THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

Thứ sáu - 19/05/2017 21:43

THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/05/17 23/05/17 24/05/17 25/05/17 26/05/17 27/05/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Thực hành Kiểm nghiệm thuốc
Cả ngày
Thực hành Hóa phân tích
Cả ngày
Thực hành Kiểm nghiệm thuốc
Cả ngày
Sáng Kiểm nghiệm thuốc
Chiều Hóa phân tích
Thực hành Hóa phân tích
Cả ngày
Nghỉ Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân
 
605 T38KT1 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Học bù, kt bù Đại số tuyến tính Học bù, KT bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tin học VP
Thực hành phòng máy
Chiều
Tin học VP
Nghỉ ôn thi Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Giải phẫu sinh lý Tư tưởng Hồ Chí Minh Giải phẫu sinh lý Học bù, kt bù Vi sinh ký sinh trùng Học bù, kt bù Hóa hữu cơ Nghỉ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Học bù, KT bù xác suất thống kê Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Nguyên lý kế toán Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Tiếng anh CN 1 Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy
902 T38QT 5 tiết  
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/05/17 23/05/17 24/05/17 25/05/17 26/05/17 27/05/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù : Kỹ thuật điện - điện tử   Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù : An toàn lao động  Học bù, KT bù: Thiết bị may  Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ ôn thi  Học bù, KT bù : Lý thuyết điều khiển tự động  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Cấu trúc máy tính  Cấu trúc máy tính  Nghỉ ôn thi  Cấu trúc máy tính  Học bù, KT bù: Corel Draw  P máy  Phân tích thiết kế hệ thống UML Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ nghỉ Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Tài chính doanh nghiệp P705 Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Quản trị rủi ro Hệ thống thống tin quản trị  Quản trị chiến lược  Quản trị chiến lược  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Đường lối ĐCSVN  Nghỉ ôn thi  Nghỉ Tiếng anh chuyên ngành  Tiếng anh chuyên ngành  Nghỉ ôn thi  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Máy điện  Học bù, KT bù: Nguyên lý Mác 2 Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Lý thuyết mạch Học bù, KT bù: Máy điện Nghỉ ôn thi  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/05/17 23/05/17 24/05/17 25/05/17 26/05/17 27/05/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Cả ngày Hóa dược nâng cao Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị tài chính Học bù, KT bù Quản trị KDTM Quản trị sản xuất và tác nghiệp Quản trị sản xuất và tác nghiệp TRẢ NỢ MÔN TỪ NGÀY 26/05/2017 ĐẾN NGÀY 27/05/2017
(Sinh viên xem lịch cụ thể tại bảng tin)
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Kế toán ngân hàng TM
P.702
Chiều Học bù, KT bù HTNH và các TCTD
CHIỀU kế toán ngân hàng TM
P.702
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                 
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Học bù, KT bù Kỹ thuật VXL và ứng dụng Học bù, KT bù Kỹ thuật đa phương tiện Học bù, KT bù Kỹ thuật truyền số liệu Học bù, KT bù Lập trình web và thực hành TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Trần Bích Phương
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Chiều Thực hành kế toán 2
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702


SÁNG: Thực hành kế toán 2

CHIỀU Kế toán NH TM P.702
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Sáng Đồ án
Bê tông cốt thép
Sáng Học bù, KT bù Cơ sở qui hoạch kiến trúc
Chiều Đồ án kết cấu nhà BTCT
Sáng Đồ án Kết cấu nhà thép
 
NGHỈ ÔN THI Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án KC nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Đồ án Kết cấu nhà thép An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Bùi Văn Bình
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Cả ngày Ngoại khoa chuyên sâu Cả ngày Ngoại khoa chuyên sâu Nghỉ ôn thi Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây