Thời khóa biểu tuần từ 02/03/2015 đến 07/03/2015

Thứ sáu - 27/02/2015 06:22

Thời khóa biểu tuần từ 02/03/2015 đến 07/03/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 02/03/2015 đến ngày07/03/2015
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/03/15 03/03/15 04/03/15 05/03/15 06/03/15 07/03/15
Buổi sáng 903 Đ6XD+
Đ6TH
6 Tiết Nghỉ Toán
 cao cấp 
Nghỉ Tiếng anh 2 Nghỉ Toán
 cao cấp 
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ, THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng anh 2 / Phan T.T Tâm
Toán cao cấp2/ Phạm Quốc Toàn
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
   
901 T26ĐT 6 Tiết Toán cao cấp Chiều: Nguyên lý Mác 2
P903
Nghỉ Kỹ năng giao  tiếp P902 Vật lý đại cương P903 Sáng:Toán
 cao cấp
Chiều: Máy điện
P901 
Toán cao cấp / Phạm T B. Dung
Vật lý/ Phạm T Bích Dung
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/ Đào T T Hiền
Máy điện/Hoàng Văn Trang
905 T26TT 6 Tiết Tiếng anh CN Đại số tuyến tính Nghỉ Vật lý/ Phạm T Bích Dung
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/Đào T T Hiền
Tiếng anh CN / Phan T.T Tâm
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
902 HN7Y02 6 Tiết Hóa sinh Vi sinh ký sinh Dược lý Nghỉ Hóa sinh Đường lối ĐCSVN Giải phẫu sinh lý/ Bùi Văn Thăng
Vi sinh ký sinh/ Nguyễn Thị Hương
Tiếng anh 2/ Nguyễn T Huyền
Hóa sinh/Nguyễn T H Vân
Pháp luật /  Hà Hữu Dụng
Đường lối ĐCSVN/ Lương T Tiên
Dược lý/ Đỗ T Lan Hương
904 Đ6MT3 6 Tiết Vật lý Kỹ năng giao  tiếp  Nghỉ Mác 2 Vật lý đại cương  Toán cao cấp Toán cao cấp /Nguyễn Thị Tâm
Vật lý/ Phạm T  Dung
Những NLCB Mác2/Phù Tiến Hà  
Kỹ năng giao tiếp/ Đào T T Hiền
Máy điện/Hoàng Văn Chính
Buổi chiều   903 Đ6KT+Đ6QT+
Đ6NH
6 Tiết Tiếng anh 2 Nghỉ Mác 2 Toán cao cấp Toán cao cấp Toán cao cấp Những NLCB Mác2 /Đỗ Loan 
Tiếng anh 2 / Phạm T Ngọc Lan
Toán cao cấp2/  Tạ Công  SƠn
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
 
902 T26KT +T26QT 6 Tiết Nghỉ Luật kinh tế Toán cao cấp Toán cao cấp Mác 2 Kỹ năng giao  tiếp  Những NLCB Mác2 /Đỗ Loan 
Kỹ năng giao tiếp/ Lưu B Ngọc
Pháp luật kinh tế/ Trần  Thị Lê
Toán cao cấp/Nguyễn Chí Hải
Nguyên lý T kê/Nguyễn T Minh
901 T26MT 6 Tiết Vật lý đại cương  Nguyên lý Mác 2 Toán cao cấp Vật lý đại cương  Toán cao cấp Nguyên lý Mác 2 Những NLCB Mác2 /Trần Loan Hà
Kỹ năng giao tiếp/ Bích Ngọc Thu
Pháp luật kinh tế/ Trần  Hải Trang
Toán cao cấp/Nguyễn Thị Tâm
Nguyên lý T kê/Nguyễn T Mến
904 Đ6NT1 6 Tiết Nguyên lý Mác 2 Kỹ năng giao  tiếp  Nghỉ Nguyên lý Mác 2 Kỹ năng giao  tiếp  Tiếng anh CN  Vật lý/ Phạm T Bích 
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/Trần Lê Thương
Tiếng anh CN / Nguyễn T Tâm
Đại số tuyến tính/Nguyễn Phương Hạ
905 Đ6DL1 6 Tiết Giáo dục thể chất  Mác 2 Nghỉ Giáo dục thể chất  Mác 2 Tiếng anh 2 Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Tiếng anh 2 / Phan T.T Tâm
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/03/15 03/03/15 04/03/15 05/03/15 06/03/15 07/03/15
Buổi sáng 904 YSĐK-K6 1 NGHỈ NGHỈ THI KẾT THÚC MÔN
Y HỌC CỔ TRUYỀN
NGHỈ NGHỈ NGHỈ Y học cổ truyền/Nguyễn Tiến Bảo YÊU CẦU: SINH VIÊN XEM LỊCH THI TẠI BẢNG TIN, ĐI THI ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ  MANG THEO THẺ SINH VIÊN ĐỂ ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI
2 Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
3 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
4  
5  
6  
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Sáng: Học bù, KT bù Kinh tế dược THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ Tổ chức quản lý dược/Phùng Thùy Trang
2 Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
3 Quản lý tồn trữ thuốc/Phùng Thùy Trang
4 THI KẾT THÚC MÔN HỌC Kinh tế dược/Nguyễn Thị Giang
5 Tiếng anh CN
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT-K6 1 Sáng: Học bù, KT bù Kế toán TC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Sáng: Học bù, KT bù Thực hành SS THI KẾT THÚC MÔN HỌC Tiếng anh CN/Đinh Thị Thanh Huyền
2 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
3 Kế toán HCSN/Nguyễn Thị Dung
4 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
5 Kế toán tài chính 2/Trần Thị Thu Hà
6 Thực hành sổ sách/Nguyễn Thị Hồng
 
901 ĐT-K6 1 Sáng: Học bù, KT bù Thông tin Viba &HTVT Sáng: Học bù, KT bù Kỹ thuật CD-VCD THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ NGHỈ Thông tin viba VT và HTVT/Lê Thị Ngọc Hà
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 KTchuyển mạch tổng đài/Nguyễn T. Phượng
4 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Kỹ thuật truyền thanh TH/Nguyễn Đình Việt
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/Phạm Khắc Chư
6  
905 KT2 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Hướng dẫn thực tập Thực tập tốt nghiệp
2  
3  
4  
5  
6  
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 chủ nhật Môn học Ghi chú
02/03/15 03/03/15 04/03/15 05/03/15 06/03/15 07/03/15 08/03/15
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN KT doanh nghiệp Nghỉ Thống kê DN Quản trị học Marketing Nghỉ Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết KT truyền số liệu  Điện tử công suất Nghỉ Tiếng anh  CN Kỹ thuật truyền hình Kỹ thuật điện tử Nghỉ KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Phần mềm tin học
P Máy
Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Sáng: Học bù, KT bù Kinh tế xây dựng P901 Sáng:  Học bù, KT bù Điện kỹ thuật P905 Nghỉ Phần mềm tin học/ Nguyễn Đ Trung
Điện kỹ thuật/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Hoàng T Thanh
 
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Sáng: Kỹ thuật Audio P904 Chiều: 15h  Thi HT  thông tin quang P904 Chiều 15h : Thi Kỹ thuật truyền hình P904 Nghỉ Nghỉ Sáng: Học bù, KT bù Thực tập vi xử lý P901 Sáng:  Học bù, KT bù Kỹ thuật Audio P905 Nghỉ Thực tập vi xử lý/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật Audio/  Nguyễn Khắc Chư
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây