Thời khóa biểu tuấn từ 19/10/2015 đến 24/10/2015

Thứ sáu - 16/10/2015 23:36

Thời khóa biểu tuấn từ 19/10/2015 đến 24/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA MỚI - KHÓA 37
Từ ngày 19/10/2015 đến ngày 24/10/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/10/15 20/10/15 21/10/15 22/10/15 23/10/15 24/10/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Giáo dục thể chất Tiếng anh Pháp luật Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác 1 Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 1
(7h30 đến 9h30)
Nghỉ Tin đại cương Tiếng anh Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 2
( 9h30 đến 11h30)
Tiếng anh Pháp luật Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Tiếng anh Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
dfh
901 T37F1+F2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Vật lý đại cương Hóa học đại cương vô cơ Tiếng anh Vật lý đại cương Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
902 T37B1+B2 5 Tiết Tiếng anh Giáo dục thể chất Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Tiếng anh/Dương Hồng Quân
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/10/15 20/10/15 21/10/15 22/10/15 23/10/15 24/10/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
(8h25 Dưới sân)


Tiếng anh 3

 
Logic đại cương
P704
7h30 học bù, KT bù Giáo dục TC
9h30 học bù, KT bù Tư tưởng HCM
Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Cơ học cơ sở 1
P905
Nghỉ Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
901 T36TT 5 Tiết Mạng máy tính Học bù, kt bù Cơ sở dữ liệu Nghỉ ôn thi Thi: Lập trình có cấu trúc
(Phòng máy)
Thi: Tiếng anh chuyên ngành 2  Thi: cơ sở dữ liệu  Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, kt bù Điện tử cơ bản Thi: Tiếng anh chuyên ngành 1 Thi: Kỹ thuật an toàn điện Nghi ôn thi Thi: Điện tử cơ bản Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
( Dưới sân)
Tiếng anh 3 Logic đại cương 7h30 học bù, KT bù Giáo dục TC
9h30 học bù, KT bù Tư tưởng HCM
Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Nguyễn An Huân
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Học bù, kt bù Tư tưởng HCM Học bù, kt bù Quản trị VP (T36QT)
Học bù, KT bù Kế toán DN 1
(T36KT)
Thi : Quản trị học Thi : Tư tưởng  HCM Thi : Kế toán DN 1
Thi: Quản trị VP
Ca1: Học bù, kt bù Tiếng anh chuyên ngành 1
Ca2:  Học bù ,KT bù Marketing
P901
Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng Thị  Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT Vân Thành
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
19/10/15 20/10/15 21/10/15 22/10/15 23/10/15 24/10/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang
Hóa dược 1/
902 CTD-K6 5 tiết Tiếng anh CN NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học Dược lý học 2
P.905
Bệnh học/Nguyễn Thị Hồng Vân
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết Học bù, KT bù Kế toán tài chính 3 Học bù, KT bù Kế toán quản trị Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học NGHỈ Thi kết thúc môn học Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
Kiểm toán căn bản/Trần Thị Thu Hà
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
904 Y03-K7 5 tiết Học bù, KT bù Sức khỏe môi trường và VS Học bù, KT bù Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
P.905
Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Học bù, KT bù Y đức Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
901 ĐT-K6 5 tiết Học bù, kiểm tra bù HT thông tin CN NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học NGHỈ Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây