Thời khóa biểu tuần từ 18/10/2014 đến 13/10/2014

Thứ sáu - 10/10/2014 07:42

Thời khóa biểu tuần từ 18/10/2014 đến 13/10/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 18/10/2014

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/10/14 14/10/14 15/10/14 16/10/14 17/10/14 18/10/14
  516 T26KT2 6 Tiết Pháp luật Tin đại cương Tiếng anh Tin đại cương Nguyên lý Mác Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn T Hà. Hải Yêu cầu: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ. Mọi thắc mắc liên hệ : Phòng Khoa học - Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B.
Pháp luật/ Vũ Đình Trng
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
902 Đ6ĐH1 6 Tiết Giáo dục thể chất Vật lý đại cương 1 Nghỉ Nghỉ Tiếng anh Đường lối ĐCSVN Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Tiếng anh Tin đại cương Tiếng anh Pháp luật Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 7h30 đến 10h30 Tin đại cương
P Máy( Chia ca)
Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Tiếng anh Nguyên lý Mác Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tieếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết Tin đại cương
P Máy( Chia ca)
Nguyên lý Mác Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 14h đến 17h Xác suất thống kê Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 14h đến 17h Nghỉ Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Quốc Toàn
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 14h đến 17h Vật lý đại cương 1 Nghỉ Tiếng anh Đường lối ĐCSVN Pháp luật  Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nguyên lý Mác Toán cao cấp Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác / Ma Văn Hân
Pháp luật/ Lưu Thị Hương
901 T26KT4 6 Tiết Tiếng Anh P902 Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 14h đến 17h Pháp luật
P902
Nghỉ Nghỉ  Sáng: Pháp luật P903 Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh  / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
1106 Đ6ĐH6 6 Tiết Tiếng anh Toán cao cấp Nguyên lý Mác Toán cao cấp Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác / Ma Văn Hân
Pháp luật/ Lưu Thị Thỏa
Tiengs anh/ Trần Thị Hỉa Yến

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/10/14 14/10/14 15/10/14 16/10/14 17/10/14 18/10/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 Lý thuyết truyền tin Tiếng anh CN Lý thuyết truyền tin Tiếng anh CN KT siêu cao tần và an ten NGHỈ Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5  
6  
905 KT-K6 1 Tài chính doanh nghiệp Kế toán máy
P.Máy
Kế toán máy
P.Máy
Tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh NGHỈ Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Kế toán máy/Ông Thị Ngân
4  
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 Thi kết thúc môn y tế cộng đồng
Ca 1:08h00-09h00
P.904
Bệnh truyền nhiễm xã hội Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Bệnh truyền nhiễm xã hội Sức khỏe sinh sản Sức khỏe sinh sản Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Thực hành
6 Y tế cộng đồng/Nguyễn Thị Hồng Vân
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ Bào chế 1 NGHỈ Hóa dược 1 Bào chế 1 Dược lý học 1 Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Tổ chức quản lý dươc/Nguyễn Thị Hiền
5 Pháp chế dược
6  
905 KT2 1 NGHỈ Kế toán hành chinh sự nghiệp Kiểm toán căn bản Kế toán hành chinh sự nghiệp Kế toán hành chinh sự nghiệp Kiểm toán căn bản
P.902
Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3  
4  
5  
6  
                     

Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
13/10/14 14/10/14 15/10/14 16/10/14 17/10/14 18/10/14 19/10/14
811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Marketing Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Điện tử công suất Toán kinh tế Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn Duy Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  V Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
905 B7XD 6 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Cả ngày: Kết cấu bê tông cốt thép P901 Tổ chức thi công P904 Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
904 B7ĐT 6 tiết Sáng: Thông tin số và truyền số liệu
Chiều: Kỹ thuật Video CD-VCD
P904
Cả ngày: Mạng máy tính  P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật Video CD-VCD/ Nguyễn.Đ.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
 
 

Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây