Thời khóa biểu tuấn từ 11/01/2016 đến 16/01/2016

Thứ bảy - 09/01/2016 00:34

Thời khóa biểu tuấn từ 11/01/2016 đến 16/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 16/01/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/01/16 12/01/16 13/01/16 14/01/16 15/01/16 16/01/16
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Sáng Thi Giáo dục quốc phòng (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Sáng Thi Tin đại cương (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng  8h30  Thi Giáo dục thể chất (Dưới sân) Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Chiều  Thi Giáo dục QP Nghỉ ôn thi Thi: Tin ĐC Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều: 14h30  Thi Giáo dục thể chất (Dưới sân) Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Sáng Thi Giáo dục quốc phòng (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Sáng Thi Tin đại cương (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Sáng  8h30  Thi Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Sáng Thi Giáo dục quốc phòng (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Sáng Thi Tin đại cương (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Chiều:  14h30  Thi Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
NGhỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Chiều Thi Vật lý  đại cương  Nghỉ ôn thi Chiều Thi Tin đại cương Tư tưởng HCM Tiếng Anh  2 Nghỉ Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/ Nguyễn Mạnh hà
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Sáng Thi Giáo dục quốc phòng (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Sáng Thi Tin đại cương (Xem danh sách phòng thi) Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều: 14h30  Thi Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Hà Hữu Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/01/16 12/01/16 13/01/16 14/01/16 15/01/16 16/01/16
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Tiếng anh CN1
P901
Sáng: Phương pháp tính
Chiều: Cấu trúc dữ liệu
và GT
Sáng: Tiếng anh CN 1 P901

Chiều: Phương pháp tính P901
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyên lý hệ điều hành
Nguyên lý hệ điều hành
P901
Tiếng anh CN 1/ Trương T Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
904
Đ6XD
5 Tiết Sức bền vật liệu Vẽ kỹ thuật Nghỉ
Cơ học kết cấu
Đại số tuyến tính Sức bền vật liệu
P905
Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T26TT 5 Tiết Nghỉ Vật liệu và linh kiện điện tử Lập trình hương đối tượng
P904
Lập trình cơ sở dữ liệu Phân tích thiết kế hệ thống UML Lập trình cơ sở dữ liệu
P904
Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê T Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu hải Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng T Hùng
905 T26ĐT 5 Tiết Nghỉ Lý thuyết điều khiển
tự động
Tiếng anh
CN 2
Cung cấp điện  Tiếng anh
 CN 2
Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/ Phạm X Thành
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Tin học ứng dụng
P máy
Toán kinh tế Nghỉ Quản trị học Toán kinh tế Nghỉ Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
Quản trị học ĐC/Ng Thị Hường
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
 
 
905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Quản trị chiến lược Kế toán tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính Tổ chức và quản lý HTX
P903
Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T26KT +T26QT 5 Tiết Kế toán doanh nghiệp3 Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán doanh nghiệp3 Thống kê doanh nghiệp Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
  3                
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/01/16 12/01/16 13/01/16 14/01/16 15/01/16 16/01/16
Buổi sáng 705 D02-K7 5 tiết Bào chế 1
P.905
Chiều: Quản lý và tồn trữ thuốc P902 NGHỈ Bào chế 1 Quản lý và tồn trữ thuốc Chiều Tiếng anh CN
P.901
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết NGHỈ Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Sáng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
904 Y03-K7 5 tiết Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa CS người bệnh cấp cứu CS tích cực SC SK người bệnh tâm thần SC SK người bệnh tâm thần Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Vũ T.T.Ninh
 
 
903 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Sáng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây