THỜI KHÓA BIỂU Tuần 20(Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 10/06/2017)

Thứ sáu - 02/06/2017 05:31

THỜI KHÓA BIỂU Tuần 20(Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 10/06/2017)

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 20(Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 10/06/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
05/06/17 06/06/17 07/06/17 08/06/17 09/06/17 10/06/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ ôn thi Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp 25 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI THI ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI THI MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ VÀO PHÒNG THI
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo 45
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương 30
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân 25
   
605 T38KT1 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn 30
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền 45
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến 75
605 T38QT1 5 tiết    
   
902 T38TT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung 60
Vật lý/Trần Đức Tiến 30
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình 45
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải 30
   
904 T38F1+F2 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ ôn thi Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân 45
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng 25
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng 45
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế 35
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm 45
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm 30
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng 25
                       
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam 60
Vật lý/Trần Thị Châm 30
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào 45
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn 30
902 T38KT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/06/2017
Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại bảng tin
Nghỉ ôn thi Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung 30
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm 45
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy 75
902 T38QT 5 tiết    
   
   
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiét Ghi chú
05/06/17 06/06/17 07/06/17 08/06/17 09/06/17 10/06/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Từ ngày 05/06 Đến ngày 09/06/2017 Thi  kết thúc môn
(Sinh viên xem lịch thi  và danh sách  ngoài bảng tin)
Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  60 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà 30
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến  45
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang  30
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  60
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà 30
   
705 T37ĐT  5 Tiết Thi kết thúc môn học
(SV Xem lịch thi ngoài bảng tin) 
Nghỉ Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc 60
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc 60
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc  60
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình  30
703 T37TT 5 Tiết Từ ngày 05/06 Đến ngày 10/06/2017 Thi  kết thúc môn
(Sinh viên xem lịch thi  và danh sách  ngoài bảng tin)
Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê 60
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân  45
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền  30
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà  60
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Từ ngày 05/06 Đến ngày 09/06/2017 Thi  kết thúc môn 
(Sinh viên xem lịch thi  và danh sách  ngoài bảng tin)
Nghỉ  Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh  45
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long  45
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long 30
Thị trường CK/ Dương T Q Lan 30
904 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long  45
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan 45
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung 45
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh 60
703 T37MT 5Tiết Từ ngày 05/06 Đến ngày 08/06/2017 Thi  kết thúc môn
(Sinh viên xem lịch thi  và danh sách  ngoài bảng tin)
Nghỉ Nghỉ Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến  45
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương 45
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh  30
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh  75
903 T38ĐT 5Tiết Từ ngày 05/06 Đến ngày 08/06/2017 Thi  kết thúc môn
(Sinh viên xem lịch thi  và danh sách  ngoài bảng tin)
Nghỉ Nghỉ  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên 60
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà 45
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo 60
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
05/06/17 06/06/17 07/06/17 08/06/17 09/06/17 10/06/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Chiều Bào chế nâng cao Nghỉ ôn thi Cả ngày Hóa dược nâng cao Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI THI ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI THI MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ VÀO PHÒNG THI
   
   
704 Đ6QT 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 10/06/2017 Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn 45
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh 60
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên 45
905 Đ6NH 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06//6 ĐẾN NGÀY 12/06/2017 Chiều học bù, KT bù kế toán NHTM
P.905
THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 12/06/2017 Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng 60
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung 60
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
                       
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 10/06/2017 Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh 45
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu 30
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương 45
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng 45
   
702 Đ6KT 5 tiết Sáng Học bù, kt bù thực hành kt 2 THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 12/06/2017 Học bù, kt bù kế toán NHTM
P.905
THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 12/06/2017 Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng 45
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung 45
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương 45
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung 60
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
905 Đ6XD 5 tiết Học bù, KT bù Địa chất công trình THI KẾT THÚC MÔN HỌC TỪ NGÀY 06/6 ĐẾN NGÀY 12/06/2017 Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn 45
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà 45
Đồ án KC nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà 15
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang 30
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn 30
Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn 15
Địa chất CT/Bùi Văn Bình 30
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà 30
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà 30
905 Y03-K7 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Cả ngày quản lý điều dưỡng CS Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện  
   
   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây