Thời khóa biểu tuần từ 24/11/2014 đến 30/11/2014

Thứ bảy - 22/11/2014 05:34

Thời khóa biểu tuần từ 24/11/2014 đến 30/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 30/11/2014
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
24/11/14 25/11/14 26/11/14 27/11/14 28/11/14 29/11/14 30/11/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Học bù, kt bù Tiếng anh  P902 8h - 11h Thi Nguyên lý Mác (Chia ca)
P902 + P903
Học bù, kt bù Giáo dục thể chất P902 8h - 11h Thi Pháp luật (Chia ca)
P902 + P903
Học bù, kt Vật lý đại cương P902 8h - 11h Thi Tiếng anh (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN XEM DANH SÁCH PHÒNG THI CHIA CA VÀ ĐI THI ĐÚNG GIỜ. MANG CHỨNG MINH THƯ ĐỂ XUẤT TRÌNH KHI VÀO PHÒNG THI 
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Giáo dục quốc phòng  13h30 - 16h30 Thi  Pháp luật (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi 13h30 - 16h30 Thi Nguyên lý Mác (Chia ca)
P902 + P903
Giáo dục thể chất 7h30 đến 10h30 Nghỉ Nghỉ Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Vật lý đại cương Pháp luật Pháp luật Nghỉ ôn thi Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết
Sáng:Học bù, kt bù Tiếng anh P902
Chiều:Hóa học đại cương
8h - 9h Thi Tiếng anh 
Học bù, kt bù Tin đại cương 
P902
8h - 9h Thi
Tin đại cương
Sinh học và di truyền 8h - 9h Thi
Nguyên lý Mác
Nghỉ ôn thi Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Q. Toàn
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Sáng:Học bù, kt bù Tiếng anh P902 8h - 11h Thi Nguyên lý Mác (Chia ca)
P902 + P903
Sáng: Học bù, kt bù Giáo dục thể chất P902 8h - 11h Thi Pháp luật (Chia ca)
P902 + P903
Sáng:Học bù, kt Vật lý đại cương P902 8h - 11h Thi Tiếng anh (Chia ca)
P902 + P903
Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Tư tưởng HCM Toán cao cấp Nghỉ Tư tưởng HCM Toán cao cấp Tư tưởng HCM Nghỉ ôn thi Tư tưởng HCM / Hà Minh Chi
Toán cao cấp/ Trần Thị  Hương
901 T26KT4 6 Tiết Tin đại cương
P Máy 
13h30 - 16h30 Thi  Pháp luật (Chia ca)
P902 + P903
Giáo dục quốc phòng
P903
13h30 - 16h30 Thi Nguyên lý Mác (Chia ca)
P902 + P903
 Giáo dục thể chất 14h đến 17h Giáo dục quốc phòng
P903
Tiếng anh
P903
Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
24/11/14 25/11/14 26/11/14 26/11/14 28/11/14 29/11/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Vi xử lý vi điều khiển
P.904
NGHỈ ÔN THI Vi xử lý vi điều khiển
P.904
Học bù, kiểm tra bù Lập trình C++ Vi xử lý vi điều khiển
P.904
Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5 Lập trình C++/Đặng Trung Hiếu
6 Vi xử lý-vi điều khiển/Hoàng Văn Trang
905 KT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Toán kinh tế SH lớp 10h00 Học bù, kiểm tra bù Thị trường chứng khoán
P.901
Toán kinh tế Quản trị kinh doanh Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
4 Thị trường chứng khoán/Hoàng Trung Kiên
QT-K6 5 Kế toán hành chính sự nghiệp/
6 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
 
904 YSĐK-K6 1 Bệnh chuyên khoa lẻ Học bù, kiểm tra bù Vệ sinh phòng bệnh
P.901
Bệnh chuyên khoa lẻ Học bù, kiểm tra bù Sức khỏe sinh sản
P.901
Bệnh chuyên khoa lẻ NGHỈ ÔN THI Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ ÔN THI Marketing dược SH lớp Học bù, kiểm tra bù Hóa dược 1 Học bù, kiểm tra bù Quản trị kinh doanh dược Dược lâm sàng Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT2 1 NGHỈ ÔN THI Lập và phân tích dự án đầu tư SH lớp NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Kiểm toán căn bản Soạn thảo văn bản Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
24/11/14 25/11/14 26/11/14 27/11/14 28/11/14 29/11/14 30/11/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi An toàn lao động Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi Kết cáu bê tông cốt thép Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi Tổ chức thi công Nghỉ làm
đồ án
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi Xử lý tín hiệu số Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi Mạng máy tính Nghỉ ôn thi 10h -11h Thi Kỹ thuật Video Cả ngày: Hệ thống TT quang P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây