Thời khóa biểu tuần từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016

Thứ ba - 23/08/2016 19:55

Thời khóa biểu tuần từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 29/08/2016 đến ngày 03/09/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ NGHỈ LỄ 02/9 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 08h30 Qui chế
P.904
Nghỉ ôn thi Qui chế Sáng 08h30 Thi Qui chế
P.903
Nghỉ Nghỉ Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách sinh viên/Nguyễn Đức Thiện
303 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.303
Sáng 07h30 Pháp luật
P.303
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Lê Đình Thứ
Pháp luật/Đỗ Đình Sáng
Tiếng anh cơ bản/Trần Thu Hiền
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
P.902
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.902
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
                   
Buổi chiều 604 T38B1+B2 5 tiết Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.604
Chiều 13h00 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Pháp luật
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
 
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Chiều 13h00 Những NLCBCN Mac Lê nin 1
P.902
Nghỉ hoàn thiện hồ sơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
BUỔI SÁNG  905 T37QT  5 Tiết Toán kinh tế  Toán kinh tế Quản trị văn phòng  Đường lối ĐCSVN
 P903
NGHỈ LỄ 02/09 Nghỉ  Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Kế toán TCDN 1 Nghỉ  Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết
Chiều: Thực hành CN may
P901

Chiều: Thực hành CN may
 P901

Sáng: Lịch sử thời trang P703
Chiều: Thiết kế trang phục 1 P901

Sáng: Thực hành CN may
P901
Nghỉ  Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Truyền động điện  
Kỹ thuật an
 toàn điện 
Điện tử cơ bản 
Tiếng anh chuyên ngành 2
Nghỉ  Tiếng anh CN 2/ Ng Thùy Dương
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Tiếng anh chuyên
 ngành 2

Mạng máy tính
Kỹ thuật số và
 vi xử lý 
Sáng: Mạng máy tính 
Chiều: Lập trình có
cấu trúc
Nghỉ  Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết
Kế toán máy
Tài chính doanh nghiệp Sáng: Kế toán
quản trị  
Sáng: Kế toán
quản trị
NGHỈ LỄ 02/09 Nghỉ  Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
905 T36ĐT 5 Tiết Trang bị điện
P703 
Thực hành máy điện  Thực hành máy điện  Sáng: Điều khiển điện  - khí nén
Chiều:  Trang bị điện
Nghỉ  Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Ng Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Trường 
 
                   
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị sản xuất  Quản trị suất nhập khẩu Sáng: Kế toán
quản trị P704
Sáng: Kế toán
quản trị P704
Nghỉ Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Soạn thảo văn bản Lập trình Java  Công nghệ và thiết bị mạng Công nghệ phần mềm Nghỉ  Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/08/16 30/08/16 31/08/16 01/09/16 02/09/16 03/09/16
Buổi sáng 904 T37F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của ĐCSVN
P.903
Dược lý 1 Hóa sinh Xác suất thống kê NGHỈ LỄ 02/9 Nghỉ Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
702 D02-K7 5 tiết Dược liệu 2 Kinh tế dược Bào chế 2 Dược liệu 2 Kinh tế dược
P.904
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Nguyễn Huy Hảo
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                   
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện Autocad Kỹ thuật điện tử Sáng: Autocad
Thực hành chia ca
Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
704 Đ6TH 5 tiết Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
702 Đ6QT
+Đ6NH
5 tiết Thị trường chứng khoán Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
703 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.903
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
 
704 Y03-K7 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Điều dưỡng người bệnh mắt
P.905
CS sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình
P.902
NGHỈ Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
Chăm sóc SK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây