Thời khóa biểu tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Thứ bảy - 28/11/2015 03:47

Thời khóa biểu tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 05/12/2015
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
30/11/15 01/12/15 02/12/15 03/12/15 04/12/15 05/12/15
Buổi sáng  903 T37E1 + E2 5 Tiết
Tiếng anh cơ bản
Nghỉ Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác1 P903
Tin đại cương
P máy
(Chia ca)
Học bù. KT bù: Pháp luật
P903
Giáo dục quốc phòng Tiếng anh cơ bản/Phan T T Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ, ĐI HỌC MUỘN MANG GIẤY TỜ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ : PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN - TẦNG 9 NHÀ B
Pháp Luật/ Cô Nhàn
Tin đại cương/ Nguyễn Thế Bình 
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Ng Thị Thủy
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
703 T37A1+A2 5 Tiết Tin đại cương Pháp luật Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác1 P903 Tin đại cương Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác 1 Nghỉ Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Toán cao cấp/ Phạm Ngọc Anh
Tin đại cương/Vương .T.N.Quỳnh
Pháp luật/ Lê Thị Thắm
902 T37C1+C2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Tin đại cương
(Chia ca
P máy)
Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác1 P903
 Giáo dục thể chất (dưới sân 8h đến 11h)
Học bù. KT bù: Pháp luật
P903
Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác 1 /Đỗ T.T.Loan
Giáo dục QP/ Lê Đình Thứ
Tiếng anh cơ bản/ Ngô Thu Hà
Giáo dục thể chất/Nguyễn T Thủy
Tin đại cương/Chu Hải Hà
Pháp luật/ Lê Duy Hà
                     
Buổi chiều 902 T37D1+D2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác1 P903 Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù. KT bù: Pháp luật
P903
Nghỉ Tiếng anh/ Nguyễn Thanh Huyền
Pháp Luật/ Nguyễn Thu Hà
Tin đại cương/ Lê Thanh Tấn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Những NLCB Mác/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
901 T37F1+F2 5 Tiết Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Học bù, KT bù Hóa đại cương Sáng: Học bù. KT bù: Nguyên lý Mác 1 P903
Chiều: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2
Nghỉ
 
Tin đại cương Nghỉ Tiếng anh/ Ngô Thu Hà
Hóa học đại cương vô cơ/Bùi Thị Huế
Vật lý đại cương/ Trần Thị Châm
Tin đại cương/ Nguyễn Ng Thị Nga
Những NLCB Mác 2/Phùng V Tôn
903 T37B1+B2 5 Tiết Giáo dục thể chất (dưới sân 13h đến 16h) Tin đại cương Sáng:Học bù,KT bù: Nguyên lý Mác1 P903
Chiều:Giáo dục thể chất (dưới sân 13h đến 16h
Nghỉ Sáng: Học bù. KT bù:
Phápluật P903

Chiều:Giáo dục thể chất (dưới sân 13h đến 16h 
Giáo dục quốc phòng Những NLCB Mác 1/ Ma Đức Hân
Giáo dục QP/Võ Hữu Lực
Tin đại cương/ Hoàng Thanh Tùng
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/Nguyễn Quang Hiệu
Pháp luật/ Lê Đình Dụng
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
30/11/15 01/12/15 02/12/15 03/12/15 04/12/15 05/12/15
Buổi sáng 704 Đ6TH 5 Tiết Phương pháp tính Nguyên lý hệ điều hành Nghỉ ôn thi Phương pháp tính Nghỉ ôn thi Nghỉ Tiếng anh CN 1/  Trương T Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cấu trúcDLvà GT/Lê Thanh Tấn
Phương pháp tính/  Bùi Thị Hồng
Nguyên lý HĐH/ Trần Hồng Việt
904
Đ6XD
5 Tiết Chiều : Đại số tuyến tính Vẽ kỹ thuật Sức bền vật liệu Vẽ kỹ thuật Đại số tuyến tính Sức bền vật liệu Tiếng anh CN 1/ 
Đại số tuyến tính/ Đỗ Thị Hồng
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn  Thúc Tráng
Sức bền vật liệu/ Nguyễn Việt Hà
Cơ học kết cấu/ 
901 T36TT 5 Tiết Nghỉ Hệ điều hành Cấu trúc dữ liệu và gải thuật Kỹ thuật số và vi xử lý Mạng máy tính Nghỉ Tiếng anh CN 2/ Phan T T Tâm
Kỹ thuật số và VXL/ Trịnh T Hà
Mạng máy tính/Phạm T Phượng
Cấu trúc DL và GT/T Việt
Hệ điều hành /Đặng K Hưng
905 T36DT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Khí cụ điện Điện tử công nghiệp Nghỉ Tiếng anh CN1/Ngô T Sâm
Điện tử CN/ Phùng Văn  Tân
Thực hành điện CB / T Trường
Khí cụ điện/Phạm Xuân Thành
Kỹ thuật  ĐLvà CB/Đặng V Hiếu
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH +Đ6QT
5 Tiết Toán kinh tế 13h 00 Tin học ứng dụng Toán kinh tế  Nghỉ Tin học ứng dụng
Phòng máy chia ca
Nghỉ  
Toán kinh tế/  Ng T Vân Anh
Quản trị học ĐC/Ng Thị Hường
Tin học ứng dụng/ Đỗ Thị Mơ
705 T36KT +T36QT 5 Tiết Sáng: Quản lý chất lượng
(T36QT)
P705
Sáng: : Toán kinh tế
(T36QT) P705

Chiều: Tin học văn phòng

Tiếng anh
CN 2
Sáng: Thuế trong DN P705
 


Sáng: Kế toán DN 2  P705

Chiều: Tiếng anh
CN 2
 
Nghi Thuế trong DN/  Trương Thanh Vân
Kế toán TCDN 2/ Ng Thị  Dung
Tin học VP/ Dương Thị  Bình
Đường lối ĐCSVN/ Vũ C Tuyên
Quản lý chất lượng/Ng T Tuyết Lan
Tiếng  anh CN 2/ Phan T T Tâm
Toán kinh tế/ Trần Ngọc Cường
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
30/11/15 01/12/15 02/12/15 03/12/15 04/12/15 05/12/15
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Đảm bảo chất lượng thuốc Học bù, KT bù Quản trị kinh doanh dược NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Đảm bảo chất lượng thuốc/Nguyễn Thị Giang YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa dược 1/Tống Thị Mai Vân
Quản trị kinh doanh dược/Nguyễn Huy Hảo
 
 
 
904 CTD-K6 5 tiết NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Học bù, KT bù Dược lâm sàng 2 Tương đương sinh học
Dược lâm sàng 2/Tống Thị Mai Vân
 
 
 
                     
Buổi chiều 905 KT-K6 5 tiết NGHỈ Tổ chức hạch toán kế toán Phân tích và lập dự án đầu tư Nghỉ Tổ chức hạch toán kế toán Phân tích và lập dự án đầu tư Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
Tổ chức hạch toán KT/Từ Thị Xuyến
PT và lập dự án ĐT/Quách Thị Hảo
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ ÔN THI Học bù, kiểm tra bù Sinh lý bệnh Học bù, kiểm tra bù Điều dưỡng cơ sở 2 Học bù, kiểm tra bù Y học cổ truyền NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Tiếng anh CN/Nguyễn Thị Lệ Hà
Sinh lý bệnh/Bùi Văn Thăng
Điều dưỡng cơ sở 2/Phạm Thị Nga
Y học cổ truyền/Nguyễn Thị Hồng Vân
Giao tiếp và TH điều dưỡng/Vũ Thị Thơ
ĐD và KS nhiễm khuẩn/Nguyễn Thanh Nga
 
901 ĐT-K6 5 tiết Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Làm đồ án 2 Đồ án 1/Nguyễn X.Thành
Đồ án 2/Nguyễn X.Thành
Thực hành 1
Thực hành 2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây