Thời khóa biểu tuấn từ 21/03/2016 đến 26/03/2016

Thứ sáu - 18/03/2016 22:32

Thời khóa biểu tuấn từ 21/03/2016 đến 26/03/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 26/03/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/03/16 22/03/16 23/03/16 24/03/16 25/03/16 26/03/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Sáng: Toán cao cấp
Chiều: Xác suất thống kê P902
Sáng: Xác suất thống kê Chiều: Kinh tế vi mô  P902 SÁNG 7h30 HỘI THAO ĐOÀN  26/3 Kinh tế vi mô Toán cao cấp
P903
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Sáng: Lý thuyết mạch
Chiều: Vật liệu điện
Vật liệu điện Kỹ năng giao tiếp Vật liệu điện Lý thuyết mạch Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
Vật liệu điện/ Vũ Công Hậu
903 T37TT 5 Tiết Tiếng anh chuyên ngành1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Tiếng anh chuyên ngành1 Giải tích Nghỉ Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Hóa hữu cơ Nghỉ ôn thi Hóa hữu cơ
P904
Học bù, KT bù: Tư tưởng HCM Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/  Vũ Minh Thành
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
P903
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
P903

Toán cao cấp
Vật lý Hóa học đại cương Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Sáng:Nguyên lý thống kê P901
Chiều:Toán cao cấp P903
Pháp luật kinh tế  Nguyên lý thống kê
P901
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/03/16 22/03/16 23/03/16 24/03/16 25/03/16 26/03/16
  704 Đ6TH 5 Tiết
Cấu trúc máy tính
NGhỉ Chiều: Kỹ thuật số và ứng dụng
P901
SÁNG 7H30 HỘI THAO ĐOÀN 26/3 Cơ sở dữ liệu
Cấu trúc máy tính
Kỹ thuật số và UD/ Trịnh Thị Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cơ sở dữ liệu/ Dương T Bình
Cấu trúc máy tính   / Hoàng T Tùng
 
904
Đ6XD
5 Tiết Chiều: Sức bền
vật liệu 2 
Nghỉ Sức bền
vật liệu 2
Cơ học
 kết cấu 2 
Cơ học
 kết cấu 2 
Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
Sức bền vật liệu 2/ Lê Văn Kiên
Cơ học kết cấu 2/ Ng Văn  Long
 
901 T36TT 5 Tiết
Sáng: Phân tích TKHT. UML
Chiều: Lập trình cơ sở dữ liệu
 P máy

Lập trình
cơ sở
dữ liệu
P máy 


Lập trình hướng đối tượng
P.Máy
 

Phân tích TKHT. UML

Lập trình hướng đối tượng
P máy
Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu Hải  Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng T Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết 8h: Thi: Thưc hành điện tử cơ bản Lý thuyết điều khiển tự động Cung cấp điện  Học bù, KT bù: Tiếng anh CN 2 Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Lý thuyết tài chính tiền tệ Cả ngày:
 Kinh tế
vĩ mô
Sáng: Lý thuyết TCTT
Chiều: Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán
Nguyên lý kế toán  Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Nguyên lý kế toán/ Ng Thị Dung
Lý thuyết TCTT/ T Hợp
Kinh tế vĩ mô/ Ng T Vân Anh
905 T36QT 5 Tiết Quản trị chiến lược Kế toán
TCDN
Kế toán TCDN  Quản trị tài chính Sáng: Quản trị chiến lược P905 Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Kế  toán
TCDN 3
Thống kê doanh nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Thống kê doanh nghiệp Sáng: Kế  toán
TCDN 3
P901
Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/03/16 22/03/16 23/03/16 24/03/16 25/03/16 26/03/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết 08h00 tập trung công ty dược phẩm Hà Tây Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Chiều Dược lâm sàng 1
P.901
Học bù, kt bù Bào chế 1 SÁNG 07H30 HỘI THAO 26/03


ĐỊA ĐIỂM: SÂN TRƯỜNG
Học bù, kt bù Pháp chế dược NGHỈ ÔN THI Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
                   
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Chiều 13h00 sửa báo cáo theo đề tài đã chọn
P.904
Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Trịnh Thị Hà
 
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Chăm sóc SKNL Bệnh ngoại khoa NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Nguyễn T.H.Vân
 
903 ĐT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Chiều 13h00 sửa báo cáo theo đề tài đã chọn
P.904
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Từ Thị Xuyến
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây