Thời khóa biểu tuấn từ 09/11/2015 đến 14/11/2015

Thứ năm - 05/11/2015 22:12

Thời khóa biểu tuấn từ 09/11/2015 đến 14/11/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI 
Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 31/10/2015
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/11/15 10/11/15 11/11/15 12/11/15 13/11/15 14/11/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 8h00đến 11h)
Giáo dục quốc phòng NGHỈ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Tiếng anh cơ bản
Tin đại cương Giáo dục quốc phòng Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Tin đại cương Pháp luật Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 1
(7h30 đến 9h30)
Tin học đại cương
Tiếng anh cơ bản
Nghỉ Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                   
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 2
( 9h30 đến 11h30)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
NGhỉ Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tin đại cương Vật lý đại cương Tin đại cương Tin đại cương Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Tiếng anh Giáo dục quốc phòng Tiếng anh Nghỉ Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/11/15 10/11/15 11/11/15 12/11/15 13/11/15 14/11/15
704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê

 


NGHỈ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

 
  Tiếng anh 3  Học bù, kt bù Logic đại cương Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Cơ học cơ sở 1
P905
Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
901 T36TT 5 Tiết Kỹ thuật số và vi xử lý
P905
Hệ điều hành
P Máy
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính
P905
Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36ĐT 5 Tiết Thực hành điện cơ bản Thực hành điện cơ bản Thực hành điện cơ bản Thi: Thực hành điện cơ bản Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê Nghỉ
 
Nghỉ Tiếng anh 3 SÁNG: Học bù, kt bù Logic đại cương Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Nguyễn An Huân
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Sáng: Quản lý chất lượng
(T36QT)
P901
Chiều: Kế toán DN2
Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P901

Chiều: Kế toán DN2
Sáng: Thuế trong DN
 P705

Chiều: Kế toán DN2
Sáng: Quản lý chất lượng (T36QT)
P901
Chiều: Đường lối ĐCSVN
Sáng: Tin học văn phòng
P902
Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học văn phòng/Chu Hải Hà
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/11/15 10/11/15 11/11/15 12/11/15 13/11/15 14/11/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Quản trị kinh doanh dược
P.705
Hoá dược 1 KHAI GIẢNG SV MÙA THU HÀ NỘI 2015

THỜI GIAN: 12H30

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG TẦNG 1 NHÀ B
Quản trị kinh doanh dược Hoá dược 1 NGHỈ Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1/Tống Thị Mai Vân
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
 
 
 
904 CTD-K6 5 tiết Dược lâm sàng 2 NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
 
 
 
                   
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tổ chức hạch toán kế toán Kiểm toán Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết Y học cổ truyền Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành Sinh lý bệnh Điều dưỡng cơ sở 2 Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Sinh lý bệnh/Bùi Văn Thăng
Điều dưỡng cơ sở 2/Phạm Thị Nga
Y học cổ truyền/Nguyễn Thị Hồng Vân
Giao tiếp và TH điều dưỡng/Vũ Thị Thơ
ĐD và KS nhiễm khuẩn/Nguyễn Thanh Nga
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Hướng dẫn đồ án 2 Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành 1
Thực hành 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây