Xếp loại thi đua tháng 11 năm 2012

Thứ ba - 27/11/2012 20:59
LỚP Số lần vi phạm và hình thức vi phạm Số buổi học Điểm thi đua
tháng
Xếp hạng Xếp loại
  05 05 05 05 07 10 10 20 20 0 20 20 20 40 80 100 Tổng vi phạm /
 Tổng điểm vi phạm
Số lần vi phạm /
Điểm trừ
Muộn Hút thu
ốc
NC-
LVR-
Ng.
 gật
Vô lễ với
 giáo viên
Sử dụ
ng
đi
ện th
oại
Vi phạm
 quy chế thi
Bỏ tiết
Bỏ giờ
Chơi bạc, đưa
ng
ười lạ vào lớp
Nghỉ học
kh
ông phép
Nghỉ học
 có phép
Đi
ểm da
nh hộ
Bị giáo viên
đuổi ra khỏi lớp
SV
bị phê bìn
h,
CC trư
ớc lớp
SV Cảnh cáo
toàn trư
ờng
Đình chỉ học Kh
ông than gia
ph
ong trào
BT5KT10
+KT11
SL vi phạm 49         5 6   48 36             144 19 9,16 2 Tốt
Điểm trừ 245         50 60   960               1315
BT5NH8
-B5NH8
SL vi phạm 40         2 0   12 39             93 16 9,04 3 Tốt
Điểm trừ 200         20 0   240               460
BT5KT7
-QT2
SL vi phạm 63         4 16   56 53             192 19 8,72 5 Tốt
Điểm trừ 315         40 160   1120               1635
BT5TH2-
B5TH2
SL vi phạm 22         10 6   25 14             77 11 8,54 7 Tốt
Điểm trừ 110         100 60   500               770
BT5D3
-B5D3
SL vi phạm 8         8 2   21 9             48 7 7,04 11 Khá
Điểm trừ 40         80 20   420               560
CD10KT6 SL vi phạm 17         0 19   27 16       1     80 12 8,73 4 Tốt
Điểm trừ 85         0 190   540         40     855
B6TH SL vi phạm 37         5 0   63 28       1     134 16 7,96 10 Khá
Điểm trừ 185         50 0   1260         40     1535
B6KT-KT1 SL vi phạm 87         7 0   50 54             198 15 8,71 6 Tốt
Điểm trừ 435         70 0   1000               1505
B6QT SL vi phạm 40         1 4   24 24             93 16 8,25 9 Tốt
Điểm trừ 200         10 40   480               730
B6NH SL vi phạm 16         3 0   7 20             46 12 9,28 1 Tốt
Điểm trừ 80         30 0   140               250
B6ĐT SL vi phạm 26         2 2   66 21             117 19 8,26 8 Tốt
Điểm trừ 130         20 20   1320               1490
  1200
--------
16875
XẾP HẠNG
B6NH                 : 1
BT5KT0-KT11   : 2
B5-BT5NH8      : 3
CĐ10KT6          : 4
B5KT7+QT2      : 5
B6KT-KT1          : 6
B5-BT5TH2        :7
B6DT                   : 8
B6QT                   : 9
B6TH                   : 10
B5D3                    : 11

LỚP Số vụ vi phạm & hình thức vi phạm             Số buổi học Điểm thi dua tháng Xếp hạng Xếp loaị
5 5 5 5 7 10 10 20 20 0 20 20 20 40 80 100 Tổng VP./
Tổng Điểm VP
Muộn Hút thuốc Nc.
LVR
;Ng.
Gật
N.leo, N. đế SD
ĐT
VP. QC
Thi
B.tiêt, B.về C.bài, đưa ban vào lớp Nghỉ KP Nghỉ CP Điểm danh hộ GV
Đuổi,
N.Bậy
SV bị PB Cảnh cáo Đình chỉ học Kh.
TG pho
ng trào
B7 TH
B7ĐT
49   3           205 23   15         272 23    5,63 5 TB
245 0 15 0 0 0 0 0 4100 0 0 300 0 0 0 0 4660
B7XĐ 53   1       9 4 122 3 2           191 25    5,61 6 TB
265 0 5 0 0 0 90 80 2440 0 40 0 0 0 0 0 2920
B7NH-QT
KT2
44       2       205 11   1         252 24    5,89 4 TB
220 0 0 0 14 0 0 0 4100 0 0 20 0 0 0 0 4354
CTXH2 23 0 2 0 0 8 0 0 112 0 0 0 4 0 0 0 149 23    6,77 3 Kha
115 0 10 0 0 80 0 0 2240 0 0 0 80 0 0 0 2525
KTR2 15 6 0 0 0 4 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 182 24    7,15 2 Kha
75 30 0 0 0 40 0 0 3140 0 0 0 0 0 0 0 3285
VNH2 12 0 0 5 0 0 0 3 94 0 6 0 0 0 0 0 120 24    7,57 1 Kha
60 0 0 25 0 0 0 60 1880 0 120 0 0 0 0 0 2145
  181 0 6 5 2 8 9 7 738 37 8 16 4 0 0 0 984        
               XẾP HẠNG    -   XẾP LOẠI     
B7NH-QT- KT2:       3     TB            KTR2:                        2     Khá
B7TH-ĐT:                  4     TB   
VNH2 :                       1     Khá
B7 XD:                        5     TB      
CTXH2:                      3    Khá
                   
 Từ khóa: nbsp nbsp, nbsp, sl vi, 20 20, 20 nbsp, 60 nbsp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây