012 Lê Hoàng Lộc 06/08/97 T37TT  
71 15CNAN7048 Giàng A Long 01/09/97 T37TT  
72 15CNAN7055 Vũ Minh Sơn 13/07/90 T37TT  
73 15CNAN7056 Nguyễn Mạnh  Thắng 22/08/97 T37TT  
74 15ĐAN7021 Nguyễn Văn Thường 12/11/97 T37TT  
75 15CNAN7064 Thào A Tính 05/10/96 T37TT  
76 15CNAN7023 Nguyễn Sỹ Trà 04/09/97 T37TT  
77 15CNAN7059 Kiều Doãn Trường 30/09/96 T37TT  
78 15CNAN7026 Nguyễn Xuân Trường 13/08/97 T37TT  
79 15CNAN7027 Nguyễn Hữu Trưởng 06/05/97 T37TT  
80 15CNAN7028 Phạm Minh 02/02/97 T37TT  
81 15CNAN7029 Đặng Văn Tuân 18/08/97 T37TT  
82 15CNAN7030 Phan Văn Tuấn 08/03/96 T37TT  
83 15C19001070705 Phạm Thị Thu 02/07/96 T37F1+F2  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây