THỜI KHÓA BIỂU Tuần 19(Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017)

Thứ sáu - 26/05/2017 22:19

THỜI KHÓA BIỂU Tuần 19(Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017)

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 19 Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
29/05/17 30/05/17 31/05/17 01/06/17 02/06/17 03/06/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Học bù, kt bù Bào chế 1
P.905
Học bù, kt bù Dược liệu
P.905
Học bù, kt bù Dược học cổ truyền
P.905
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp 25 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo 45
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương 30
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân 25
   
605 T38KT1 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn 30
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền 45
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến 75
605 T38QT1 5 tiết    
   
902 T38TT 5 tiết Sáng Học bù, kt bù Vật lý
Chiều Học bù, kt bù Tin học văn phòng
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung 60
Vật lý/Trần Đức Tiến 30
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình 45
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải 30
   
904 T38F1+F2 5 tiết Học bù, kt bù Giải phẫu sinh lý Học bù, kt bù Tư tưởng HCM Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân 45
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng 25
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng 45
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế 35
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm 45
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm 30
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng 25
                       
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam 60
Vật lý/Trần Thị Châm 30
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào 45
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn 30
902 T38KT 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung 30
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm 45
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy 75
902 T38QT 5 tiết    
   
   

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/05/17 30/05/17 31/05/17 01/06/17 02/06/17 03/06/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Học bù, KT bù : An toàn lao động  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Học bù, KT bù: Cấu trúc máy tính   Nghỉ ôn thi    Nghỉ ôn thi  Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Học bù, KT bù: Thị trường chứng khoán    Nghỉ ôn thi  Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Quản chiến lược  Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù : Quản trị rủi ro Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù : Quản trị chiến lược  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Nghỉ ôn thi  Đường lối ĐCSVN  Tiếng anh chuyên ngành  Tiếng anh chuyên ngành  Tiếng anh chuyên ngành  Nghỉ ôn thi  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
29/05/17 30/05/17 31/05/17 01/06/17 02/06/17 03/06/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Chiều  Hóa dược nâng cao Chiều Hóa dược nâng cao Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
   
   
704 Đ6QT 5 tiết Học bù, kt bù Quản trị tài chính Học bù, kt bù Kiểm toán BCTC Học bù, kt bù Quản trị sản xuất và tác nghiệp Học bù, kt bù Kinh tế lượng Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn 45
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh 60
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên 45
905 Đ6NH 5 tiết Nghỉ ôn thi Học bù, kt bù Kiểm toán BCTC
P.704
Kế toán ngân hàng TM
P.702
Học bù, kt bù KT lượng
P.704
Chiều  kế toán ngân hàng TM
P.702
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng 60
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung 60
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
                       
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh 45
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu 30
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương 45
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng 45
   
702 Đ6KT 5 tiết Nghỉ ôn thi Sáng học bù, kt bù Kiểm toán BCTC
P.704
Chiều Thực hành KT 2
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Chiều học bù, kt bù kế toán TC 3
Sáng học bù, kt bù KT lượng
P.704
Chiều  kế toán ngân hàng TM
P.702
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Chiều học bù, kt bù Kế toán QT
Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng 45
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung 45
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương 45
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung 60
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
905 Đ6XD 5 tiết
Địa chất công trình

Địa chất công trình
Học bù, kt bù Kết cấu nhà thép Học bù, kt bù Phân tích kết cấu Sáng: Địa chất công trình 
Chiều :
Đồ án kết cấu nhà BTCT
Đồ án kết cấu nhà BTCT Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn 45
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà 45
Đồ án KC nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà 15
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang 30
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn 30
Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn 15
Địa chất CT/Bùi Văn Bình 30
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà 30
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà 30
905 Y03-K7 5 tiết Sáng  Ngoại khoa chuyên sâu Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện  
   
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây