Thời khoá biểu tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014

Thứ bảy - 08/11/2014 06:36

Thời khoá biểu tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 16/11/2014
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 15/11/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Tin đại cương Nghỉ ôn thi Nghỉ Tin đại cương
P Máy chia ca 
Nghỉ ôn thi Toán cao cấp Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Nghỉ ôn thi Tin đại cương
P Máy 
Nghỉ Giáo dục thể chất 7h30 đến 10h30 Giáo dục quốc phòng Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Nguyên lý Mác Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết Vật lý đại cương  Giáo dục thể chất 14h đến 17h Nghỉ Xác suất thống kê Sinh học và di truyền Xác suất thống kê Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Q. Toàn
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Toán cao cấp
Tin đại cương
Nghỉ Toán cao cấp
Tin đại cương
Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Luật kinh tê
Tin ĐC
Nghỉ Nghỉ Pháp luật Nghỉ Tin đại cương / Trần Thị Hà
Luật kinh tế Lưu Thị Phương
901 T26KT4 6 Tiết Sáng: Tin đại cương P903 Nguyên lý Mác1 P902 Nghỉ Sáng: Tiếng anh P903  Sáng: Tiếng anh P902 Chiều: Giáo dục thể chất 14h đến 17h Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
1106 Đ6ĐH6 6 Tiết Tiếng anh Toán cao cấp Nghỉ Toán cao cấp Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác / Ma Văn Hân
Pháp luật/ Lưu Thị Thỏa
Tiêng anh/ Trần Thị Hải Yến
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 15/11/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Lập trình C++
P.904
NGHỈ Học bù kiểm tra bù Tiếng Anh chuyên ngành Học bù kiểm tra bù Lý thuyết truyền tin NGHỈ Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5 Lập trình C++/Đặng Trung Hiếu
6 Vi xử lý-vi điều khiển/
905 KT-K6 1 Tài chính doanh nghiệp Thị trường chứng khoán NGHỈ Tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh NGHỈ Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Kế toán máy/Ông Thị Ngân
4 Thị trường chứng khoán/Hoàng Trung Kiên
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 Khởi tạo doanh nghiệp Bệnh truyền nhiễm xã hội
P.901
NGHỈ Bệnh chuyên khoa lẻ Bệnh chuyên khoa lẻ NGHỈ Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 Quản trị kinh doanh dược Bào chế 1 NGHỈ Hóa dược 1 Marketing dược NGHỈ Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6  
905 KT2 1 Kiểm toán căn bản Lập và phân tích dự án đầu tư NGHỈ Kế toán hành chinh sự nghiệp Soạn thảo văn bản NGHỈ Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học
10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 15/11/14 16/11/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Marketing Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Toán kinh tế Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn Duy Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  V Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Tổ chức thi công P901
Chiều: Học bù, KT bù An toàn lao động P901
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Sáng:Thông tin số và ttruyền số liệu P901
Chiều: Kỹ thuật truyền hình P901
Cả ngày: Hệ thống TT quang P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật Video CD-VCD/ Nguyễn.Đ.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây