Thời khoá biểu tuần từ 22/12/2014 đến 28/12/2014

Thứ sáu - 19/12/2014 20:28

Thời khoá biểu tuần từ 22/12/2014 đến 28/12/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/12/14 23/12/14 24/12/14 25/12/14 26/12/14 27/12/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Chiều:: Học bù, Kt bù Toán cao cấp
P903

Sáng: Học bù, Kt bù Tin đại cương
P902
Chiều: Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel Chiều:  13h 30 đến 16h30h Thi Tin đại cương (Chia ca) Nghỉ ôn thi Chiều:13h 30 đến 15h30h Thi Toán cao cấp Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Sáng: Học bù, Kt bù Tiếng anh
P903

Sáng: Học bù, Kt bù Tin đại cương
P902
Sáng:Học bù, Kt bù Giáo dục thể chất P902
Chiều:13h00  Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel 
Sáng 8h đến 11h Thi Tiếng anh (Chia ca) Sáng: Học bù, Kt bù Giáo dục quốc phòng
P903
Sáng 8h đến 11h Thi Tin đại cương
(Chia ca)
Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Vật lý đại cương Pháp luật Pháp luật Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều   902 HN7Y02 6 Tiết Sáng: Học bù, Kt bù Tư tưởng HCM
P901
Nghỉ ôn thi Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel Thi kết thúc môn học Sáng: Học bù, Kt bù Hóa học đại cương
P901
Thi kết thúc môn học Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Tư tưởng HCM / Phùng Văn Tôn
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Chiều:: Học bù, Kt bù Toán cao cấp
P903

Sáng: Học bù, Kt bù Tin đại cương
P902
Chiều: Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel Chiều:  13h 30 đến 16h30h Thi Tin đại cương (Chia ca) Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Học bù  Đường lối ĐCSVN Nghỉ ôn thi Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel Nghỉ ôn thi Học bù Toán cao cấp Nghỉ ôn thi Tư tưởng HCM / Hà Minh Chi
Toán cao cấp/ Trần Thị  Hương
901 T26KT4 6 Tiết Sáng: Học bù, Kt bù Tiếng anh
P903

Sáng: Học bù, Kt bù Tin đại cương
P902
Sáng:Học bù, Kt bù Giáo dục thể chất P902
Chiều:13h00 Sinh hoạt lớp và tổ chức Noel 
Sáng 8h đến 11h Thi Tiếng anh (Chia ca) Sáng: Học bù, Kt bù Giáo dục quốc phòng
P903
Sáng 8h đến 11h Thi Tin đại cương
(Chia ca)
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/12/14 23/12/14 24/12/14 25/12/14 26/12/14 27/12/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 Kỹ thuật truyền thanh truyền hình Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài TỔ CHỨC NOEL

THỜI GIAN: 13H00

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG 903
Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài Chiều Thông tin viba và hệ thống viễn thông NGHỈ Thông tin viba VT và HTVT/Lê Thị Ngọc Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 KTchuyển mạch tổng đài/Nguyễn T. Phượng
4 Kỹ thuật truyền thanh TH/Nguyễn Đình Việt
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/
6  
905 KT-K6 1 Toán kinh tế Tiếng anh CN Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp
Chiều
Quản trị kinh doanh Tiếng anh CN/Đinh Thị Thanh Huyền
2 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
3 Kế toán HCSN/Nguyễn Thị Dung
4 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng NGHỈ NGHỈ Y học cổ truyền Y học cổ truyền/Nguyễn Tiến Bảo
2 Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
3 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
4  
5  
6  
                   
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ Pháp chế dược Pháp chế dược NGHỈ Dược lâm sàng Tổ chức quản lý dược/
2 Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
3 Quản lý tồn trữ thuốc/
4 Kinh tế dược/
5 Tiếng anh CN
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT2 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Thực tập tốt nghiệp
2  
3  
4  
5  
6  
                     
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/12/14 23/12/14 24/12/14 25/12/14 26/12/14 27/12/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây