Thời khóa biểu tuần từ 14/12/2015 đến 19/12/2015

Thứ sáu - 11/12/2015 19:26

Thời khóa biểu tuần từ 14/12/2015 đến 19/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 19/12/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/12/15 15/12/15 16/12/15 17/12/15 18/12/15 19/12/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Nghỉ Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) RYE
Tin học đại cương
P máy

Tin học đại cương
P máy
Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/ Ng Văn Hà
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Giáo dục QP/Trần văn Hưng
902 T37C1+C2 5 Tiết
Tin học đại cương
Nghỉ
Tin học đại cương
P máy
Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Tin đại cương
P máy
 
Nghỉ
Tin đại cương
P máy
Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tiếng anh 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2

Tin đại cương
 
Tiếng anh 2

Tin đại cương
P máy
Nghỉ ôn thi Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Tiếng anh2/ Nguyễn Quang Hiệu
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng

Tin đại cương
 
Tin đại cương
 P máy 
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h30
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h30
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h30
Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/12/15 15/12/15 16/12/15 17/12/15 18/12/15 19/12/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng

Chiều: Tiếng anh CN P903
Giáo dục quốc phòng Sáng: Giáo dục quốc phòng
Chiều:Phương pháp tính P903
Giáo dục quốc phòng Sáng: Giáo dục quốc phòng

Chiều: Tiếng anh CN P903
Sáng: Nguyên lý hệ điều hành
P901
Chiều: Thi lại các môn
Tiếng anh CN 1/ Trương Thị Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
904
Đ6XD
5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: Đại số tuyến tính
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: Vẽ kỹ thuật
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704 Giáo dục quốc phòng
P704
Chiều: Vẽ kỹ thuật
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: cơ học kết cấu
Sáng: Sức bền vật liệu

Chiều: Thi lại các môn
Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T36TT 5 Tiết Kỹ thuật số và vi xử lý Hệ điều hành Cấu trúc dữ liệu và gải thuật Kỹ thuật số và vi xử lý Kỹ thuật số và vi xử lý Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Điện tử công nghiệp Học bù, KT bù Khí cụ điện Kỹ thuật đo lường và cảm biến Kỹ thuật đo lường và cảm biến Điện tử công nghiệp Nghỉ Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều  704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Giáo dục quốc phòng Sáng: Toán kinh tế P903
Chiều: Giáo dục quốc phòng
Sáng: Quán trị học P903
Chiều: Giáo dục quốc phòng
Giáo dục quốc phòng Sáng: Tin  học ứng dụng
(Chia ca)
Chiều: Giáo dục quốc phòng
Thi lại các môn  
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
Giáo dục quốc phòng/
Quản trị học ĐC/Ng Thị Hường
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT +T36QT 5 Tiết
Sáng:  Kế toán DN 2
Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P705

Chiều: Tin học văn phòng
P máy

Tiếng anh
CN 2
Sáng: Thuế trong DN P705

Chiều: Tin học văn phòng

Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P705

Chiều: Hoc bù KT bù Đường lối ĐCSVN

Sáng: Tiếng anh CN2
 P902
Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/Ng Đăng Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
                       
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
14/12/15 15/12/15 16/12/15 17/12/15 18/12/15 19/12/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Hóa dược 1
cả ngày
P.TH
Hóa dược 1
cả ngày
P.TH
NGHỈ ÔN THI Hóa dược 1
cả ngày
P.TH
NGHỈ ÔN THI THI LẠI
CÁC MÔN
Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1 TH
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
Dược liệu 1 TH
 
 
904 CTD-K6 5 tiết Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện THI LẠI
CÁC MÔN
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
Dược lý học 1 TH
Dược lâm sàng TH
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết Kiểm toán NGHỈ Kiểm toán Kiểm toán Tổ chức hạch toán kế toán THI LẠI
CÁC MÔN
Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết Giao tiếp và TH điều dưỡng
cả ngày
P.TH
Y học cổ truyền
cả ngày
P.TH
Giao tiếp và TH điều dưỡng
cả ngày
P.TH
Y học cổ truyền
cả ngày
P.TH
Giao tiếp và TH điều dưỡng
cả ngày
P.TH
THI LẠI
CÁC MÔN
Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Sinh lý bệnh
Điều dưỡng cơ sở 2
Y học cổ truyền
Giao tiếp và TH điều dưỡng
ĐD và KS nhiễm khuẩn
 
901 ĐT-K6 5 tiết Thực hành DVD truyền thanh Thực hành DVD truyền thanh Thực hành DVD truyền thanh Thực hành DVD truyền thanh Thực hành Di động tổng đài THI LẠI
CÁC MÔN
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành 1
Thực hành 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây