THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

Thứ năm - 02/11/2017 23:17
THỜI KHÓA BIỂU  (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)

THỜI KHÓA BIỂU 
(Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
 06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 11/10/17 11/11/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị
(P.903)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường )
 
Tiếng Anh 2
(P. 903) 
Nghỉ Pháp luật
( P. 705) 
Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Nghỉ  Pháp luật
( P. 902)
Nghỉ   Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Chính trị
( P. 903)
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Pháp luật: Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P. 902)
Nghỉ  Pháp luật
(P. 902 ) 
Nghỉ  Tiếng Anh 2
( P. 902)
Nghỉ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Pháp Luật : C. Hà 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường )
 
Giáo dục quốc phòng
Dưới sân trường
Nghỉ  Chính trị
( P. 902)
Nghỉ  Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường ) 
Tiếng Anh
(P. 903)
Buổi cuối  
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường ) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Nghỉ Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Pháp luật
( P. 705)
Nghỉ  Chính trị
 ( P.903)
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : C. Hà 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết  P ( 903)
Chính trị 
Tiếng Anh
 ( P. 903)
 
Nghỉ Tiếng Anh 2
( P. 903) 
Nghỉ  Nghỉ  Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30

(P.902)
13h 30
Sử
(P.902)
13h30
Hóa
( P 902) 
13h30
Tin  Ca 1
( Lớp T50 F1 thực hành phòng máy )

 
13h 30
Văn
(P.902)
13h 30
Tiếng Anh
( P.902)
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn    14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
 
THỜI KHÓA BIỂU
 Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/11/17 07/11/17 08/11/17 09/11/17 10/11/17 11/11/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Điện tử công nghiệp Kỹ thuật đo lường và cảm biến P703 TH Điện cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
Kỹ thuật đo lường và cảm biến  P703 Nghỉ  TH điện cơ bản/ Hoàng T T Nhài  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ  TH  máy điện
P thực hành
( Chia ca) 
TH Trang bị  điện
P thực hành
( Chia ca) 
Nghỉ Thực hành PLC
P thực hành
( Chia ca ) 
TH Trang bị  điện
P thực hành
( Chia ca) 
 
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Tr  Minh 
Thực hành TBĐ/ Hoàng V Trang 
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Nghỉ  Thực hành công nghệ may 4
 P thực hành
(Chia ca)
Nghỉ   
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng ĐTuấn 
 
CHIỀU  705 T38MT1 5 Tiết Nghỉ   Thực hành CNM1
P thực hành P901
 Thiết kế trang phục 2 P703
(Chia ca )
 Thực hành CNM1
P thực hành P901
Nghỉ  Nghỉ  Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
T38MT2  Thực hành CNM1
P thực hành P901
Nghỉ Nghỉ  Thực hành CNM1
P thực hành P901
Nghỉ  Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/11/17 07/11/17 08/11/17 09/11/17 10/11/17 11/11/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Kỹ năng giao tiếp Đường lối ĐCSVN Pháp luật kinh tế Đường lối ĐCSVN Pháp luật kinh tế Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng Chiều 14h Giáo dục thể chất
Sân trường
Giáo dục quốc phòng Nghỉ  
Dược lý 1/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Thầy Minh
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Kỹ thuật số và vi xử lý Kỹ năng giao tiếp Tư tưởng Hồ Chí Minh Kỹ thuật số và vi xử lý Tiếng anh CN 2 Nghỉ  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Sáng Giáo dục quốc phòng
P.702
Sáng Giáo dục quốc phòng
P.702
Chiều 14h Giáo dục thể chất
Sân trường
Sáng Giáo dục quốc phòng
P.702
Nghỉ  
Dược lý 2/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Thầy Minh
704 T37TT 5Tiết Nghỉ Thiết kế web
Thực hành phòng máy chia ca
Công nghệ phần mềm Soạn thảo văn bản Thiết kế web
Thực hành PM
Nghỉ  
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
1105 T37QT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Chuyên đề 1 Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị xuất nhập khẩu/Dương T. Quỳnh Lan
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
 
703 T37KT  5Tiết Nghỉ Nghỉ Kế toán máy
Phòng máy chia ca
Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
 
 
 
                   
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/11/17 07/11/17 08/11/17 09/11/17 10/11/17 11/11/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Các phương pháp số trong cơ kết cấu Các phương pháp số trong cơ kết cấu Sáng Tổ chức thi công

Chiều Kỹ năng mềm
P.702
Chiều Kỹ năng mềm
P.702
Các phương pháp số trong cơ kết cấu Nhập môn ngành
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Tạ Văn Phấn
Đồ án KT thi công 2/Tạ Văn Phấn
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thực tập chuyên ngành tham quan/
1105 Đ6NH 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết An toàn lao động Nghỉ Hóa học đại cương Sáng Xử lý tín hiệu số

Chiều  Kỹ năng mềm 
Kỹ năng mềm Nghỉ Nhập môn ngành/
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây