Thời khóa biểu tuấn từ 14/03/2016 đến 19/03/2016

Thứ bảy - 12/03/2016 01:38

Thời khóa biểu tuấn từ 14/03/2016 đến 19/03/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 19/03/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/03/16 15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16 19/03/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Sáng: Toán cao cấp
Chiều: Xác suất thống kê P902
Nguyên lý thống kê Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Kỹ năng giao tiếp Vật lý Lý thuyết mạch Vật liệu điện Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
Vật liệu điện/ Vũ Công Hậu
903 T37TT 5 Tiết Nghỉ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Tiếng anh chuyên ngành1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Giải tích Nghỉ Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Hóa hữu cơ Nghỉ ôn thi Hóa hữu cơ Nghỉ ôn thi Hóa hữu cơ Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/  Vũ Minh Thành
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
P903
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
 
Toán cao cấp
P903
Kỹ năng
 giao tiếp
Vật lý Hóa học đại cương Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
P903
 Kỹ năng giao tiếp P903 Pháp luật kinh tế  Nguyên lý thống kê
P901
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/03/16 15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16 19/03/16
  704 Đ6TH 5 Tiết
Cấu trúc máy tính
Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật số và ứng dụng
P.901
Kỹ thuật số và ứng dụng
Chiều:: Cấu trúc máy tinh
P901
Cơ sở dữ liệu
Sáng: Cấu trúc máy tính
Chiều: Cơ sở dữ liệu
Kỹ thuật số và UD/ Trịnh Thị Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cơ sở dữ liệu/ Dương T Bình
Cấu trúc máy tính   / Hoàng T Tùng
 
904
Đ6XD
5 Tiết Sức bền
vật liệu 2
Tiếng anh
CN 1
Chiều: Cơ học kết cấu 2
P901
Sức bền
vật liệu 2
Cơ học
 kết cấu 2 
Tiếng anh
CN 1
Cơ học
 kết cấu 2 
Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
Sức bền vật liệu 2/ Lê Văn Kiên
Cơ học kết cấu 2/ Ng Văn  Long
 
901 T36TT 5 Tiết Phân tích TKHT. UML  Sáng:Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng
P.máy
Lập trình cơ sở dữ liệu
 
Phân tích TKHT. UML
P máy 

Lập trình hướng đối tượng  P.máy
Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu Hải  Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng T Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Nghỉ Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Lý thuyết tài chính tiền tệ
 Kinh tế vĩ mô
Sáng: Lý thuyết TCTT
Chiều: Kinh tế vĩ mô
Tiếng anh CN
Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán P902
Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Nguyên lý kế toán/ Ng Thị Dung
Lý thuyết TCTT/ T Hợp
Kinh tế vĩ mô/ Ng T Vân Anh
905 T36QT 5 Tiết Quản trị chiến lược Tổ chức quản lý HTX
P705
Kế toán TCDN Tổ chức quản lý HTX
P705
Quản trị tài chính Kế toán TCDN Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Kế  toán TCDN 3 Kế toán hành chính sự nghiệp Thống kê doanh nghiệp Sáng: Thống kê doanh nghiệp P901 Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/03/16 15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16 19/03/16
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Dược lâm sàng 1
P.905
Chiều: Quản lý và tồn trữ thuốc NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Trịnh Thị Hà
 
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Chăm sóc SKNL Bệnh ngoại khoa Chăm sóc SKNL Bệnh ngoại khoa CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Nguyễn T.H.Vân
 
903 ĐT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Từ Thị Xuyến
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây