Thời khóa biểu tuần từ 28/03/2016 đến 02/04/2016

Thứ sáu - 25/03/2016 21:58

Thời khóa biểu tuần từ 28/03/2016 đến 02/04/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 02/04/2016
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/03/16 29/03/16 30/03/16 31/03/16 01/04/16 02/04/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Chiều: Xác suất thống kê
P902
Sáng: Học bù, KT bù: Nguyên lý thống kê P901
Chiều: Kinh tế vi mô P902
Sáng: Xác xuất thống kê P705

Chiều: 13h Hội thao 


Học bù, KT bù: nguyên lý Mác 2  P903
 
Kinh tế vi mô Nghỉ ôn thi Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Vật liệu điện Vật lý  Sáng: Học bù, KT bù: Kỹ năng giao tiếp
Chiều: 13h Hội thao
Học bù, KT bù: nguyên lý Mác2 P903
Chiều: Lý thuyết mạch P902
Vật liệu điện Chiều: Học bù, KT bù: Vật lý 
P.901
Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
Vật liệu điện/ Vũ Công Hậu
903 T37TT 5 Tiết Nguyên lý
Mác 2
Học bù, KT bù: Đại số tuyến tính  Sáng: Học bù, KT bù Tiếng anh CN 1
Chiều: 13h Hội thao
Học bù, KT bù: nguyên lý Mác 2
P903
Nghỉ ôn thi Chiều:Học bù, KT bù: Giải tích P904 Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Học bù, KT bù: Nguyên lý Mác 2 Nghỉ ôn thi 13h: Hội thao 26/3 Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Tiếng anh 2 Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/  Vũ Minh Thành
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết
Sáng: Hóa học đại cương
P 705
  Chiều: Kỹ năng giao tiếp P903 
Hóa học Sáng:Học bù, KT bù: Kỹ năng giao tiếp P902
Chiều: 13h Hội thao
Sáng: Học bù, KT bù: nguyên lý Mác 2  P903

Chiều: Toán cao cấp  P903
Toán
 cao cấp  
 Học bù, KT bù: Vật lý
P901
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Kỹ năng
 giao tiếp
P903
Sáng: Học bù, KT bù: Nguyên lý thống kê P901

Chiều:Pháp luật kinh tế P902
Sáng : Pháp luật kinh tế
P 903
Chiều: Toán cao cấp  P903
Sáng: Pháp luật kinh tế P901 Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/03/16 29/03/16 30/03/16 31/03/16 01/04/16 02/04/16
BUỔI SÁNG 704 Đ6TH 5 Tiết Sáng: Cấu trúc máy tính
Chiều: Học bù,KT bù Kỹ thuật số và UD
Cơ sở dữ liệu sáng:Cơ sở dữ liệu Chiều: Hội thao Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Kỹ thuật số và ứng dụng Kỹ thuật số và UD/ Trịnh Thị Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cơ sở dữ liệu/ Dương T Bình
Cấu trúc máy tính   / Hoàng T Tùng
 
904
Đ6XD
5 Tiết Cơ học
 kết cấu 2 
Cơ học
 kết cấu 2 
Học bù, KT bù: Tiếng anh CN 1 Chiều: Hội thao Học bù, KT bù: Sức bền vật liệu 2 Nghỉ ôn thi Chiều: Thi Tiếng anh CN 1 Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
Sức bền vật liệu 2/ Lê Văn Kiên
Cơ học kết cấu 2/ Ng Văn  Long
 
901 T36TT 5 Tiết
Phân tích TKHT. UML
Lập trình cơ sở dữ liệu
P máy 
Sáng: Lập trình cơ sở dữ liệu Chiều: Hội thao Học bù, KT bù: Vật liệu và linh kiện điện tử Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Vật liệu điện và linh kiện ĐT Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu Hải  Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng T Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết Chiều: Học bù, KT bù: Lý thuyết điều khiển tự động Học bù, KT bù: Cung cấp điện Chiều : Hội thao Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Tiếng anh
 CN 2
Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
BUỔI CHIỀU 704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Học bù, KT bù: Kinh tế vĩ mô Sáng: Tiếng anh chuyên ngành Hội thao Lý thuyết tài chính tiền tệ
Nguyên lý kế toán
Sáng: Thi Kinh tế vĩ mô Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Nguyên lý kế toán/ Ng Thị Dung
Lý thuyết TCTT/ T Hợp
Kinh tế vĩ mô/ Ng T Vân Anh
905 T36QT 5 Tiết Quản trị chiến lược Học bù, KT bù: Tổ chức quản lý HTX Hội thao Học bù, KT bù: Quản trị tài chính  Học bù, KT bù: Kế toán TCDN  Sáng: Thi Tổ chức quản lý HTX Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Kế toán doanh nghiệp 3 Hội thao Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Kế toán DN 3 Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/03/16 29/03/16 30/03/16 31/03/16 01/04/16 02/04/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Chiều Học bù, KT bù Tiếng anh CN CHIỀU 13H30 HỘI THAO 26/03


ĐỊA ĐIỂM: SÂN TRƯỜNG
Chiều Học bù, KT bù Quản lý và tồn trữ thuốc NGHỈ ÔN THI THI KẾT THÚC MÔN HỌC Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
                   
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Trịnh Thị Hà
 
 
904 Y03-K7 5 tiết Học bù, KT bù CSSKNL bệnh nội khoa Học bù, KT bù CSSK người bệnh tâm thần Học bù, KT bù CSNBCCCS tích cực Học bù, KT bù Phục hồi chức năng THI KẾT THÚC MÔN HỌC CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Nguyễn T.H.Vân
 
903 ĐT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Từ Thị Xuyến
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây