Xếp loại thi đua tháng 12 năm 2012

Chủ nhật - 06/01/2013 22:17

Xếp loại thi đua tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HS-SV THÁNG 12 NĂM 2012

LỚP Số lần vi phạm và hình thức vi phạm Số buổi học Điểm thi đua
tháng
Xếp hạng Xếp loại

Điểm trừ
05 05 05 05 07 10 10 20 20 0 20 20 20 40 80 100 Tổng vi phạm /
 Tổng điểm vi phạm
Số lần vi phạm /
Điểm trừ
Muộn Hút thu
ốc
NC
-LVR
-Ng.
 gật
Vô lễ với
 giáo viên
Sử dụ
ng
điện tho
ại
Vi phạm
 quy chế thi
Bỏ tiết
Bỏ giờ
Chơi bạc, đưa
ngư
ời lạ vào lớp
Nghỉ học
khô
ng phép
Nghỉ học
 có phép
Điể
m da
nh hộ
Bị giáo viên
đuổi ra khỏi lớp
SV bị phê bình,
CC trư
ớc lớp
SV Cảnh cáo
toàn trườ
ng
Đình chỉ học Khô
ng than gia
pho
ng trào
BT5KT10
+KT11
SL vi phạm 20   12   16 0 0   19 16       2     85 9 9 4 Tốt
Điểm trừ 100   60   112 0 0   380         80     652
BT5NH8
-B5NH8
SL vi phạm 18   1   2 0 0   1 9             31 13 9,67 1 Tốt
Điểm trừ 90   5   14 0 0   20               129
BT5KT7
-QT2
SL vi phạm 29   3   10 0 0   29 27 1     1     100 13 8,83 5 Tốt
Điểm trừ 145   15   70 0 0   580   20     40     870
BT5TH2
-B5TH2
SL vi phạm 4         0 0   1 1       1     7 2 9,17 3 Tốt
Điểm trừ 20         0 0   20         40     80
BT5D3
-B5D3
SL vi phạm 6       4 0 0   4               14 2 6,33 10 TB
Điểm trừ 30       28 0 0   80               138
CD10KT6 SL vi phạm 23   31   16 0 1   16 16       1     104 9 8,51 7 Tốt
Điểm trừ 115   155   112 0 10   320         40     752
B6TH SL vi phạm 20   1   1 0 0   38 10       5     75 6 6,2 11 TB
Điểm trừ 100   5   7 0 0   760         200     1072
B6KT-KT1 SL vi phạm 11   2     0 0   7 12       3     35 3 8,62 6 Tốt
Điểm trừ 55   10     0 0   140         120     325
B6QT SL vi phạm 22   9   5 0 0   14 16       2     68 10 7,88 8 Khá
Điểm trừ 110   45   35 0 0   280         80     550
B6NH SL vi phạm 16   3   3 0 0   2 22             46 8 9,33 2 Tốt
Điểm trừ 80   15   21 0 0   40               156
B6ĐT SL vi phạm 21   9   7 0 0   20 13       4     74 8 7,45 9 Khá
Điểm trừ 105   45   49 0 0   400         160     759
  1200
--------
16875
XẾP HẠNG
B5-BT5NH8          : 1
B6NH                     : 2
BT5TH2                 : 3
BT5KT10-KT11     : 4
BT5KT7-QT2         : 5
B6KT-KT1               :6
CĐ10KT6              : 7
B6QT                      : 8
B6DT                      : 9
B5D3                    : 10
B6TH                    : 11

LỚP Số vụ vi phạm & hình thức vi phạm Số buổi học Điểm thi dua tháng Xếp hạng Xếp loaị
5 5 5 5 7 10 10 20 20 0 20 20 20 40 80 100 Tổng VP./
Tổng Điểm VP
Muộn Hút thuốc Nc.
LVR;
Ng.
Gật
N.leo, N. đế SD
ĐT
VP. QC
Thi
B.
tiêt, B.về
C.
bài, đưa ban vào lớp
Nghỉ KP Nghỉ CP Điểm danh hộ GV
Đuổi
,N.B
ậy
SV bị PB Cảnh cáo Đình chỉ học Kh.TG phong trào
B7TH
B7ĐT
58   2           171 8 4           235 22   6,26 5 TB
290 0 10 0 0 0 0 0 3420 0 80 0 0 0 0 0 3800
B7XĐ 65       4       64 3   6         139 22   7,02 4 Khá
325 0 0 0 28 0 0 0 1280 0 0 120 0 0 0 0 1753
B7NH-QT
KT2
54       0   42   189 15             285 22 5,376 6 TB
270 0 0 0 0 0 420 0 3780 0 0 0 0 0 0 0 4470
CTXH2 24       1       56 15             0 22 8,185 3 Tốt
120 0 0 0 7 0 0 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 1247
KTR2 16   2           72 5             0 22 8,528 1 Tốt
80 0 10 0 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 1530
VNH2 21     1         64 2             86 22 8,242 2 Tốt
105 0 0 5 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 0 1390
222 0 2 1 5 0 42 0 544 43 4 6 0 0 0 0 745        
                      XẾP HẠNG    -   XẾP LOẠI     
B7NH-QT- KT2:          6                           KTR2:                           1         
B7TH-ĐT:                     5                           VNH2:                           2   
B7 XD:                          4                        CTXH2:                         3
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây