Thời khóa biểu tuần từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/20173

Thứ sáu - 24/03/2017 03:44

Thời khóa biểu tuần từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/20173

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/03/17 28/03/17 29/03/17 30/03/17 31/03/17 01/04/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Chiều Thi Hóa dược Học bù, KT bù Quản lý và tồn trữ thuốc
P.905
Sáng 10h thi Thực vật Chiều 15h30 Thi quản lý và tồn trữ thuốc Nghỉ Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
605 T38KT1 5 tiết Sáng 08h-09h Thi toán cao cấp Chiều 13h30 Thi kinh tế vi mô Nghỉ ôn thi Sáng 8h Thi Mac 2 Nghỉ Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Sáng 10h-11h Thi Toán rời rạc Chiều 15h30 thi Mac 2 Nghỉ ôn thi Sáng 8h Thi lập trình có cấu trúc phòng máy Nghỉ Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Chiều 15h30-16h30 Thi vật lý đại cương Học bù, KT bù Thực vật
P.904
Sáng 10h thi Tiếng anh 2 Chiều 15h30 Thi Thực vật Chiều 13h30 Thi Mac 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Chiều 13h30 Thi Toán rời rạc Chiều 15h30 thi Mac 2 Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lập trình có cấu trúc phòng máy Nghỉ Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Sáng 08h-09h Thi toán cao cấp Chiều 13h30 Thi kinh tế vi mô Nghỉ ôn thi Sáng 8h Thi Mac 2 Nghỉ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
902 T38QT 5 tiết Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương T.Minh Thúy
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/03/17 28/03/17 29/03/17 30/03/17 31/03/17 01/04/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết 10h Thi Vật liệu may 15h30 Thi Hóa học đại cương Học bù KT bù: Vẽ kỹ thuật   10h Thi Vẽ kỹ thuật 15h30 Thi Nguyên lý Mác 2 Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/ 
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết 13h30 Thi Kỹ thuật số  Nghỉ ôn thi 10h Thi Kỹ thuật vi điều khiển 13h30 Thi Cung cấp điện  Nghi Nghỉ TH điện tử cơ bản/ Ng Huy Tưởng
TH vi điều khiển/
TH kỹ thuật số/
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết 13h30 Thi Vật liệu và linh kiện điện tử  Nghỉ ôn thi 8h Thi Lập trình trên Window 15h30 Thi Tối ưu hóa 8h Thi Lập trình hướng đối tượng (P máy chia ca) Nghỉ Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Chiều: 13h30 Thi Tổ chức và quản lý hợp tác xã Nghỉ ôn thi 8h Thi Thống kê kinh doanh 13h30 Thi kế toán tài chính DN 3 Nghỉ Nghỉ Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thiị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết
Chiều: 13h30 Thi Tổ chức và QLHTX 
Học bù KT bù Quản trị tài chính P705 Sáng: 8h Thi Quản trị sản xuất 13h30 Thi Quản trị tài chính  13h30 Thi Kế toán tài chính doanh nghiệp  Nghỉ Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết 15h30 Thi Mỹ thuật trang phục  Nghỉ ôn thi  Học bù KT bù: Thực hành công nghệ may 2  Quản lý chất lượng trang phục P903 Tiếng anh chuyên ngành
P903 
Nghỉ Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Sáng 8h Thi Toán cao cấp
Chiều: Học bù KT bù: Vật lý
13h30 Thi
Vật lý  
Học bù KT bù:  Kỹ thuật an toàn điện  Sáng 8h Thi Kỹ thuật an toàn điện   13h30 Thi Vật liệu điện   Nghỉ Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/03/17 28/03/17 29/03/17 30/03/17 31/03/17 01/04/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Học bù, KT bù Quản trị nguồn nhân lực P.905
Chiều Học bù, KT bù Quản trị chất lượng P.905
8h Thi kết thúc môn học 13h30 thi kết thúc môn học Học bù, KT bù Quản trị DN 8h thi kết thúc môn học 8h thi kết thúc môn học Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Cao T. Phương Thủy
QT nguồn nhân lực/Hà Văn Thủy
Quản trị chất lượng/Đào Thị Thu Hiền
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6NH 5 tiết Học bù, KT bù HTNH và các TCTD
P.905
8h Thi kết thúc môn học 13h30 thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi 8h thi kết thúc môn học 8h thi kết thúc môn học Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích HĐKD NHTM/Nguyễn Hải Linh
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/Nguyễn Hải Linh
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Sáng Học bù, KT bù Đạo đức và an ninh MT 10h Thi kết thúc môn học 15h30 thi kết thúc môn học Sáng Học bù, KT bù KT điều khiển tự động 10h thi kết thúc môn học 8h thi kết thúc môn học
15h30 thi kết thúc môn học 
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
 
702 Đ6KT 5 tiết Nghỉ ôn thi 8h Thi kết thúc môn học 13h30 thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi 8h thi kết thúc môn học Nghỉ Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Nghỉ ôn thi 8h Thi kết thúc môn học 13h30 thi kết thúc môn học Nghỉ ôn thi 8h thi kết thúc môn học 10h thi kết thúc môn học Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Văn Hiền
Đồ án BTCT/Nguyễn Văn Hiền
Kinh tế XD/
Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng 8h ĐDNB răng hàm mặt

Chiều 13h30 ĐDNB lao
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây