Thời khóa biểu tuấn từ 14/09/2015 đến 19/09/2015

Thứ năm - 10/09/2015 21:49

Thời khóa biểu tuấn từ 14/09/2015 đến 19/09/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI - KHÓA 37
Từ ngày 14/09/2015 đến ngày 19/09/2015

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/09/15 15/09/15 16/09/15 17/09/15 18/09/15 19/09/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Pháp luật Tiếng Anh Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Thi lại quy chế
P.705
Tiếng anh Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/ Lê Văn Biên
703 T37B1+B2 5 Tiết Pháp luật Giáo dục quốc phòng Pháp luật Tiếng anh
cơ bản
Giáo dục quốc phòng Nghỉ Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Pháp luật/ Cao Thị Sính
902 T37C1+C2 5 Tiết NGHỈ HOÀN THIỆN HỒ SƠ Thi lại quy chế
P.901
Giáo dục quốc phòng Tiếng anh Pháp luật Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết NGHỈ HOÀN THIỆN HỒ SƠ Tiếng anh Thi lại quy chế
P.705
Tiếng anh Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Bầu ban cán sự lớp Tiếng anh NGHỈ Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Pháp Luật/Hà Hữu Dụng
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
Giáo dục QP/ Nguyễn Đình Thứ
703 T37A1+A2 5 Tiết Nguyên lý Mác 1 Toán cao cấp Nguyên lý Mác 1 Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/09/15 15/09/15 16/09/15 17/09/15 18/09/15 19/09/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3 Tiếng anh 3
P704
Nghỉ Tư tưởng HCM
P704
Logic đại cương
P705
Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Nghỉ CHiều:Cơ học cơ sở 1
P905
Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
 
901 T36TT 5 Tiết Lập trình có cấu trúc
P máy
Lập trình có cấu trúc
P máy
Tiếng anh CN 2

Lập trình có cấu trúc
 

Cơ sở dữ liệu
Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Cơ sở dư liệu/ Chu Hải Hà
905 T36ĐT 5 Tiết Kỹ thuật an toàn lao động Tiếng anh
CN 1
Điện tử cơ bản Chiều: Điện tử cơ bản Nghỉ Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê 13h55
P902
Giáo dục thể chất 3 13h55
P902
Tiếng anh 3 13h55
P704
Logic đại cương 13h55
​P704
Tư tưởng HCM 13h55
​P704
Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
 
901 T36KT +T36QT 5 Tiết Anh văn chuyên ngành
P903
 Quản trị văn phòng
(T26QT) P904
Tư tưởng HCM
P903
Kế toán DN 1
P901
 Quản trị văn phòng
(T26QT) P904
Kế toán DN1
P902
Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng Thị  Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT V Thành

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
14/09/15 15/09/15 16/09/15 17/09/15 18/09/15 19/09/15 20/09/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Chiều  13h30 Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng Chiều 13h30 Giải phẫu sinh lý Sáng 08h00 Hóa học hữu cơ và phân tích định lượng Cả ngày Giải phẫu sinh lý Sáng 8h00 Thực vật NGHỈ NGHỈ Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
904 CTD-K6 5 tiết NGHỈ Dược lý học 2 Bệnh học NGHỈ Tiếng anh CN NGHỈ NGHỈ Bệnh học/Nguyễn Thị Hồng Vân
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
                       
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Sáng Kế toán quản trị
P.904
Sáng Kế toán tài chính 3 Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
904 Y03-K7 5 tiết Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm Chiều Giải phẫu sinh lý Mô phôi Cả ngày Giải phẫu sinh lý Dinh dưỡng tiết chế Dịch tễ học NGHỈ Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
905 YS01-K7 5 tiết Bệnh nội khoa NGHỈ Bệnh nội khoa/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh ngoại khoa/Phạm Thị Nga
Sức khỏe sinh sản/
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Chiều Thông tin di động Sáng HT thông tin CN Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây