THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018)

Thứ sáu - 13/04/2018 21:11
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
16/4/2018 17/4/2018 18//04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018
Buổi sáng   K12A-QTKD.1   Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Nghỉ  Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng  45 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thuế, Phí, Lệ Phí: Cô Hạnh  45
Kinh tế học:   
   
  30
902 K12A-TH.1 5 tiết  Hệ điều hành Window
( P.902)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P 902)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phòng máy:
chia ca:
Ca1 : 7h30-9h30
Ca 2: 9h30- 11h30
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Thực hành:
Phòng máy:
Ca1 : 7h30-9h30
Ca 2: 9h30- 11h30
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P 902)
Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng  60
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  45
Cấu trúc giữ liệu và giải thuật 45
Hệ điều hành Window 45
   
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.905)
Nguyên lý kế toán
( P.905)
Nguyên lý kế toán
( P.905)
Kinh tế du lịch
( P.905)
Kinh tế du lịch
( P.905)
Ngỉ Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch  45
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương  45
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch  45
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Nghỉ  Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng  45
Thuế, Phí, Lệ Phí: Cô Hạnh  45
Kinh tế học:   
   
  30
703 K12B - TH.1 5 tiết  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P 703)
Tin học văn phòng
( P703)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phòng máy :
chia ca:
Ca1 : 13h-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h00
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phòng máy:
chia ca:
Ca1 : 13h-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h00
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.703)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh  60
   
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  45
Cấu trúc giữ liệu và giải thuật 45
Hệ điều hành Window 45
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Sử
13h30
13h30
Sinh 
13h30
Sinh 
13h30
Sử
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng  32
Sinh : Cô Phương  16
Văn : Cô Linh   48
Hóa : Cô Hiền  32
Sử : C. Nhung  16
Tin học: C. Phương  32
Tiếng Anh: Th. Tú  48
Địa: C. Như  32
Toán : Cô Phương  64
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan   
Sử : C. Bình   
Địa: Th Tiến   
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang: Website của nhà trường   
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/04/18 17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18 21/04/18
BUỔI SÁNG  1105 T37QT 5 Tiết Ôn thi Thi các môn học lại ( Sinh viên xem lịch thi , danh sách phòng thi tại bảng tin của nhà trường )  Quản trị  TH/ Ng T Thanh Minh B YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
703 T37KT 5 Tiết Kế toán ảo P703 Kế toán ảo/ Ng T Q Hoa 
 
 
703 T38MT  5 Tiết Nghỉ  Thiết kế trang phục 3
P thực hành
( Chia ca )
Xử lý hoàn tất sản phẩm đệt may  Toán cao cấp Thiết kế trang phục 3
P thực hành
( Chia ca )
Nghỉ  Xử lý HTSPDM/ T Tuấn 
Toán cao cấp/ Phạm T B Dung 
Thiết kế TP3/  Ng Bích Nhung 
 
 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Thiết bị may
P thực hành P901
( Chia ca )
Thiết kế trang phục 3
 (Chia ca) 
Thiết kế trang phục 3
 (Chia ca) 
Thiết bị may
P thực hành P901
( Chia ca )
Thiết kế trang phục 3
 (Chia ca) 
Nghỉ  THmay 1/ 
Thiết kế TP1/  Ng T Hồng Loan 
Thiết bị may/ Ng Đức Tuấn 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT 5Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thi các môn học lại ( Sinh viên xem lịch thi , danh sách phòng thi tại bảng tin của nhà trường )   
Thực tập  TN / Đặng V Hiếu 
 
1105 T37TT 5Tiết Nghỉ  Hệ QT nội dung CMS/ Vũ T Thương 
 
 
703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thi các môn học lại ( Sinh viên xem lịch thi , danh sách phòng thi tại bảng tin của nhà trường )  Hướng dẫn TTTN/ Ng Bích Nhung 
 
 
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Thiết bị may
P thực hành
 P901 (Chia ca)
Thiết bị may
P thực hành
 P901
(Chia ca)
Thiết bị may
P thực hành
 P901
(Chia ca)
Thiết kế trang phục 3 Nghỉ  Nghỉ  Thiết kế TP1/  Trần Thị Sen 
TH may 1/ 
Thiết bị may/ Ng Đức Tuấn 
GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00
Sinh viên xem thời khóa biểu trên bảng tin của nhà trường 
 
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/04/18 17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18 21/04/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Kế toán TCDN 2 Tài chính tiền tệ Kế toán TCDN 2 Kế toán thuế Nghỉ Kế toán TCDN 2
P.903
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán TCDN 2/Tạ Thị Kim Chung
Kế toán thuế/Dương T.Minh Thúy
Tài chính tiền tệ/Hường
1105 T38QT 5 tiết Quản trị chất lượng
P.702
Nghỉ Toán kinh tế
P.902
Quản trị rủi ro
P.902
Toán kinh tế
P.704
Kế toán TCDN
P.905
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Toán kinh tế/Phạm Thị Chinh
Quản trị chiến lược/Nguyễn T.Tuyết Lan
Quản trị chất lượng/Phạm Thị Chinh
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Điện tử
tương tự
Ôn thi, học bù, KT bù
Điện tử
tương tự
Linh kiện
điện tử
Linh kiện
điện tử
Linh kiện
điện tử
Nghỉ Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
Truyền động điện/Thầy Hiệp
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Hóa dược
P.905
Dược liệu
P.905
Hóa dược
P.902
Hóa dược
P.704
Kiểm nghiệm thuốc
P.704
Dược liệu
P.905
Hóa dược/Nguyễn T.Xuân Thủy
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Hoàng Thị Tuyết
Bào chế 1/
905 T38TT 5 tiết Corel Draw
Phòng máy
Corel Draw
Phòng máy
Đường lối ĐCSVN
P.905
Lập trình hướng đối tượng Nghỉ Nghỉ ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn T.Huyền Thanh
Corel Draw/Nguyễn Thị Tâm
Lập trình hướng ĐT/Bùi Văn Công
Phân tích thiết kế HTUML/
704 T38ĐT 5 tiết Cung cấp điện Kỹ thuật số Khí cụ điện Thực hành kỹ thuật số chia ca
Ca 1
Thực hành kỹ thuật số chia ca
Ca 2
Nghỉ Lý thuyết ĐK tự động/Phí Hoàng Nhã
Cung cấp điện/Lê Đắc Chí
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
Khí cụ điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
Thực hành KTS/Phạm Hương Giang
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết Điện tử
tương tự
Ôn thi, học bù, KT bù
Điện tử
tương tự
Linh kiện
điện tử
Linh kiện
điện tử
Linh kiện
điện tử
Nghỉ Kỹ thuật điện/Ngô Trường Minh
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
Truyền động điện/Thầy Hiệp
903 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây