Thời khóa biểu tuần từ 21/12/2015 đến 26/12/2015

Thứ sáu - 18/12/2015 20:17

Thời khóa biểu tuần từ 21/12/2015 đến 26/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 26/12/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết nghỉ Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
7h30 đến 9h30
Chiều: Tin đại cương P903  Tin đại cương
P máy
Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng  Giáo dục quốc phòng  Tin đại cương Giáo dục thể chất Nghỉ Những NLCB Mác 2/Ng V Vinh
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Giáo dục QP/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Tin đại cương
Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h) Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ 
Nghỉ
14 Sinh hoạt lớp Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tư tưởng HCM Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
Tin đại cương
P máy
Tin đại cương Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
P 905
Nghỉ Tư tưởng HCM/ Ng Đăng Tuyên
Hóa hữu cơ/ Nguyễn Mạnh Hà
Tiếng ang 2/ Nguyễn Q Hiệu
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Những NLCB Mác2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 13h đến 16h)
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h30
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h30
Sáng: Giáo dục quốc phòng (Dưới sân)
9h30 đến 11h31


Tin đại cương
P máy
 
Nghỉ Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Giáo dục quốc phòng Sáng: Giáo dục quốc phòng

Chiều: Tiếng anh CN P901
Sáng: Giáo dục quốc phòng
Chiều:Phương pháp tính P903
Giáo dục quốc phòng Sáng: Giáo dục quốc phòng
Chiều:Cấu trúc dữ liệu và GT
P 903
Sáng: Thi lại các môn
Chiều: Nguyên lý hệ điêu hành
P903
Tiếng anh CN 1/ Trương Thị Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
904
Đ6XD
5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: Đại số tuyến tính
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: Vẽ kỹ thuật
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: cơ học kết cấu
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: Sức bền vật liệu
Sáng: Giáo dục quốc phòng P704
Chiều: cơ học kết cấu
Sáng: Thi lại các môn Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T36TT 5 Tiết Mạng máy tính Mạng máy tính NGHỈ ÔN THI  NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Thi lại các môn Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/Trần Tuấn Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù  Kỹ thuật ĐL và cảm biến Học bù, KT bù  Điện tử công nghiệp Thi lại các môn Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều  704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Sáng: Toán kinh tế P903
Chiều: Giáo dục quốc phòng
Giáo dục quốc phòng
 Giáo dục quốc phòng
Sáng: Quản trị học P903
Giáo dục quốc phòng
Sáng: Tin  học ứng dụng
(Chia ca)
Chiều: Giáo dục quốc phòng
Thi lại các môn  
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
Giáo dục quốc phòng/
Quản trị học ĐC/Ng Thị  Vân Anh
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi

 Học bù, KT bù kế toán DN2 P905


Học bù, KT Thuế trong DN P 905
Tiếng anh chuyên ngành2 Tiếng anh chuyên ngành2 Thi lại các môn Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/Ng Đăng Tuyên
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
T36QT Học bù, KT bù Quản lý chát lượng P905 Học bù, KT bù Toán
kinh tế P905
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15
Buổi sáng 705 D02-K7 5 tiết Bào chế 1 Pháp chế dược  Quản lý và tồn trữ thuốc Pháp chế dược  Quản lý và tồn trữ thuốc THI LẠI
CÁC MÔN
Tiếng anh CN/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
904 CTD-K6 5 tiết Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện Thực hành bệnh viện THI LẠI
CÁC MÔN
Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
Dược lý học 1 TH
Dược lâm sàng TH
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ Học bù, KT bù Lập và PT dự án đầu tư NGHỈ NGHỈ Học bù, KT bù Kiểm toán THI LẠI
CÁC MÔN
Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết Quảng lý điều dưỡng
TH cả ngày
Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
TH cả ngày
Quảng lý điều dưỡng
TH cả ngày
Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
TH cả ngày
Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
TH cả ngày
THI LẠI
CÁC MÔN
CS sức khỏe người lớn bệnh nội khoa/
CS người bệnh cấp cứu CS tích cực
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn bệnh ngoại khoa
 
 
901 ĐT-K6 5 tiết Thực hành Di động tổng đài Thực hành Di động tổng đài Thực hành Di động tổng đài Học bù, KT bù Di động tổng đài
P.905
Học bù, KT bù DVD truyền thanh
P.905
THI LẠI
CÁC MÔN
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành Di động tổng đài
Thực hành DVD truyền thanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây