Thời khóa biểu tuần từ 26/01/2015 đến 31/01/2015

Thứ sáu - 23/01/2015 22:41

Thời khóa biểu tuần từ 26/01/2015 đến 31/01/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 31/01/2015

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/01/15 27/01/15 28/01/15 29/01/15 30/01/15 31/01/15
Buổi sáng 903 Đ6XD+
Đ6TH
6 Tiết Nguyên lý Mác 2 Nghỉ Thi lại các môn Sáng:Tiếng anh2
Chiều: Thi lại
các môn

Thi lại các môn
Cả ngày: thi  lại các môn Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ, THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng anh 2 / Phan T.T Tâm
Toán cao cấp2/ Phạm Quốc Toàn
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
 
901 T26ĐT 6 Tiết Toán cao cấp Nguyên lý Mác 2
P903
Sáng: Thi lại các môn
Chiều: Máy điện
Sáng: Kỹ năng giao tiếp P902
 
Chiều:Thi lại
các môn 
Thi lại các môn Sáng: Máy điện P904
Chiều:Thi lại 
Toán cao cấp /Nguyễn Thị Tâm
Vật lý/ Phạm T Bích Dung
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/ Đào T T Hiền
Máy điện/Hoàng Văn Trang
905 T26TT 6 Tiết Tiếng anh chuyên ngành
Thi lại các môn
Chiều: Thi lại  Vật lý/ Phạm T Bích Dung
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/Đào T T Hiền
Tiếng anh CN / Phan T.T Tâm
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
902 HN7Y02 6 Tiết Giải phẫu sinh lý Pháp luật Thi lại các môn Thi lại
các môn
Thi lại
các môn
Chiều: Tiếng anh 2 P903  Giải phẫu sinh lý/ Bùi Văn Thăng
Vi sinh ký sinh/ Nguyễn Thị Hương
Tiếng anh 2/ Nguyễn T Huyền
Pháp luật /  Hà Hữu Dụng
Đường lối ĐCSVN/ Lương T Tiên
904 Đ6MT3 6 Tiết Vật lý Toán cao cấp Mác 2 Mác 2 Toán cao cấp Nghỉ Toán cao cấp /Nguyễn Thị Tâm
Vật lý/ Phạm T  Dung
Những NLCB Mác2/Phù Tiến Hà  
Kỹ năng giao tiếp/ Đào T T Hiền
Máy điện/Hoàng Văn Chính
Buổi chiều   903 Đ6KT+Đ6QT+
Đ6NH
6 Tiết Nghỉ Nguyên lý mác 2 Sáng:Thi lại các môn
Chiều:
NL Mác 2
Thi lại
các môn
Sáng: Thi lại các môn
Chiều: Tiếng anh2
Cả ngày: thi  lại các môn Những NLCB Mác2 /Đỗ T.T.Loan 
Tiếng anh 2 / Phạm T Ngọc Lan
Toán cao cấp2/  Tạ Công  SƠn
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
 
902 T26KT +T26QT 6 Tiết Nguyên lý mác 2 Nguyên lý thống kê Sáng: Thi lại
Chiều: Toán cao cấp
Thi lại
các môn
Sáng: Thi lại
Chiều: Luật kinh tế
Sáng: Kỹ năng giao tiếp P903 Chiều: Thi lại  Những NLCB Mác2 /Đỗ T.T.Loan 
Kỹ năng giao tiếp/ Lưu Bích Ngọc
Pháp luật kinh tế/ Trần  Thị Lê
Toán cao cấp/Nguyễn Chí Hải
Nguyên lý T kê/Nguyễn T Minh
901 T26MT 6 Tiết Nghỉ Nguyên lý Mác 2 Toán cao cấp Nguyên lý thống kê
Kỹ năng giao tiếp
Nguyên lý thống kê Những NLCB Mác2 /Trần Loan Hà
Kỹ năng giao tiếp/ Bích Ngọc Thu
Pháp luật kinh tế/ Trần  Hải Trang
Toán cao cấp/Nguyễn Thị Tâm
Nguyên lý T kê/Nguyễn T Mến
904 Đ6NT1 6 Tiết Nguyên lý
thống kê
Vật lý
Kỹ năng giao tiếp
Nguyên lý
thống kê
Toán cao cấp 2 Nghỉ Vật lý/ Phạm T Bích 
Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Kỹ năng giao tiếp/Trần Lê Thương
Tiếng anh CN / Nguyễn T Tâm
Đại số tuyến tính/Nguyễn Phương Hạ
905 Đ6DL1 6 Tiết Tiếng anh 2  Tiếng anh2  Toán cao cấp 2 Nghỉ Tiếng anh 2  Nghỉ Những NLCB Mác2/Phùng .V.Tôn 
Tiếng anh 2 / Phan T.T Tâm
Toán cao cấp2/ Phạm Quốc Toàn
Giáo dực thể chất/ Vũ Công Tuyên
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/01/15 27/01/15 28/01/15 29/01/15 30/01/15 31/01/15
Buổi sáng 904 YSĐK-K6 1 NGHỈ NGHỈ Học bù, kiểm tra bù phục hồi chức năng NGHỈ Chiều Học bù, kiểm tra bù Y học cổ truyền Chiều Thi kết thúc môn Bệnh chuyên khoa lẻ
Ca 1: 13h30
Y học cổ truyền/Nguyễn Tiến Bảo YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
3 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
4  
5  
6  
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ Quản lý tồn trữ thuốc NGHỈ Quản lý tồn trữ thuốc Học bù, kiểm tra bù Pháp chế dược NGHỈ Tổ chức quản lý dược/Phùng Thùy Trang
2 Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
3 Quản lý tồn trữ thuốc/Phùng Thùy Trang
4 Kinh tế dược/
5 Tiếng anh CN
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT-K6 1 Kế toán hành chính sự nghiệp Học bù, kiểm tra bù Toán kinh tế Tiếng anh CN Sáng Kế toán tài chính 2
P.904
Kế toán tài chính 2 Học bù, kiểm tra bù Quản trị kinh doanh
P.901
Tiếng anh CN/Đinh Thị Thanh Huyền
2 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
3 Kế toán HCSN/Nguyễn Thị Dung
4 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
QT-K6 5 Kế toán tài chính 2/Trần Thị Thu Hà
6  
 
901 ĐT-K6 1 NGHỈ  NGHỈ Sáng Thực hành Sáng Thực hành Sáng Thực hành
Chiều: Kỹ thuật CD,VCD,DVD
Nghỉ Thông tin viba VT và HTVT/Lê Thị Ngọc Hà
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 KTchuyển mạch tổng đài/Nguyễn T. Phượng
4 Kỹ thuật truyền thanh TH/Nguyễn Đình Việt
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/Phạm Khắc Chư
6  
905 KT2 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Thực tập tốt nghiệp
2  
3  
4  
5  
6  
                     
 
Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 chủ nhật Môn học Ghi chú
26/01/15 27/01/15 28/01/15 29/01/15 30/01/15 31/01/15 01/02/15
811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Tài chính DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
901 B7XD 6 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Cả ngày: Kinh tế xây dựng P902 Sáng: Điện kỹ thuật
P905
Phần mềm tin học/ Nguyễn Đ Trung
Điện kỹ thuật/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Hoàng T Thanh
Điện kỹ thuật/ Nguyễn Đình Trung
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Cả ngày: Kỹ thuật Audio
P.905
Cả ngày: Thực tập Vi xử lý
P.904
Thực tập vi xử lý/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật Audio/  Nguyễn Khắc Chư
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây