Thời khoá biểu tuần từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

Thứ sáu - 14/11/2014 02:25

Thời khoá biểu tuần từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/11/2014
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
17/11/14 18/11/14 19/11/14 20/11/14 21/11/14 22/11/14 23/11/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Tin đại cương Học bù, kiểm tra bù : Môn Mác
P902
Toán cao cấp KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ,CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. THỜI GIAN 12H30 TẠI HỘI TRƯỜNG NHÀ B (TẦNG 1) Toán cao cấp Chiều: Học bù, kiểm tra bù Pháp luật
P903
Nghỉ ôn thi Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Giáo dục quốc phòng Học bù, kiểm tra bù Môn: Mác 1
P902
Giáo dục quốc phòng Học bù, kiểm tra bù: Nguyên lý Mác1 Chiều: Học bù, kiểm tra bù Pháp luật
P903
Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Pháp luật Pháp luật Nghỉ ôn thi Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết Vật lý đại cương Sáng: Học bù, kiểm tra bù
Môn Mác
P902
Chiều: Hóa học đại cương 
Giáo dục thể chất 14h đến 17h Sinh học và di truyền Vật lý đại cương Nghỉ ôn thi Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Q. Toàn
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Toán cao cấp Sáng: Học bù, kiểm tra bù Môn Mác
P902
Toán cao cấp Tin đại cương  Học bù, kiểm tra bù Pháp luật
P903
Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Luật kinh tê
Tin ĐC
Nghỉ Pháp luật Pháp luật Nghỉ ôn thi Tin đại cương / Trần Thị Hà
Luật kinh tế Lưu Thị Phương
901 T26KT4 6 Tiết  Tin đại cương
P máy
Sáng: Học bù, kiểm tra bù Mác1 P902
Chiều: Tin đại cương P903
Tiếng anh
P902
 Giáo dục thể chất 14h đến 17h  Sáng:Tiếng anh P903 Chiều: Học bù, kiểm tra bù Pháp luật P903 Sáng: Tiếng anh 903 Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/11/14 18/11/14 19/11/14 20/11/14 21/11/14 22/11/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Vi xử lý vi điều khiển
P.904
Vi xử lý vi điều khiển
P.904
KHAI GIẢNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2014 - 2015, CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 THỜI GIAN 12H30 ĐỊA ĐIỂM HỘI TRƯỜNG NHÀ B (TẦNG 1) Học bù, kiểm tra bù Kỹ thuật siêu cao tần và an ten Vi xử lý vi điều khiển Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5 Lập trình C++/Đặng Trung Hiếu
6 Vi xử lý-vi điều khiển/Hoàng Văn Trang
905 KT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán
Chiều P.901
Phân tích hoạt động kinh doanh Học bù, kiểm tra bù Tài chính doanh nghiệp Chiều P.905 Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Kế toán máy/Ông Thị Ngân
4 Thị trường chứng khoán/Hoàng Trung Kiên
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 Học bù, kiểm tra bù Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Khởi tạo doanh nghiệp Bệnh chuyên khoa lẻ Bệnh chuyên khoa lẻ Học bù, kiểm tra bù bệnh truyền nhiễm xã hội
Chiều P.905
Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                   
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Dược lý học 1
Sáng 8h00
Quản trị kinh doanh dược
P.901
Marketing dược Học bù, kiểm tra bù bào chế P.905 Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6  
905 KT2 1 Kiểm toán căn bản Soạn thảo văn bản Kiểm toán căn bản Lập và phân tích dự án đầu tư Học bù, kiểm tra bù Kế toán hành chính sự nghiệp Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
17/11/14 18/11/14 19/11/14 20/11/14 21/11/14 22/11/14 23/11/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, THỜI GIAN 12H30 HỘI TRƯỜNG NHÀ B
(TẦNG1)
Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù,Kt:Tổ chức thi công P901
Chiều: Học bù, KT bù Kết cấu bê tông cốt thép P901
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Chiều: Học bù kt bù: Kỹ thuật Video
P904
Sáng: Học bù kt bù: Xử lý tín hiệu số
P904
Sáng: Học bù,Kt bù Mạng máy tính P901  Cả ngày: Kỹ thuật truyền hình P904 Cả ngày: Hệ thống TT quang P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây