Thời khóa biểu tuần từ 01/12/2014 đến 06/12/2014

Thứ sáu - 28/11/2014 06:48

Thời khóa biểu tuần từ 01/12/2014 đến 06/12/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 06/12/2014
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/12/14 02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 06/12/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết 8h - 11h Thi Đường lối ĐCSVN
 (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi 8h - 11h Thi  Vật lý
 (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi 8h - 9h Thi  giáo dục thể chất Nghỉ Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Chiều: Giáo dục quốc phòng P903 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Chiều: Giáo dục thể chất 14h đến 17h Nghỉ Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Vật lý đại cương Pháp luật Pháp luật Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều     HN7Y02 6 Tiết 8h - 9h Thi  Xác suất thống kê Học bù, kt bù Giáo dục thể chất P901 8h - 9h Thi  giáo dục thể chất Hóa học đại cương Nghỉ Tư tưởng HCM Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Tư tưởng HCM / Phùng Văn Tôn
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết 8h - 11h Thi Đường lối ĐCSVN
 (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi 8h - 11h Thi  Vật lý
 (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Đường lối ĐCSVN Toán cao cấp Tiếng anh  Tư tưởng HCM Toán cao cấp Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM / Hà Minh Chi
Toán cao cấp/ Trần Thị  Hương
901 T26KT4 6 Tiết Tin đại cương
P Máy
(Chia ca)
Tin đại cương
P902
Tiếng anh
P902
Nghỉ  Sáng: Giáo dục thể chất 7h30đến10h 30h
Chiều: Giáo dục quốc phòng P903
Sáng:Giáo dục quốc phòng
P903
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
01/12/14 02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 06/12/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Vi xử lý vi điều khiển
P.904
NGHỈ ÔN THI Vi xử lý vi điều khiển
P.904
Thông tin viba VT và HTVT/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài/
4 Kỹ thuật truyền thanh TH/
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/
6 Vi xử lý-vi điều khiển/Hoàng Văn Trang
905 KT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Toán kinh tế
Chiều
Quản trị kinh doanh Học bù, kiểm tra bù Phân tích hoạt động kinh doanh Toán kinh tế Quản trị kinh doanh  
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
4 Kế toán hành chính sự nghiệp/
QT-K6 5 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
6  
 
904 YSĐK-K6 1 NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Khởi tạo doanh nghiệp
Chiều P.901
Bệnh chuyên khoa lẻ NGHỈ ÔN THI Bệnh chuyên khoa lẻ NGHỈ ÔN THI Y học cổ truyền/
2 Phục hồi chức năng
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Dược lâm sàng Dược lâm sàng Tổ chức quản lý dược/
2 Pháp chế dược/
3 Quản lý tồn trữ thuốc/
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT2 1 NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Học Bù, kiểm tra bù Phân tích và lập dự án đầu tư Học bù, kiểm tra bù Soạn thảo văn bản Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Cả ngày Kỹ thuật truyền hình P901 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Cả ngày Kỹ thuật truyền hình P904 Nghỉ làm
bài tập lớn
Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây