Thời khóa biểu tuần từ 26/10/2015 đến 31/10/2015

Thứ bảy - 24/10/2015 04:49

Thời khóa biểu tuần từ 26/10/2015 đến 31/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 31/10/2015

 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/10/15 27/10/15 28/10/15 29/10/15 30/10/15 31/10/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Nghỉ Giáo dục quốc phòng Tiếng anh 8h Sinh hoạt lớp  Tin đại cương Giáo dục quốc phòng Tiếng anh/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Tin đại cương Pháp luật Nguyên lý Mác 1 Tin đại cương Tiếng anh Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 1
(7h30 đến 9h30)
8h Sinh hoạt lớp Tin đại cương
P Máy
( Chia ca)
Tiếng anh Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Nghỉ Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Sáng: Giáo dục quốc phòng
(Dưới sân)
Ca 2
( 9h30 đến 11h30)
14h Sinh hoạt lớp Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
NGhỉ Tin đại cương Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Những NLCB của CN Mac Lên nin 1 Nghỉ 14h Sinh hoạt lớp Tiếng anh Vật lý đại cương Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/Phùng Văn Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Tiếng anh 14h Sinh hoạt lớp Tin đại cương Tiếng anh Giáo dục thể chất
(Dưới sân
Từ 14h đến 17h)
Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/10/15 27/10/15 28/10/15 29/10/15 30/10/15 31/10/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Xác suất thống kê Giáo dục thể chất 3
(8h25 Dưới sân)


Tiếng anh 3

 
Logic đại cương
P704
Thi: Thi Tư tưởng HCM Học bù, kt bù Giáo dục thể chất
P905
Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Lê Trung Thướng
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng hà Chi

Đ6XD
5 Tiết Cơ học cơ sở 1
P905
Cơ học cơ sở 1/ Tống Ngọc Tú
 
901 T36TT 5 Tiết Thi: Thi Đường lối ĐCSVN Hệ điều hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Kỹ thuật số và vi xử lý Mạng máy tính Nghỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Lập trình có CT /Đặng K Hưng
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Cơ sở dữ liệu/ Chu Hải Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36ĐT 5 Tiết Thi: Thi Đường lối ĐCSVN Khí cụ điện Kỹ thuật đo lường và cảm biến Nghỉ Điện tử công nghiệp NGhỉ Đường lối ĐCSVN/Lương T Tiên
Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử cơ bản/Phạm T Phượng
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật an TĐ /H.V.Trang
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Xác suất thống kê
Giáo dục thể chất 3
( Dưới sân)
Tiếng anh 3
Logic đại cương
Sáng Thi: Thi Tư tưởng HCM
Sáng học bù, kt bù Giáo dục
 thể chất
P905
Xác suất thống kê/ Tạ Công Sơn
Giáo dục thể chất/ Ngô H Hiển
Tiếng anh 3/Nguyễn An Huân
Tư tưởng HCM/Dương V Duyên
Logic đại cương/ Đặng Hà Chi
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Sáng thi: Tiếng anh chuyên ngành 1  Sáng thi: Marketing Thuế trong doanh nghiệp
(T36KT)
Toán kinh tế
(T36QT)
P904
Sáng: Kế toán tài chính DN 2
(T36KT)
Chiều:Đường lối ĐCSVN
  Thuế trong DN/ Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học văn phòng/Chu Hải Hà
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiengs anh CN 2/ 
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/10/15 27/10/15 28/10/15 29/10/15 30/10/15 31/10/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Hoá dược 1
P.705
Đảm bảo chất lượng thuốc
P.705
NGHỈ Đảm bảo chất lượng thuốc Hoá dược 1 NGHỈ Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1/Tống Thị Mai Vân
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
 
 
 
904 CTD-K6 5 tiết NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học Dược lâm sàng 2 NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
 
 
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ NGHỈ NGHỈ Tổ chức hạch toán kế toán Phân tích và lập dự án đầu tư Kiểm toán căn bản/Trần Thị Thu Hà
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
 
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Thi kết thúc môn học NGHỈ NGHỈ Tiếng anh CN Tiếng anh CN Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Giáo dục quốc phòng/Nguyễn Hữu Phong
Mô phôi/Bùi Văn Thăng
 
 
 
901 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ LÀM ĐỒ ÁN 1 NGHỈ LÀM ĐỒ ÁN 1 NGHỈ LÀM ĐỒ ÁN 1 NGHỈ LÀM ĐỒ ÁN 1 NGHỈ LÀM ĐỒ ÁN 1 Sửa đồ án 1 Thông tin di động/Trịnh Thị Hà
HT thông tin CN/Nguyễn X.Thành
Xác suất thống kê/Đỗ Thị Hồng
Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây