Thời khóa biểu tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

Thứ năm - 29/12/2016 23:01

Thời khóa biểu tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/01/17 03/01/17 04/01/17 05/01/17 06/01/17 07/01/17
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Nghỉ Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Nghỉ Sáng 08h00 Thi Tiếng anh cơ bản

Chiều 13h00 Học bù, KT bù Giáo dục quốc phòng
P.903
Sáng 08h00 Thi Tin đại cương Nghỉ ôn thi Sáng 08h00 Thi Giáo dục quốc phòng Chiều 14h00 Thi Giáo dục thể chất
Sân trường
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Nghỉ Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Vật lý Tiếng anh 2 Những NLCB của CN Mac 2  Vật lý Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Nghỉ Sáng 08h00 Thi Tiếng anh cơ bản

Chiều 13h00 Học bù, KT bù Giáo dục quốc phòng
P.903
Sáng 08h00 Thi Tin đại cương Nghỉ ôn thi Sáng 08h00 Thi Giáo dục quốc phòng Chiều 14h00 Thi Giáo dục thể chất
Sân trường
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Nghỉ Nghỉ ôn thi Sáng 08h00 Thi Giáo dục thể chất
Sân trường
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Nghỉ Nghỉ ôn thi Sáng 08h00 Thi Giáo dục thể chất
Sân trường
Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/01/17 03/01/17 04/01/17 05/01/17 06/01/17 07/01/17
BUỔI SÁNG 705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ Nghỉ  Cung cấp điện
P902 
Kỹ thuật số Nghỉ Kỹ thuật vi  điều khiển
P902 
Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Lập trình hướng đối tượng P903 Nghỉ Lập trình trên Wimdow
P903
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/  Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ Nghỉ Thống kê kinh doanh P703 Nghỉ Thống kê kinh doanh P703 Nghỉ  Kế toán TCDN3/ Nguyễn Thị Lý
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Nghỉ Kế toán tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
703 T37MT 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 3 P 902 Nghỉ Nghỉ Thiết kế trang phục 3 P 903 Thực hành công nghệ may 2  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Nguyễn B Nhung
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/01/17 03/01/17 04/01/17 05/01/17 06/01/17 07/01/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Nghỉ
Thực hành  kế toán tài chính DN
 P 903
Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp P 903 Cả ngày: Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp
P 705 
 Sáng: Khởi sự doanh nghiệp
P903
Chiều: Tin học kế toán
P máy
Cả ngày: Tin học kế toán
P Máy 
Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập tốt nghiệp
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ  Nghi Nghỉ  Chiều:
 Đồ án
môn học P903
Nghỉ Sáng:  Đồ án
môn học P904
Thực tập tốt nghiệp/ Dương Q Huy
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Nghỉ Tâm lý học QTKD  Quản trị Marketing Quản trị Marketing 
Quản trị dự án đầu tư
Nghi Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Tâm lý học QTKD/ ĐàoT Thu Hiền 
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ Sáng: Phần mềm nguồn mở P902
Chiều: Lập trình PHP
 P máy 
Quản trị mạng
P902
Sáng: Quản trị mạng P703
Chiều: Quản trị mạng P904
Sáng: Lập trình PHP
P máy
Chiều:  Phần mềm  nguồn mở
 Sáng: : Phần mềm  nguồn mở P905 Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
02/01/17 03/01/17 04/01/17 05/01/17 06/01/17 07/01/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Chiều Thực vật
P.704
Nghỉ Hóa dược Hóa dược
P.902
Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/
 
904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Thực tập tại bệnh viện Thực tập tại bệnh viện Thực tập tại bệnh viện Thực tập tại bệnh viện Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện
 
 
905 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Sáng học bù KT bù Phân tích HĐKD
P.905
Chiều 15h30  thi Tài chính DN
Chiều 15h30  thi Phân tích hoạt động KD Nghỉ ôn thi Chiều 15h30  thi Lịch sử các học thuyết kinh tế Chiều 15h30  thi Kế toán TC và TH Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Phạm Thị Lý
 
905 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ ôn thi Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
 
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Học bù, KT bù Cơ học ứng dụng Chiều 13h30 Thi hình họa Học bù, KT bù Vẽ kỹ thuật Chiều 13h30 Thi Cơ học ứng dụng Chiều 15h30 Thi Vẽ kỹ thuật Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử
Kỹ thuật đo lường
Kỹ thuật ĐK tự động
 
702 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Sáng học bù KT bù Phân tích HĐKD
P.905
Chiều 15h30  thi Tài chính DN
Chiều 15h30  thi Phân tích hoạt động KD Học bù, KT bù Kế toán TC 1 Chiều 15h30  thi Lịch sử các học thuyết KT Chiều 15h30  thi Kế toán TC 1 Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
 
905 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Chiều 13h30 Thi động lực học công trình Chiều 13h30 Thi Cơ học đất Nghỉ ôn thi Chiều 13h30 Thi Nền và móng Nghỉ ôn thi Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Cơ học lý thuyết/Hoàng Quyết Chiến
Kiến trúc dân dụng và CN/Hà
Trắc địa/Minh
TT trắc địa
Vật liệu xây dựng/Hà
Kinh tế xây dựng/Hiếu
905 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Sáng ĐD người bệnh răng hàm mặt
P.905
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh lao
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây