THỜI KHÓA BIỂU - (Từ ngày 11 /12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Thứ sáu - 08/12/2017 02:52
THỜI KHÓA BIỂU -  (Từ ngày 11 /12/2017 đến ngày 16/12/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 
 (Từ ngày 11 /12/2017 đến ngày 16/12/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/12/2017  12/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 16/12/2017 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P.705 ) 
Nghỉ  Pháp luật
 ( P.705)
Nghỉ  Tiếng anh 2
( P. 705) 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h 30 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Tiếng anh 2
( P. 903) 
Tin đại cương
( P.705)
Nghỉ  Tin đại cương
( P.705)
Pháp luật
(P. 903)
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P 902) 
Pháp luật
( P. 902) 
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Tin đại
cương
( P. 902)
Nghỉ  Tin đại
cương
( P. 902)
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương : Cô Hiền ( Cô phương )
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Nghỉ  Tin Đại Cương
(P. 903)
Tiếng anh 2
( P. 903) 
Pháp luật
(P. 903)
Tiếng anh 2
( P. 902) 
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Chính trị : Th Tôn 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2   Tiếng anh 2
( P.903) 
Chính trị
(P.704)
Pháp luật
( P. 903)
Tiếng anh 2
( P.705) 
Tin đại cương
( P. 704)
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Nghỉ Pháp luật
( P.705)
Tiếng anh 2
( P.705) 
Nghỉ  Tin đại cương
( P. 705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Pháp luật
 ( P. 705) 
Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ  Tiếng anh 2
( P. 903) 
Tiếng anh 2
( P. 903) 
Nghỉ  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30
Hóa
(P.902)
Buổi cuối 
13h 30
Sinh
(P.902)
Buổi cuối 
(P. 902 )
Thi học kì 1
Vật lý 
 14h00- 15h 00
Lịch sử
 15h30 - 16h30


 
(P.902)
Thi học kì 1
Tin Học 
 14h00- 15h 00
Tiếng Anh 
 15h30 - 16h30


 
( P.902)
Thi học kì 1
Ngữ Văn
 14h00- 16h 00
( P.902)
Thi học kì 1
Toán 
 14h00- 16h 00
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
 
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/12/17 12/12/17 13/12/17 14/12/17 15/12/17 16/12/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  Thực hành Điện
 cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Thực hành Điện cơ bản
P thực hành
( Chia ca) 
TH điện cơ bản/ Hoàng V Trang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
(Chia ca)
Thực hành PLC
P Thực hành
( Chia ca )
Chiều: Thực hành Máy điện
Phòng thực hành
( Chia ca )
Đồ án môn học  Thực hành Máy điện
Phòng thực hành
( Chia ca )
Nghỉ   Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
703     Nghỉ ôn thi TH trên dây chuyền may
Ca 1  P703
Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy
( Chia ca)
Cả ngày: Giác sơ đồ trên máy tính
 P máy
( Chia ca)
TH trên dây chuyền may
P702
Đồ án môn học P903 TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
BUỔI CHIỀU  705 T38MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Thực hành CNM1
Ca 2  Phòng thực hành 
 Sáng: Thiết kế trang phục 2  P703
Chia ca 
Thực hành CNM1
 (Chia ca)  Phòng thực hành 
 Sáng: Thiết kế trang phục 2  P703
Chia ca
Nghỉ ôn thi Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 20(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/12/17 12/12/17 13/12/17 14/12/17 15/12/17 16/12/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Pháp luật kinh tế Tin học văn phòng
Phòng máy
Chia ca
Chiều học bù, KT bù Kỹ năng giao tiếp P.905
Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng Pháp luật kinh tế Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị  Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết Pháp luật kinh tế/Hoàng Thị Minh
Tin học văn phòng/Nguyễn Thu Vân
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Học bù, KT bù Kỹ thuật số và vi xử lý Học bù, KT bù Kỹ năng giao tiếp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Tiếng anh CN 2 Nghỉ ôn thi  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
702 T38F1+F2 5 tiết Học bù, kiểm tra bù giáo dục thể chất P.1105 Tiếng anh CN Nghỉ ôn thi Sáng Học bù, kiểm tra bù Giáo dục QP
P.702
Tiếng anh CN Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
 
1105 T37F1+F2 5 tiết Học bù, kiểm tra bù giáo dục thể chất P.1105 Nghỉ ôn thi Dược lý 2 Sáng Học bù, kiểm tra bù giáo dục thể chất P.702 Dược lý 2 Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Ngọc  Minh
704 T37TT 5 tiết Chuyên đề 1 Phần  mềm nguồn mở Chuyên đề 2 Autocad
P.703
Chuyên đề 2 Autocad
Phòng máy
chia ca
Nghỉ Quản trị mạng
P.702
Nghỉ Chuyên đề 1 PM nguồn mở/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
1104 T37QT 5 tiết Nghỉ Tâm lý học quản lý kinh doanh Quản trị dự án đầu tư Quản trị Marketing Quản trị Marketing Nghỉ Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Tin học kế toán
Phòng máy chia ca
Khởi sự doanh nghiệp Thực hành KTTCDN Thực hành KTTCDN Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 20(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/12/17 12/12/17 13/12/17 14/12/17 15/12/17 16/12/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Học bù, KT bù Giao dịch và đàm phán kinh doanh Học bù, KT bù Nguyên lý thống kê
P.702
Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nộp bài tiểu luận Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
B1104 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật thi công 2 Học bù, KT bù Các PP số trong cơ kết cấu
P.702
Học bù, KT bù Hệ thống KT trong công trình
P.702
Thực tập chuyên ngành tham quan Kỹ thuật thi công 2 Nộp bài tiểu luận Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Học bù, KT bù Phân tích tài chính DN Học bù, KT bù THKT ngân hàng TM
P.702
Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Thuế và kế toán thuế Nộp bài tiểu luận THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Viết tiểu luận Viết tiểu luận Viết tiểu luận Học bù, KT bù Kế toán hành chính và sự nghiệp P.905 Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Sáng Học bù, KT bù Xử lý tín hiệu số
P.1105
Viết tiểu luận Sáng Học bù, KT bù Hóa học đại cương
P.702
Học bù, KT bù Tính toán di động
P.905
Nộp bài tiểu luận Nộp bài tiểu luận Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây