Thời khóa biểu tuần từ 27/10/2014 đến 01/11/2014

Thứ sáu - 24/10/2014 18:33

Thời khóa biểu tuần từ 27/10/2014 đến 01/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 01/11/2014

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/10/14 28/10/14 29/10/14 30/10/14 31/10/14 01/11/14
Buổi sáng 516 T26KT2 6 Tiết Pháp luật Tin đại cương Tiếng anh Tin đại cương Nguyên lý Mác Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn T Hà. Hải Yêu cầu: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ. Mọi thắc mắc liên hệ : Phòng Khoa học - Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B.
Pháp luật/ Vũ Đình Trng
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
902 Đ6ĐH1 6 Tiết Đường lối ĐCSVN 8h:Sinh hoạt lớp Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 7h30 đến 10h30 Nghỉ ôn thi Đường lối ĐCSVN Nghỉ ôn thi Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Giáo dục QP 8h:Sinh hoạt lớp Tin đại cương Giáo dục thể chất( Ngoài sân) 7h30 đến 10h30 Nghỉ Giáo dục QP Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Tiếng anh Nguyên lý Mác Pháp luật Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều 902 HN7Y02 6 Tiết Vật lý(13h-15h)
SH lớp
15h-17h
Nguyên lý Mác Sinh học và di truyền Xác suất thống kê Sinh học và di truyền Nguyên lý Mác Nguyên lý Mác/ Nguyễn Thu Hà
Tiếng anh1/Đinh T. T. Huyền
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/ Hà Huy Minh
Xác suất thống kê/ Phạm Q. Toàn
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Vật lý đại cương 14h Sinh hoạt lớp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Pháp luật Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Luật kinh tế Tin đại cương Nguyên lý Mác Nghỉ Pháp luật Nghỉ Tin đại cương / Trần Thị Hà
Luật kinh tế Lưu Thị Phương
901 T26KT4 6 Tiết 14h: Sinh hoạt lớp
P901
Giáo dục thể chất( Ngoài sân)14h đến 17h Pháp luật
P903
Sáng : Tin đại cương
Chiều: Tiếng anh
P903
Giáo dục thể chất( Ngoài sân)14h đến 17h  Nguyên lý mác1 P903 Những NLCB Mác/ Đỗ T.T. Loan 
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
1106 Đ6ĐH6 6 Tiết Tiếng anh Toán cao cấp Nguyên lý Mác Toán cao cấp Pháp luật Nghỉ Nguyên lý Mác / Ma Văn Hân
Pháp luật/ Lưu Thị Thỏa
Tiêng anh/ Trần Thị Hải Yến
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/10/14 28/10/14 29/10/14 30/10/14 31/10/14 01/11/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 NGHỈ Lập trình C++ NGHỈ Lập trình C++ Chiều:KT siêu cao tần và an ten NGHỈ Tiếng anh CN/Ngô Thị Sâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 Lý thuyết truyền tin/Hoàng Thanh Tùng
4 KT siêu cao tần và an ten/Hoàng T.Thu Hà
5 Lập trình C++/Đặng Trung Hiếu
6  
905 KT-K6 1 Tài chính doanh nghiệp Thị trường chứng khoán Kế toán máy
P.Máy
Tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh Thi kế toán máy Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn T.Vân Anh
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Kế toán máy/Ông Thị Ngân
4 Thị trường chứng khoán/Hoàng Trung Kiên
QT-K6 5  
6  
 
904 YSĐK-K6 1 Khởi tạo doanh nghiệp Bệnh truyền nhiễm xã hội NGHỈ Bệnh truyền nhiễm xã hội NGHỈ NGHỈ Sức khỏe sinh sản/Phan Thị Tố Như
2 Kỹ năng giao tiếp-GDSK/Phạm Thị Nga
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6  
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 NGHỈ Marketing dược NGHỈ Quản trị kinh doanh dược Marketing dược Dược lý học 1 Hóa dược 1/Nguyễn Thị Xuân Thủy
2 Dược lý học 1/Đỗ Thị Hương Lan
3 Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6  
905 KT2 1 Kiểm toán căn bản Kế toán hành chinh sự nghiệp Kiểm toán căn bản Kế toán hành chinh sự nghiệp Phân tích và lập dự án đầu tư Soạn thảo văn bản Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
27/10/14 28/10/14 29/10/14 30/10/14 31/10/14 01/11/14 02/11/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Marketing Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Điện tử công suất Toán kinh tế Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn Duy Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  V Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Cả ngày:Tổ chức thi công P901 Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Cả ngày: Thông tin số và ttruyền số liệu P901  Cả ngày: Hệ thống TT quang P905 Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật Video CD-VCD/ Nguyễn.Đ.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng T Hiếu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây