Thời khoá biểu tuần từ 03/11/2014 đến 08/11/2014

Thứ năm - 30/10/2014 23:02

Thời khoá biểu tuần từ 03/11/2014 đến 08/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 08/11/2014

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/11/14 04/11/14 05/11/14 06/11/14 07/11/14 08/11/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Tin đại cương Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin đại cương Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin đại cương/T Đạt  
Toán cao cấp/Tùng
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều: Giáo dục thể chất 14h đến 17h Tin đại cương Giáo dục thể chất 7h30 đến 10h30 Giáo dục quốc phòng Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Tiếng anh Nguyên lý Mác Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết Vật lý đại cương Nguyên lý Mác Giáo dục thể chất 14h đến 17h Xác suất thống kê Xác suất thống kê Nguyên lý Mác Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Q. Toàn
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Toán cao cấp Nghỉ ôn thi Tin đại cương Nghỉ ôn thi Toán cao cấp Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Luật kinh tế Tin đại cương Nguyên lý Mác Nghỉ Pháp luật Nghỉ Tin đại cương / Trần Thị Hà
Luật kinh tế Lưu Thị Phương
901 T26KT4 6 Tiết Sáng Tin đại cương
P Máy
Sáng:Tin đại cương P903
Chiều: 13h45 Nguyên lý Mác1 P903
Nguyên  lý Macs1 P902 Tiếng anh P903 Giáo dục thể chất 14h đến 17h Tiếng anh P903 Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
1106 Đ6ĐH6 6 Tiết Tiếng anh Toán cao cấp Nguyên lý Mác Toán cao cấp Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác / Ma Văn Hân
Pháp luật/ Lưu Thị Thỏa
Tiêng anh/ Trần Thị Hải Yến
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/11/14 04/11/14 05/11/14 06/11/14 07/11/14 08/11/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 THI LẠI CÁC MÔN THI LẠI CÁC MÔN NGHỈ Lập trình C++
P.904
Kỹ thuật siêu cao tần và an ten NGHỈ Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5 Lập trình C++/Đặng Trung Hiếu
6  
905 KT-K6 1 THI LẠI CÁC MÔN THI LẠI CÁC MÔN Phân tích hoạt động kinh doanh Tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh NGHỈ Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Kế toán máy/Ông Thị Ngân
4 Thị trường chứng khoán/Hoàng Trung Kiên
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 THI LẠI CÁC MÔN THI LẠI CÁC MÔN NGHỈ Bệnh truyền nhiễm xã hội
P.901
Khởi tạo doanh nghiệp NGHỈ Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6  
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 THI LẠI CÁC MÔN THI LẠI CÁC MÔN NGHỈ Quản trị kinh doanh dược Marketing dược NGHỈ Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6  
905 KT2 1 THI LẠI CÁC MÔN NGHỈ Kiểm toán căn bản Kế toán hành chinh sự nghiệp Phân tích và lập dự án đầu tư Soạn thảo văn bản Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
03/11/14 04/11/14 05/11/14 06/11/14 07/11/14 08/11/14 09/11/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Marketing Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Điện tử công suất Toán kinh tế Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn Duy Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  V Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết 13h30  Thi vật lý đại cương  13h30  Thi Hóa học đại cương  Sáng:8h Thi kỹ năng đọc bản vẽ trong XD P901
Chiều: 13h30 Thi Tư tưởng HCM P901
13h30  Thi Đường lối ĐCSVN
P901 
Nghỉ Nghỉ Cả ngày:Tổ chức thi công P901 Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết 13h30 Thi Tư tưởng HCM P901 Cả ngày: Thông tin số và ttruyền số liệu P901  Cả ngày: Hệ thống TT quang P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật Video CD-VCD/ Nguyễn.Đ.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng T Hiếu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây