Thời khóa biểu tuần từ 28/12/2015 đến 02/01/2016

Thứ sáu - 25/12/2015 00:23

Thời khóa biểu tuần từ 28/12/2015 đến 02/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 02/01/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15 01/01/16 02/01/16
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết Chiều: Tin đại cương
P máy

Tin đại cương
Giáo dục thể chất (dưới sân 7h30 đến 10h30h) Nghỉ ôn thi Nghỉ Tết Dương Lịch Nghỉ ôn thi Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết 8h Sinh hoạt lớp
Tin đại cương
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục QP/Phạm  Trung Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Giáo dục thể chất (dưới sân 7h30 đến 10h30h) 8h Sinh hoạt lớp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T. Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                   
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Tiếng anh 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
Tin đại cương
P máy

Tin đại cương
Nghỉ ôn thi Tư tưởng HCM/ Ng Đăng Tuyên
Hóa hữu cơ/ Nguyễn Mạnh Hà
Tiếng anh 2/ Nguyễn  Quang Hiệu
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Những NLCB Mác2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Tin đại
 cương
P902

Tin đại cương
P902
14h Sinh hoạt lớp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15 01/01/16 02/01/16
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Cả ngày Giáo dục quốc phòng
 (Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
 (Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
 (Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
 (Thực hành)
Nghỉ Tết Dương Lịch Nghỉ Tiếng anh CN 1/ Trương Thị Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Giáo dục quốc phòng/
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng

Đ6XD
5 Tiết Tiếng anh CN 1/ Lê T Thu Thủy
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn ThúcTráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ Kiều Quang Thái
901 T36TT 5 Tiết Học bù, KT bù  Hệ điều hành Học bù, KT bù  Mạng máy tính Học bù, KT bù  Kỹ thuật số và vi xử lý   8h Thi Hệ điều hành Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/Trần Tuấn Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 8h Thi Khí cụ điện Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Cả ngày Giáo dục quốc phòng
(Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
(Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
(Thực hành)
Cả ngày Giáo dục quốc phòng
(Thực hành)
Nghỉ  
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
 
Quản trị học ĐC/Ng Thị  Vân Anh
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT  5 Tiết
Học bù, KT Tin học văn phòng
 

Học bù, KT Tiếng anh chuyên ngành
 
Nghỉ ôn thi 10h: Thi Thuế trong doanh nghiệp Nghỉ Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/Ng Đăng Tuyên
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
T36QT 10h: Thi quản lý chất lượng Nghỉ Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15 01/01/16 02/01/16
Buổi sáng 705 D02-K7 5 tiết Pháp chế dược Pháp chế dược  Quản lý và tồn trữ thuốc Thi kết thúc môn học NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NGHỈ Tiếng anh CN/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Chiều học bù Hóa dược 1 Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
903 CTD-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Chiều Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
Dược lý học 1 TH
Dược lâm sàng TH
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
                   
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Sáng: Học bù, KT bù tổ chức hạch toán kế toán
Chiều: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2
NGHỈ Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
904 Y03-K7 5 tiết Sáng Giao tiếp và TH điều dưỡng
Chiều Quản lý điều dưỡng
NGHỈ Quản lý điều dưỡng
TH cả ngày
Quản lý điều dưỡng
TH cả ngày
NGHỈ CS sức khỏe người lớn bệnh nội khoa/
CS người bệnh cấp cứu CS tích cực
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn bệnh ngoại khoa
 
 
903 ĐT-K6 5 tiết NGHỈ NGHỈ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê nin 2 NGHỈ Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành Di động tổng đài
Thực hành DVD truyền thanh
Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây