THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 06/04/2017

Thứ sáu - 28/04/2017 03:13

THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 06/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 06/04/2017


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/05/17 02/05/17 03/05/17 04/05/17 05/05/17 06/05/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết NGHỈ LỄ 30/4-01/5 Nghỉ Nghỉ Dược học cổ truyền
--------
Dược liệu
Chiều P905
Dược học cổ truyền
P.902
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân
 
605 T38KT1 5 tiết  Nguyên lý kế toán Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Đại số tuyến tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đại số tuyến tính Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng ca 1 TH hóa

Chiều Ca 2 Hóa
Sáng ca 2 TH hóa
Chiều Ca 1 Hóa
Sáng ca 2 TH hóa
Chiều Ca1 Hóa
Giải phẫu sinh lý Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng
                 
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đại số tuyến tính Tin học văn phòng Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy
902 T38QT 5 tiết  
 
 


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/05/17 02/05/17 03/05/17 04/05/17 05/05/17 06/05/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết NGHỈ LỄ 30/04 và  01/05 Sáng: Kỹ thuật điện - điện tử
Chiều: Thiết bị may T38MT2
( Chia ca) 
 Kỹ năng giao tiếp  An toàn lao động Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành kỹ thuật số  Thực hành vi điều khiển  Lý thuyết điều khiển tự động  Nghỉ TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Phân tích thiết kế hệ thống UML( P máy chia ca)   Lập trình cơ sở dữ liệu  Lập trình cơ sở dữ liệu
P máy
( Chia ca)
Nghỉ Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Tài chính doanh nghiệp P705  Thị trường chứng khoán 
Tài chính tiền tệ 
Nghỉ  Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết
 Hệ thống thông tin quản trị
Quản trị rủi ro  Hệ thống thống tin quản trị  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Tiếng anh chuyên ngành  Đường lối ĐCSVN Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Nghỉ  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Máy điện Lý thuyết mạch Máy điện  Nghỉ  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/05/17 02/05/17 03/05/17 04/05/17 05/05/17 06/05/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết NGHỈ LỄ 30/4-01/5 Kiểm toán BCTC
P.704
Quản trị sản xuất và tác nghiệp Quản trị sản xuất và tác nghiệp Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Kiểm toán BCTC
P.704
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                 
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật đa phương tiện TH phần cứng máy tính
P.902
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Trần Bích Phương
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Kiểm toán BCTC
P.704
Kế toán tài chính 3 Kế toán quản trị Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Sáng kết cấu nhà thép Sáng Kinh tế xây dựng Sáng Kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu nhà thép Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Kết cấu bê tông cốt thép An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Bùi Văn Bình
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây