Thời khóa biểu tuần từ 23/11/2015 đến 28/11/2015

Thứ sáu - 20/11/2015 02:04

Thời khóa biểu tuần từ 23/11/2015 đến 28/11/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 28/11/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/11/15 24/11/15 25/11/15 26/11/15 27/11/15 28/11/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết
Tin đại cương
 

Tin đại cương
P máy
(Chia ca)

8h Sinh hoạt lớp

Tiếng anh cơ bản
Nghỉ Tiếng anh cơ bản
P.902
Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Tin đại cương Pháp luật Giáo dục quốc phòng Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng P902
(7h30 đến 9h30)
Nghỉ
Tin học đại cương
8h Sinh hoạt lớp Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng P902
( 9h30 đến 11h30)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Sinh hoạt lớp Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Tin đại cương Tin đại cương
P máy
(Chia ca)
Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tin đại cương
Phòng máy
Nghỉ Tin đại cương Sinh hoạt lớp Tin đại cương
Phòng máy
Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Tiếng anh Tin đại cương Giáo dục thể chất + 8h Sinh hoạt lớp Tiếng anh Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Nghỉ Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/11/15 24/11/15 25/11/15 26/11/15 27/11/15 28/11/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Tiếng anh 3 Nguyên lý hệ điều hành
P704
8h: Thi  xác suất thống kê
(Xem DS phòng thi)
Cấu trúc dữ  liệu và giải thuật P704 Tiếng anh 3 Nghỉ Tiếng anh CN 1/ Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Trần Lâm Quân
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/ 

Đ6XD
5 Tiết  
P905
Nghỉ 8hThi: Cơ học cơ sở P905 Tiếng anh CN 1/ Phan T T Tâm
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Việt  Hà
Vẽ kỹ thuật/ T Tráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ 
901 T36TT 5 Tiết Kỹ thuật số và vi xử lý Nghỉ Nghỉ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mạng máy tính Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Kỹ thuật đo lường và cảm biến Khí cụ điện Điện tử công nghiệp Nghỉ Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Tiếng anh 3 Toán kinh tế 13h00 8h: Thi  xác suất thống kê
(Xem DS phòng thi)
nghỉ Tiếng anh 3
P.705
Tin học ứng dụng P902 Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
Tiếng anh 3/Nguyễn An Huân
Quản trị học ĐC/Ng T Vân Anh
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Sáng: Quản lý chất lượng
(T36QT)
P705
Chiều: Tiếng anh CN 2
Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P705

Chiều: Kế toán DN 2
Kế toán DN 2 Sáng: Thuế trong DN P705

Chiều: Tiếng anh CN 2
 Đường lối ĐCSVN
P.903
Nghỉ Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/11/15 24/11/15 25/11/15 26/11/15 27/11/15 28/11/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Quản trị kinh doanh dược Đảm bảo chất lượng thuốc NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1/Tống Thị Mai Vân
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
 
 
 
904 CTD-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ Dược lâm sàng 2 NGHỈ NGHỈ Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
 
 
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tổ chức hạch toán kế toán Phân tích và lập dự án đầu tư Kiểm toán Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ NGHỈ Sáng Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn Tiếng anh CN Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn NGHỈ Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Sinh lý bệnh/Bùi Văn Thăng
Điều dưỡng cơ sở 2/Phạm Thị Nga
Y học cổ truyền/Nguyễn Thị Hồng Vân
Giao tiếp và TH điều dưỡng/Vũ Thị Thơ
ĐD và KS nhiễm khuẩn/Nguyễn Thanh Nga
 
901 ĐT-K6 5 tiết Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Hướng dẫn đồ án 2 Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành 1
Thực hành 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây