Thời khóa biểu tuấn từ 25/01/2016 đến 30/01/2016

Thứ sáu - 22/01/2016 20:44

Thời khóa biểu tuấn từ 25/01/2016 đến 30/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 30/01/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/01/16 26/01/16 27/01/16 28/01/16 29/01/16 30/01/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Nghỉ nghỉ Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Lý thuyết mạch Vật lý Kỹ năng giao tiếp Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Nghỉ Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
903 T37TT 5 Tiết Đại số tuyến tính Nghỉ Tiếng anh CN 1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Nghỉ nghỉ Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/ Lê Văn Thụ
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác2 P903 Nghỉ Toán cao cấp P903 Kỹ năng giao tiếp
P903
Hóa học đại cương nghỉ Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Pháp luật kinh tế nghỉ Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/01/16 26/01/16 27/01/16 28/01/16 29/01/16 30/01/16
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Học bù,KT bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học bù,KT bù Nguyên lý hệ điều hành Sáng:Thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chiều: Học bù ,KT bù Phương pháp tính
Sáng:Thi Nguyên lý hệ điều hành
Chiều: Học bù,KT bù Tiếng anh CN 1
Thi Phương pháp tính Thi: Tiếng anh chuyên ngành 1 Tiếng anh CN 1/ Trương T Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
904
Đ6XD
5 Tiết Học bù,KT bù Sức bền vật liệu Học bù,KT bù Đại số tuyến tính Chiều:Thi Đại số tuyến tính
Sáng: Học bù,KT Vẽ kỹ thuật
chiều:Thi Vẽ kỹ thuật
sáng: Học bù,KT Cơ học kết cấu
Thi Cơ học kết cấu Thi Sức bền vật liệu Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T36TT 5 Tiết Phân tích TKHT. UML  Phân tích TKHT. UML 
Lập trình hương đối tượng
Lập trình cơ sở dữ liệu nghỉ
nghỉ
Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu hải Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng Th Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết Cung cấp điện Nghỉ Tiếng anh
CN 2
Cung cấp điện Tiếng anh
CN 2
nghỉ Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Học bù,KT bù Toán kinh tế Học bù,KT bù Quản trị học Thi Toán kinh tế
7h30 Thi Tin học ứng dụng
Nghỉ ôn thi
Sáng Thi Quản trị học
Toán kinh tế/  Ng Thị Vân Anh
Quản trị học ĐC/Ng Thị Hường
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
905 T36QT 5 Tiết Quản trị tài chính nghỉ Quản trị chất lượng Kế toán TCDN Quản trị tài chính nghỉ Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Kế  toán TCDN 3 nghỉ Kế toán hành chính sự nghiệp Kế  toán TCDN 3 Nghỉ Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/01/16 26/01/16 27/01/16 28/01/16 29/01/16 30/01/16
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết NGHỈ Thi lại môn học NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết NGHỈ Sáng thi lại các môn học Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Vũ T.T.Ninh
 
903 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ Sáng thi lại các môn học Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
 
 
 
 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/01/16 26/01/16 27/01/16 28/01/16 29/01/16 30/01/16
Buổi sáng 605 B7KT 5 tiết Quản trị doanh nghiệp Kiểm toán Nghiệp vụ sổ sách A2 Kế toán máy Nghiệp vụ sổ sách A2 Kiểm toán P. Thùy/ QTDN ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ THEO THỜI KHÓA BIỂU
Ng. Dung/KTCB
H. Ngân/NVSSA2
 
K. Hoàng/KTM
604 B7NH 5 tiết Kế toán ngân hàng Kiểm toán Kế toán ngân hàng Nghiệp vụ kho quỹ NH Kế toán CB Kiểm toán T. Thùy/KTNH
Đ. Thơ/NVKQNH
T. Hà/KTCB
 
Buổi chiều 605 B7QT 5 tiết Quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo kinh doanh Kế toán CB Quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo kinh doanh Kế toán CB V. Anh/QTDN
T. Đạt/QTM
L. Hưng/LĐKD
T. Hà/KTCB
604 B7KT1 5 tiết Marketing Nguyên lý thống kê Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán doanh nghiệp 1 Nguyên lý thống kê Marketing C. Dung/ Mar.
Đỗ Thúy/ NLTK
V. Yến/ TCDN1
T. Hoa/ KTDN1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây