Thời khóa biểu tuấn từ 16/11/2015 đến 21/11/2015

Thứ sáu - 13/11/2015 20:10

Thời khóa biểu tuấn từ 16/11/2015 đến 21/11/2015

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/11/15 17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 8h00đến 11h)

Tin đại cương
P máy
(Chia ca)

Tiếng anh cơ bản


Tin đại cương
 
Nghỉ Giáo dục quốc phòng Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Tin đại cương Pháp luật Giáo dục quốc phòng Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 1
(7h30 đến 9h30)
Nghỉ Tin học đại cương
P máy
(Chia ca)
Nghỉ Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 2
( 9h30 đến 11h30)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Nghỉ Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Nghỉ Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tin đại cương Sáng: Tin đại cương
P902
Nghỉ Nghỉ Tin đại cương
Phòng máy
Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Tiếng anh Tin đại cương Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Tin đại cương Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/11/15 17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Nghỉ ôn thi 8h : Thi loigc đại cương
(Xem DS phòng thi)
Tiếng anh 3 Nghỉ ôn thi Học bù, KT : Xác suất
thống kê
P905
Nghỉ ôn thi Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Học bù, KT : Cơ học cơ sở 1
P905
Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
901 T36TT 5 Tiết Kỹ thuật số và vi xử lý Hệ điều hành Cấu trúc dữ liệu và gải thuật Mạng máy tính Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Nghi ôn thi Khí cụ điện 7h30: Thi Thực hành điện cơ bản Khí cụ điện Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê 13h30 : Thi loigc đại cương
(Xem DS phòng thi)
Tiếng anh 3 Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù, KT : Xác suất
thống kê
P905
Nghỉ ôn thi Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Nguyễn An Huân
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Sáng: Quản lý chất lượng
(T36QT)
P705
Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P705

Chiều: Kế toán DN 2
Sáng: Đường lối ĐCSVN
P902
Chiều: Kế toán DN 2
Tiếng anh CN 2  Đường lối ĐCSVN Sáng: Tin học văn phòng
P902
Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
16/11/15 17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Quản trị kinh doanh dược NGHỈ Nghỉ Quản trị kinh doanh dược Hoá dược 1 NGHỈ Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1/Tống Thị Mai Vân
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
 
 
 
904 CTD-K6 5 tiết NGHỈ Dược lâm sàng 2 NGHỈ Dược lâm sàng 2
P.704
NGHỈ NGHỈ Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
 
 
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tổ chức hạch toán kế toán Kiểm toán Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết Sinh lý bệnh Giao tiếp và thực hành điều dưỡng Tiếng anh CN Điều dưỡng cơ sở 2 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn Sáng: Y học cổ truyền Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Sinh lý bệnh/Bùi Văn Thăng
Điều dưỡng cơ sở 2/Phạm Thị Nga
Y học cổ truyền/Nguyễn Thị Hồng Vân
Giao tiếp và TH điều dưỡng/Vũ Thị Thơ
ĐD và KS nhiễm khuẩn/Nguyễn Thanh Nga
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Hướng dẫn đồ án 2 Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành 1
Thực hành 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây