Thời khóa biểu tuần từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

Thứ sáu - 31/03/2017 21:17

Thời khóa biểu tuần từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 30/04/2017 đến ngày 08/04/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/04/17 04/04/17 05/04/17 06/04/17 07/04/17 08/04/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Dược liệu Chiều Bào chế 1
P.704
Nghỉ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
10/3
Chiều Bào chế 1 Bào chế 1 Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/
 
 
 
605 T38KT1 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Vật lý Nghỉ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Hóa hữu cơ Vi sinh ký sinh trùng Tư tưởng HCM Nghỉ Nghỉ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                   
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Vật lý Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương T.Minh Thúy
 
902 T38QT 5 tiết  
 
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/04/17 04/04/17 05/04/17 06/04/17 07/04/17 08/04/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Sáng: An toàn lao động T38MT1 + T38MT2
Chiều: Thiết bị may T38MT2 (P901)
Kỹ năng giao tiếp  Chiều: Thiết bị may P901 NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 Kỹ thuật điện- điện tử  Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Nghỉ Chiều: Thiết bị may P901 Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Thực hành kỹ thuật số  Lý thuyết điều khiển tự động  Nghỉ TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/
TH kỹ thuật số/ Trần Đại Lộc
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu  Phân tích thiết kế hệ thống UML   Phân tích thiết kế hệ thống UML( P máy chia ca)  Corel Daw
P máy
( Chia ca)
Corel Daw
P máy
( Chia ca)
Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Tài chính
 doanh nghiệp  
P705
Kế toán thuế  Thị trường chứng khoán  Tài chính tiền tệ  Nghỉ Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Hệ thống thông tin quản trị  Quản trị
rủi ro 
Quản trị
chiến lược
Nghỉ Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Nghỉ  Đường lối ĐCSVN  Thực hành công nghệ may 3 Tiếng anh chuyên ngành  Nghỉ Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Nguyên lý Mác 2  Nguyên lý Mác 2  Máy điện  Lý thuyết mạch  Nghỉ Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/04/17 04/04/17 05/04/17 06/04/17 07/04/17 08/04/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị tài chính Quản trị tài chính Kiểm toán BCTC
P.704
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
10/3
Sáng Kinh tế lượng P.702 Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Hệ thống NH và các TCTD Nghỉ Kiểm toán BCTC
P.704
Sáng Kinh tế lượng P.702 Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                   
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng TH lập trình hướng đối tượng
Phòng máy
Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật đa phương tiện Nghỉ TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Hoàng Thanh Tùng
Lập trình web và TH/
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 3 Thực hành KT 2 Sáng Kiểm toán và BCTC P.704
Chiều Kế toán quản trị
Sáng Kinh tế lượng P.702 Sáng Kế toán TC 3
P.903
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết An toàn lao động Phân tích kết cấu Cơ sở qui hoạch KT Cơ sở qui hoạch KT An toàn lao động
P.902
Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Chiều 13h30 ĐDNB da liễu ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây