Thời khóa biểu tuấn từ 04/01/2016 đến 09/01/2016

Thứ năm - 31/12/2015 00:28

Thời khóa biểu tuấn từ 04/01/2016 đến 09/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU  
Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 09/01/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/01/16 05/01/16 06/01/16 07/01/16 08/01/16 09/01/16
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   Chiều 13h30Thi lại Tiếng anh cơ bản Sáng: Học bù KT bù  Giáo dục QP P903
Chiều: Học bù KT bù Giáo dục thể chất P903
Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   Chiều 13h30 Thi lại Tiếng anh cơ bản Sáng: Học bù KT bù  Giáo dục QP P903 Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   mjkf Sáng: Học bù KT bù  Giáo dục QP P903
Chiều: Học bù KT bù Giáo dục thể chất P903
Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   Chiều 13h30Thi lại Tiếng anh cơ bản Sáng: Học bù KT bù  Giáo dục QP P903
Chiều: Học bù KT bù Giáo dục thể chất P903
Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   Chiều 13h30 Thi lại  Hóa học đại cương Học bù. KT bù Vật lý Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi lại Mác 1 Chiều 13h30 Thi lại Pháp luật   Chiều 13h30Thi lại Tiếng anh cơ bản Sáng: Học bù KT bù  Giáo dục QP P903
Chiều: Học bù KT bù Giáo dục thể chất P903
Sáng: Học bù KT bù Tin đại cương Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Hà Hữu Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/01/16 05/01/16 06/01/16 07/01/16 08/01/16 09/01/16
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Phương pháp tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Sáng: Nguyên lý hệ điều hành

Chiều: Phương pháp tính P902
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tiếng anh chuyên ngành1 Sáng: Nguyên lý hệ điều hành

Chiều: 13h30 Thi lại tiếng anh 3
Tiếng anh CN 1/ Trương Thị Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
904
Đ6XD
5 Tiết Chiều: Sức bền vật liệu Sáng: Cơ học kết cấu

Chiều: Sức bền vật liệu
 Cơ học kết cấu Sáng:  Vẽ kỹ thuật

Chiều: Đại số tuyến tính
Đại số tuyến tính Chiều: 13h30 Thi lại tiếng anh 3 Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T36TT 5 Tiết Thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ ôn thi Thi Mạng máy tính Thi Kỹ thuật số và vi xử lý  Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/Trần Tuấn Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Thi kỹ thuật đo lường và cảm biến Thi  Điện tử công nghiệp Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Quản trị học Toán kinh tế Tin học ứng dụng Quản trị học Tin học ứng dụng
P máy
Chiều: 13h30 Thi lại tiếng anh 3  
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
 
Quản trị học ĐC/Ng Thị  Vân Anh
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT  5 Tiết Sáng: Thi Đường lối ĐCSVN Sáng: Thi Tin học văn phòng Sáng Thi Tiếng anh chuyên
ngành 2
Sáng: Thi Kế toán DN 2 Nghỉ Nghỉ Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/Ng Đăng Tuyên
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
T36QT Sáng: Thi Toán kinh tế Nghỉ Nghỉ Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/01/16 05/01/16 06/01/16 07/01/16 08/01/16 09/01/16
Buổi sáng 705 D02-K7 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC Quản lý và tồn trữ thuốc Bào chế 1 Tiếng anh CN Dược lâm sàng 1 Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Sáng Thi kết thúc môn học NGHỈ Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Sáng Thi kết thúc môn học Sáng Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2  
 
904 Y03-K7 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ NGHỈ CS sức khỏe người lớn bệnh nội khoa/
CS người bệnh cấp cứu CS tích cực
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn bệnh ngoại khoa
 
 
903 ĐT-K6 5 tiết Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây