Thời khóa biểu tuần từ 06/06/2016 đến 11/06/2016

Thứ sáu - 03/06/2016 21:07

Thời khóa biểu tuần từ 06/06/2016 đến 11/06/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 06/06/2016 đến ngày 11/06/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/06/16 07/06/16 08/06/16 09/06/16 10/06/16 11/06/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù pháp luật kinh tế  Kỹ năng giao tiếp Soạn thảo văn bản Nghỉ ôn thi Cả ngày: Nguyên lý kế toán P903 Kỹ năng giao tiếp / Trương V Hiến  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật  KT / Lê T Hương Giang
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Nguyên lý KT/ Lưu Đức Mạnh
Tiếng anh CN 1/ Ng Thùy  Dương
902 T37ĐT 5Tiết Máy điện Tiếng anh CN 1  Máy điện Toán cao cấp Toán cao cấp Tiếng anh CN 1  Máy điện/Trần Xuân Tình
Hàm phức/  Nguyễn Thúc Tráng
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đ Tuyên
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Tiếng anh CN 1/ Ngô Thị Sâm
903 T37TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi
Tin học văn phòng
P Máy 

Tin học văn phòng
 
Học bù, KT bù Toàn rời rạc  Học bù, KT Vật lý  Tin học văn phòng
P Máy
Kỹ năng giao tiếp/Đào Thị Thu Hiền
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Tư tưởng HCM/ Phạm T Hoa Sinh
Toán rời rạc/ Nguyễn Thúc Tráng
Tin học văn phòng/  Hoàng T Tùng
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Sáng: TH Vi sinh ký sinh trùng Cả ngày : TH Giải phẫu sinh lý  Sáng: TH Hóa hữu cơ Sáng: TH Vi sinh ký sinh trùng Sáng: TH Hóa hữu cơ Sáng: TH Vi sinh ký sinh trùng Vi sinh ký sinh trùng /C Châm
Hóa hữu cơ/ T Tuấn 
Giải phẫu sinh lý/ T Hải
Vi sinh ký sinh/ Phan Thị Thành
903 T37MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
Cả ngày: Thiết bị may P901
Cả ngày: Thiết bị may P901 Vật liệu may/Phạm Thu Hiền
Thiết bị may/ Nguyễn Chí Công 
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn Thúc Tráng
An toàn LĐ/ Lê T Như Quyên
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
902 T37QT 5Tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán   Xác suất thống kê Xác suất thống kê Học bù, KT bù Kinh tế vi mô  Nguyên lý kế toán   Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Kinh tế vi mô/ Bùi Thị Hoa
Nguyên lý KT/ Nguyễn Thị Dung
Tiếng anh CN 1/ Tô Hồng Tâm

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/06/16 07/06/16 08/06/16 09/06/16 10/06/16 11/06/16
Buổi sáng  704 Đ6TH 5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Toán rời rạc/ Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng
LT hướng ĐT / Trần Xuân Thanh
 
904
Đ6XD
5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/ Phạm T.V.Lanh
Cơ học cơ sở 2/ Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/ Ng.V . Long
901 T36TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi 
Chiều:
Học bù, KT bù Cấu trúc máy tính  P905

Học bù, KT bù Lập trình trên Widows
P905
Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Tối ưu hóa  Nghỉ ôn thi Tối ưu hóa/ Phạm  T Bích Dung
Cấu trúc máy tính / Đặng Kim Hưng
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền
Lập trình trên Widows/Chu Hải Hà
905 T36ĐT 5 Tiết TH Kỹ
 thuật số
TH Kỹ
 thuật số
Chiều: TH
Vi điều khiển
Chiều: TH Vi điều khiển Chiều: TH Vi điều khiển Nghỉ Kỹ thuật số/ Ng Hữu Vinh
Thực hành KT số/ Ng Hữu Vinh
Kỹ thuật vi điều khiển/ Ng Anh Tú
Thực hành vi điều khiển/Ng Anh Tú
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Nghỉ ôn thi 
Học bù, KT bù Tiếng anh CN
Nghỉ ôn thi 
Học bù, KT bù Lý thuyết kiểm  toán
Chiều: Thi Marketing căn bản Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Pháp luật kinh tế/ Ng T Vân Anh
Lý thuyết kiểm toán/ Ng T Dung
Marketing/ Phạm Thị Lý
905 T36QT 5 Tiết
 Học bù, KT bù Quản trị ruit ro
Nghỉ ôn thi Hệ thống thông tin quản trị Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Thống kê kinh doanh Học bù Tài chính doanh nghiệp Tài chính DN/ Trương T Vân
Quản trị rủi ro/Ng T Hồng Nhung
Thống kê KD/ Nguyễn T T Minh
Khoa học QL/ Trần Ngọc Cường
Hệ thống  TTQT/  Ng T Hường
705 T36KT  5 Tiết Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Chiều: Thi Thị trường chứng khoán  Nghỉ ôn thi Kế toán thuế/ Dương T Minh Thúy
Thị trường CK/  Dương T Q  Lan
Tài chính tiền tệ/ Ng T Vân Anh
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/06/16 07/06/16 08/06/16 09/06/16 10/06/16 11/06/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Kỹ thuật MĐT/Trần Xuân Tình
Kỹ thuật chuyển MTĐ/Phan Thị Thu Hằng
Kỹ thuật truyền thanh, TH/Lê Thanh Hòa
 
904 KT-K6 5 tiết Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách NGHỈ Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách NGHỈ NGHỈ Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách Thực hành sổ sách/Nguyễn Văn Kết
 
 
                     
Buổi chiều 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Chiều Thi Hóa dược 2 NGHỈ ÔN THI Hóa dược 2/Nguyễn Thị Thắm
Y đức/Nguyễn Thị Hồng Vân
Dược lâm sàng 2/Phạm Đức Thịnh
 
904 Y03-K7 5 tiết SH lớp
Nhận thông báo kết quả học tập học kỳ 2
NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ CSSK người lớn bệnh nội khoa
CS người bệnh CCCSTC
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn BNK
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây