Thời khóa biểu tuấn từ 21/09/2015 đến 26/09/2015

Thứ sáu - 18/09/2015 01:42

Thời khóa biểu tuấn từ 21/09/2015 đến 26/09/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần từ 21/09/2015 đến 26/09/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/09/15 22/09/15 23/09/15 24/09/15 25/09/15 26/09/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Giáo dục quốc phòng Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Nguyên lý Mác 1 Toán cao cấp Nguyên lý Mác 1 Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng NGHỈ Giáo dục quốc phòng Tiếng anh Giáo dục quốc phòng Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 903 T37D1+D2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Tiếng anh Giáo dục quốc phòng Tiếng anh Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Hóa học đại cương vô cơ Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Tiếng anh NGHỈ HOÀN THIỆN HỒ SƠ Hóa học đại cương vô cơ NGHỈ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
 
902 T37B1+B2 5 Tiết Quy chế
14h00
P.902
Nhân cách sinh viên
14h00
P.902
NGHỈ ÔN THI Thi quy chế
14h00
P.902
Pháp luật
 13h00
P902
NGHỈ Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tiếng anh cơ bản/ 
Pháp luật/ Lê Đình Dụng

GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30  Buổi chiều: 13h00

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/09/15 22/09/15 23/09/15 24/09/15 25/09/15 26/09/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
(8h25 Dưới sân)


Tiếng anh 3

 
Nghỉ Tư tưởng HCM Logic đại cương
P901
Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Nghỉ Chiều: Cơ học cơ sở 1
P905
Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
 
901 T36TT 5 Tiết
Lập trình có cấu trúc
P904

Cơ sở dữ liệu
Tiếng anh CN 2

Lập trình có cấu trúc
P máy
 
Đường lối ĐCSVN P705 Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
905 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ Tiếng anh
CN 1
Kỹ thuật đo lường và cảm biến Kỹ thuật đo lường và cảm biến Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê
(13h 30)
Giáo dục thể chất 3
(13h30 Dưới sân)
Tiếng anh 3
(13h 30)
Logic đại cương
(13h30)
Tư tưởng HCM
(13h30)
Nghỉ Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
 
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Anh văn chuyên ngành 1 Sáng: Quản trị học
Chiều: Kế toán DN 1
(T36KT)
Tư tưởng HCM
Marketing
 Quản trị văn phòng
(T36QT)
P904
 Tư tưởng HCM Tiếng anh CN1/ Phan T T Tâm
Kế toán TCDN 1/ Ng Thị  Dung
Quản trị học/ Trần T T Hương
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Marketing căn bản/ T Hảo
Quản trị VP /NgT V ThànhBuổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/09/15 22/09/15 23/09/15 24/09/15 25/09/15 26/09/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Tổ chức và quản lý dược
P.905
Dược liệu 1 NGHỈ NGHỈ Thực hành Giáo dục quốc phòng Dược lý học 2 Dược liệu 1/Hồ Trung Chiến YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Tổ chức và quản lý dược/Phùng Thùy Trang
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
902 CTD-K6 5 tiết Tiếng anh CN
P.705
Dược lý học 2
P.902
Bệnh học
P.904
NGHỈ NGHỈ NGHỈ Bệnh học/Nguyễn Thị Hồng Vân
Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2
Dược lý học 2/Đỗ T.Hương Lan
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Kế toán tài chính 3 Sáng Kế toán quản trị Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán tài chính 3/Nguyễn Thị Hoa
Kế toán quản trị/Trần Thị Thu Hà
904 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Dinh dưỡng tiết chế Dịch tễ học Sáng: Tâm lý giáo dục SK Sáng Thực hành Giáo dục quốc phòng nghỉ Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
Dịch tễ học/Lê T.Phương Thảo
SK môi trường và VS/Lê T.Phương Thảo
Dinh dưỡng tiết chế/Phạm Thị Nga
Pháp luật và tổ chức y tế/Lê T.Phương Thảo
Y đức/Lê T.Phương Thảo
Tâm lý giáo dục SK/Lê T.Phương Thảo
Dịch tễ và các bệnh TN/Lê T.Phương Thảo
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Sáng:Thông tin di động
P.901
Sáng: Xác suất thống kê
P903
Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
 


 
Buổi Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học/ GV GHI CHÚ
Buổi sáng BT6ĐT
B.806
1 Kỹ thuật Audio Mạng máy tính Kỹ thuật truyền hình Kỹ thuật lưu lượng Kỹ thuật truyền hình Mạng máy tính T. Hoàng/KTA ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ THEO THỜI KHÓA BIỂU
2 M. Quang/ MMT
3 D. Đông/KTLL
4 P. Chư/KTTH
5  
BT7TH
B.804
1 Lý thuyết đồ họa Phân tích TKHT Lập trình C#.net Phân tích TKHT An toàn bảo mật TT Lập trình C#.net X. Thanh/LTĐH
2 Ng. Anh/PTTKHT
3 M. Hiển/LTC#.net
4 P. Tuân/ATBMTT
5  
YS 02
B.803
1 Vệ sinh phòng bệnh Sức khỏe sinh sản Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe Khởi tạo doanh nghiệp Sức khỏe sinh sản Bệnh truyển nhiễm xã hội Sức khỏe SS/C.Hồng
2 Kỹ năng GT&GDSK/C.Thơ
3 Khởi tạo DN/C.Dung
4 Vệ sinh PB/T.Dự
5 Bệnh TNXH/C.Thủy
BL6KT
B.706
1 Quản trị doanh nghiệp Kiểm toán Nghiệp vụ sổ sách A2 Kế toán máy Nghiệp vụ sổ sách A2 Kiểm toán P. Thùy/ QTDN
2 Ng. Dung/KTCB
3 H. Ngân/NVSSA2
4 K. Hoàng/KTM
5  
D 05
B.701
1 Dược liệu 1 Đảm bảo chất lượng thuốc Hóa sinh Bệnh học Dược liệu 1 Hóa sinh Hóa sinh/C.Huế
2 Dược liệu 1/C.Hương
3 Đảm bảo CLT/C.Mai
4 Bệnh học/C.Như
5  
BL6QT
B.702
1 Quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo kinh doanh Kế toán CB Quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo kinh doanh Kế toán CB V. Anh/QTDN
2 T. Đạt/QTM
3 L. Hưng/LĐKD
4 T. Hà/KTCB
5  
Buổi chiều B7NH
B.702
1 Kế toán tài chính Ngân hàng thương mại Thẩm định dự án đầu tư Nghiệp vụ ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Thẩm định dự án đầu tư Mai Anh/ KTTC
2 Mỹ Dung/ NHTM
3 Phương Anh/ TĐDAĐT
4 Hoài Thu/ NVNHTW
5  
CĐD
B.806
1 Hóa sinh Dược liệu 1 Đảm bảo chất lượng thuốc Dược liệu 1 Bệnh học Hóa sinh Hóa sinh/C.Phương
2 Dược liệu 1/C.Thủy
3 Đảm bảo CLT/C.Bình
4 Bệnh học/C.Như
5  
YS 03
B.805
1 Sức khỏe sinh sản Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe Bệnh truyền nhiễm xã hội Sức khỏe sinh sản Khởi tạo doanh nghiệp Vệ sinh phòng bệnh Sức khỏe SS/NTH.Vân
2 Kỹ năng GT&GDSK/C.Thơ
3 Khởi tạo DN/C.Trang
4 Vệ sinh PB/NTT.Hương
5 Bệnh TNXH/C.Như
CTD 03
B.802
1 Hóa sinh Dược liệu 1 Đảm bảo chất lượng thuốc Dược liệu 1 Bệnh học Hóa sinh Hóa sinh/C.Phương
2 Dược liệu 1/C.Thủy
3 Đảm bảo CLT/C.Bình
4 Bệnh học/C.Như
5  
B6TH3
B.803
1 Lý thuyết đồ họa Phân tích TKHT Lập trình C#.net Phân tích TKHT An toàn bảo mật TT Lập trình C#.net X. Thanh/LTĐH
2 Ng. Anh/PTTKHT
3 M. Hiển/LTC#.net
4 P. Tuân/ATBMTT
5  
BL6NH
B.701
1 Kế toán ngân hàng Kiểm toán Kế toán ngân hàng Nghiệp vụ kho quỹ NH Kế toán CB Kiểm toán T. Thùy/KTNH
2 Đ. Thơ/NVKQNH
3 T. Hà/KTCB
4  
5  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây