Thời khóa biểu tuấn từ 12/10/2015 đến 17/10/2015

Thứ sáu - 09/10/2015 04:28

Thời khóa biểu tuấn từ 12/10/2015 đến 17/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI - KHÓA 37
Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 17/10/2015
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/10/15 13/10/15 14/10/15 15/10/15 16/10/15 17/10/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Nghỉ Pháp luật Nghỉ Tiếng anh Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác 1 Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Tiếng anh Nghỉ Nghỉ Tiếng anh Giáo dục thể chất Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ Pháp luật Nghỉ Giáo dục thể chất Tiếng anh Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Nghỉ Hóa học đại cương vô cơ Tiếng anh Nghỉ Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
902 T37B1+B2 5 Tiết Nghỉ Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Nghỉ Tiếng anh Pháp luật Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Tiếng anh/Dương Hồng Quân
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/10/15 13/10/15 14/10/15 15/10/15 16/10/15 17/10/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
(8h25 Dưới sân)


Tiếng anh 3

 
Logic đại cương
P704
Tư tưởng HCM Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Cơ học cơ sở 1
P904
Nghỉ Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
901 T36TT 5 Tiết Nghỉ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học bù, kt bù Lập trình có cấu trúc Hệ điều hành Học bù, kt bù Tiếng anh CN 2 Học bù, kt bù Đường lối ĐCSVN
P901
Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36ĐT 5 Tiết Kỹ thuật đo lường và cảm biến Khí cụ điện Học bù, kt bù Tiếng anh chuyên ngành1 Học bù, kt bù Kỹ thuật an toàn điện Điện tử công nghiệp Học bù, kt bù Đường lối ĐCSVN
P901
Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
( Dưới sân)
Nghỉ Logic đại cương Tư tưởng HCM Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Tiếng anh
CN 1
Marketing Đường lối ĐCSVN Học bù, kt bù Quản trị học
P901
Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng Thị  Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT Vân Thành
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/10/15 13/10/15 14/10/15 15/10/15 16/10/15 17/10/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Đảm bảo chất lượng thuốc Đảm bảo chất lượng thuốc Học bù, kiểm tra bù Tổ chức và quản lý dược NGHỈ ÔN THI Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang
Hóa dược 1/
902 CTD-K6 5 tiết Tiếng anh CN NGHỈ Chiều Bệnh học
P.904
Dược lý học 2
P.705
NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Bệnh học/Nguyễn Thị Hồng Vân
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ Học bù, KT bù Tiếng anh CN Phân tích và lập dự án đầu tư Kiểm toán căn bản
P.904
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
Kiểm toán căn bản/Trần Thị Thu Hà
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Giáo dục quốc phòng Học bù, kiểm tra bù Dịch tễ học
P.905
Y đức Học bù, kiểm tra bù Tâm lý giáo dục sức khỏe
P.901
Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Học bù, kiểm tra bù Xác suất thống kê Học bù, kiểm tra bù HT thông tin CN Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây