Thời khóa biểu tuần từ 13/06/2016 đến 18/06/2016

Thứ bảy - 11/06/2016 02:11

Thời khóa biểu tuần từ 13/06/2016 đến 18/06/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 13/06/2016 đến ngày 18/06/2016
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/06/16 14/06/16 15/06/16 16/06/16 17/06/16 18/06/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết
Tiếng anh CN 1

Tiếng anh CN 1
Cả ngày: Nguyên lý kế toán  Học bù, KT Kỹ năng giao tiếp Sáng: Học bù, KT Soạn thảo văn bản  Nghỉ giải phẫu sinh lý/ T Hải YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật  KT / Lê T Hương Giang
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Nguyên lý KT/ Lưu Đức Mạnh
Tiếng anh CN 1/ Ng Thùy  Dương
902 T37ĐT 5Tiết Học bù, KT bù :  Tư tưởng HCM  Học bù, KT bù : Hàm phức Học bù, KT bù : Máy điện  Học bù, KT bù: Tiếng anh CN 1 Học bù, KT bù: Tiếng anh CN 1 Học bù, KT bù : Toán cao cấp  Máy điện/Trần Xuân Tình
Hàm phức/  Nguyễn Thúc Tráng
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đ Tuyên
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Tiếng anh CN 1/ Ngô Thị Sâm
903 T37TT 5 Tiết Học bù, KT Tư tưởng HCM  P902 Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Tin học văn phòng  Học bù, KT Kỹ năng giao tiếp P705 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Kỹ năng giao tiếp/Đào Thị Thu Hiền
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Tư tưởng HCM/ Phạm T Hoa Sinh
Toán rời rạc/ Nguyễn Thúc Tráng
Tin học văn phòng/  Hoàng T Tùng
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Cả ngày : TH Giải phẫu sinh lý  Sáng: TH hóa hữu cơ
Chiều: Học bù Vi sinh ký sinh 
Sáng: TH Hóa hữu cơ Cả ngày : TH Giải phẫu sinh lý  Sáng: TH Hóa hữu cơ
Chiều: Học bù Sinh học và di truyền 
Sáng: TH Vi sinh ký sinh trùng Vi sinh ký sinh trùng /C Châm
Hóa hữu cơ/ T Tuấn 
Giải phẫu sinh lý/ T Hải
Vi sinh ký sinh/ Phan Thị Thành
903 T37MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi
Cả ngày: Thiết bị may P901

Cả ngày: Thiết bị may P901

Cả ngày: Thiết bị may P901
Vật liệu may/Phạm Thu Hiền
Thiết bị may/ Nguyễn Chí Công 
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn Thúc Tráng
An toàn LĐ/ Lê T Như Quyên
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
902 T37QT 5Tiết Xác suất thống kê Sáng: Nguyên lý kế toán  P903 Học bù, KT bù Tiếng anh CN 1 Học bù, KT bù Tiếng anh CN 1 Sáng: Học bù, KT bù Soạn thảo văn bản P705   Học bù, KT bù: Xác suất thống kê  P905 Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Kinh tế vi mô/ Bùi Thị Hoa
Nguyên lý KT/ Nguyễn Thị Dung
Tiếng anh CN 1/ Tô Hồng Tâm
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/06/16 14/06/16 15/06/16 16/06/16 17/06/16 18/06/16
Buổi sáng  704 Đ6TH 5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Toán rời rạc/ Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng
LT hướng ĐT / Trần Xuân Thanh
 
904
Đ6XD
5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/ Phạm T.V.Lanh
seyhdf
Các PP số trong CKC/ Ng.V . Long
901 T36TT 5 Tiết Chiều: Thi Lập trình trên Windows Nghỉ ôn thi  Chiều: Thi Cấu trúc máy tính   Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Corel Draw  Nghỉ Tối ưu hóa/ Phạm  T Bích Dung
Cấu trúc máy tính / Đặng Kim Hưng
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền
Lập trình trên Widows/Chu Hải Hà
905 T36ĐT 5 Tiết Sáng 8h : Thi TH Kỹ
 thuật số
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kỹ thuật số/ Ng Hữu Vinh
Thực hành KT số/ Ng Hữu Vinh
Kỹ thuật vi điều khiển/ Ng Anh Tú
Thực hành vi điều khiển/Ng Anh Tú
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Chiều:Thi pháp luật kinh tế  Nghỉ ôn thi  Chiều:Thi Lý thuyết kiểm toán  Nghỉ ôn thi Chiều:Thi Tiếng anh CN  Nghỉ  Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Pháp luật kinh tế/ Ng T Vân Anh
Lý thuyết kiểm toán/ Ng T Dung
Marketing/ Phạm Thị Lý
905 T36QT 5 Tiết Sáng: Học bù Hệ thống thông tin QT P905
Chiều: Thi Khoa học và quản lý 
Nghỉ ôn thi  Chiều: Thi Hệ thống thông tin quản trị  Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Quản trị
rủi ro  
Sáng: Thi Tài chính daonh nghiệp  Tài chính DN/ Trương T Vân
Quản trị rủi ro/Ng T Hồng Nhung
Thống kê KD/ Nguyễn T T Minh
Khoa học QL/ Phạm Thị Chinh
Hệ thống  TTQT/  Ng T Hường
705 T36KT  5 Tiết Chiều: Thi Kế toán thuế Nghỉ ôn thi  Chiều: Thi Tài chính tiền tệ  Nghỉ Nghỉ Nghỉ  Kế toán thuế/ Dương T Minh Thúy
Thị trường CK/  Dương T Q  Lan
Tài chính tiền tệ/ Ng T Vân Anh
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/06/16 14/06/16 15/06/16 16/06/16 17/06/16 18/06/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết Nộp báo cáo Nộp báo cáo NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Kỹ thuật MĐT/Trần Xuân Tình
Kỹ thuật chuyển MTĐ/Phan Thị Thu Hằng
Kỹ thuật truyền thanh, TH/Lê Thanh Hòa
 
904 KT-K6 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Thực hành sổ sách/Nguyễn Văn Kết
 
 
                     
Buổi chiều 904 D02-K7 5 tiết Chiều Thi kết thúc môn Y đức NGHỈ ÔN THI Chiều Thi kết thúc môn Dược lâm sàng 2 NGHỈ NGHỈ NGHỈ Hóa dược 2/Nguyễn Thị Thắm
Y đức/Nguyễn Thị Hồng Vân
Dược lâm sàng 2/Phạm Đức Thịnh
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ CSSK người lớn bệnh nội khoa
CS người bệnh CCCSTC
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn BNK
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây