THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Thứ sáu - 21/04/2017 21:17

THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
24/04/17 25/04/17 26/04/17 27/04/17 28/04/17 29/04/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Kiểm nghiệm thuốc Dược học cổ truyền Nghỉ Nghỉ Dược học cổ truyền
P.904
Dược liệu
P.905
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân
 
605 T38KT1 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 THI LẠI CÁC MÔN TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN 29/4 XEM LỊCH THI TẠI BẢNG TIN Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Nghỉ Vật lý Đại số tuyến tính Sáng Tin học VP THI LẠI CÁC MÔN TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN 29/4 XEM LỊCH THI TẠI BẢNG TIN Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Chiều Thi lại Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng ca 1 TH hóa
Chiều Ca 2 Hóa
Sáng ca 1 TH hóa
Chiều Ca 2 Hóa
Sáng ca 1 TH hóa
Chiều Ca 2 Hóa
Sáng ca 1 TH hóa
Chiều Ca 2 Hóa
Thi lại các môn từ ngày 27/4 đến 29/4
Sáng ca 1 TH hóa
Chiều Ca 2 Hóa
Thi lại các môn từ ngày 27/4 đến 29/4
Thi lại các môn từ ngày 27/4 đến 29/4 Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Đại số tuyến tính Vật lý Cấu trúc dữ liệu và giải thuật THI LẠI CÁC MÔN TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN 29/4 XEM LỊCH THI TẠI BẢNG TIN Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy
 
902 T38QT 5 tiết  
 
 
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
24/04/17 25/04/17 26/04/17 27/04/17 28/04/17 29/04/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Chiều: Thiết bị may P901 Kỹ năng giao tiếp  Nghỉ Từ ngày 27/04 đến ngày 29/04/2017 Thi lại các môn ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin) Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Nghỉ  Chiều: Thiết bị may P901 Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành kỹ thuật số  8h :  Thi Thực hành điện tử cơ bản   Thực hành vi điều khiển  Từ ngày 27/04 đến ngày 29/04/2017 Thi lại các môn ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin) TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu  Phân tích thiết kế hệ thống UML   Phân tích thiết kế hệ thống UML( P máy chia ca)  Sáng:Cấu trúc máy tính
Chiều: Thi lại 
Nghỉ ôn thi Sáng: Thi lại  Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Tài chính doanh nghiệp  Kế toán thuế  Tài chính doanh nghiệp  Sáng Thi lại
Chiều: Thị trường chứng khoán P903
Sáng Thi lại
Chiều: Tài chính tiền tệ  P903
Sáng : Thi lại  Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Hệ thống thông tin quản trị   Sáng Thi lại
Chiều: Quản trị rủi ro
Sáng Thi lại
Chiều: Quản trị chiến lược 
Sáng Thi lại  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Nghỉ  Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Tiếng anh chuyên ngành  Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Nghỉ Nghỉ  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Nguyên lý Mác 2  Nguyên lý Mác 2  Lý thuyết mạch  Từ ngày 27/04 đến ngày 29/04/2017 Thi lại các môn ( Sinh viên xem lịch thi tại bảng tin) Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
24/04/17 25/04/17 26/04/17 27/04/17 28/04/17 29/04/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Ngày 24/04/2017: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ( ĐỊA ĐIỂM TẦNG 9 NHÀ B)
- Ngành công nghệ thông tin, Điện: Thầy Báu
- Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: Cô Thu
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH, NẾU SINH VIÊN NỘP MUỘN SẼ PHẢI THỰC TẬP VỚI KHÓA SAU
 
Thực tập tốt nghiệp/ Nguyễn Q Hoa
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                   
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
 
705 T36TT 5 Tiết  
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
24/04/17 25/04/17 26/04/17 27/04/17 28/04/17 29/04/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Kiểm toán BCTC
P.704
Quản trị tài chính Sáng Kinh tế lượng P.702 THI LẠI CÁC MÔN TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN 29/4 XEM LỊCH THI TẠI BẢNG TIN Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Kiểm toán BCTC
P.704
Nghỉ Sáng Kinh tế lượng P.702 Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
               
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết TH phần cứng máy tính Kỹ thuật đa phương tiện Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Trần Bích Phương
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Sáng Kiểm toán và BCTC P.704 Thực hành KT 2 Sáng Kinh tế lượng P.702 Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Kết cấu bê tông cốt thép Sáng Kết cấu nhà thép Địa chất công trình Sáng thi lại từ ngày 27/4 đến 29/4 các môn xem lịch thi tại bảng tin

Chiều Kết cấu bê tông cốt thép
Sáng thi lại từ ngày 27/4 đến 29/4 các môn xem lịch thi tại bảng tin

Chiều Kinh tế xây dựng
Sáng thi lại từ ngày 27/4 đến 29/4 các môn xem lịch thi tại bảng tin

Chiều Kết cấu nhà thép
Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Kết cấu bê tông cốt thép Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây