Thời khóa biểu tuần từ ngày 03/10/2016 đến ngày 08/10/2016

Thứ sáu - 30/09/2016 02:31

Thời khóa biểu tuần từ ngày 03/10/2016 đến ngày 08/10/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 08/10/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/10/16 04/10/16 05/10/16 06/10/16 07/10/16 08/10/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Nghỉ Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30
Pháp luật
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 2)
Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 1)
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản Sáng 07h30 Sinh học và di truyền Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                     
Buổi chiều 903 T38E1+E2 5 tiết Chiều 14h00 Qui chế
P.904
Nghỉ ôn thi Chiều 14h00 Thi Qui chế
P.902
Nghỉ Chiều 14h00 Thi lại Qui chế
P.902
Nghỉ Tin học văn phòng/Vũ Thị Thu Hiền
Qui chế/Lê Mạnh Cường
Nhân cách sinh viên/
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/10/16 04/10/16 05/10/16 06/10/16 07/10/16 08/10/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết Học bù, KT  Toán kinh tế  Nghỉ ôn thi Học bù, KT : Quản trị văn phòng  Học bù, KT : Marketing căn bản  P904 Học bù, KT : Tiếng anh CN 2
P904
Học bù, KT : Đường lối ĐCSVN
P904
Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết Chiều: Học bù, KT : Kế toán tài chính DN 1 8h: Học bù, KT  Thuế trong doanh nghiệp  Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Cao Thị K Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Chiều: Thực hành CN may
 P901


Lịch sử thời trang
 
Chiều: Thực hành CN may
 P901
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết


Tiếng anh chuyên ngành 2

 
Học bù, KT bù: Truyền động điện   Điện tử cơ bản 

Sáng: Tiếng anh chuyên ngành 2
P703
 
Nghỉ ôn thi Học bù, KT : Điện tử cơ bản  Tiếng anh CN 2/ C Nga
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết  Lập trình có cấu trúc
P máy  

Đường lối ĐCSVN
.
Thi bóng đá  Mạng máy tính  Tiếng anh chuyên ngành 2 Sáng Học bù, KT : Đường lối ĐCSVN P904
Chiều: Lập trình có cấu trúc P máy  
Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/10/16 04/10/16 05/10/16 06/10/16 07/10/16 08/10/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết
 Học bù,  KT : Kế  toán quản trị
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 8h: Thi kế toán quản trị Nghỉ ôn thi 8h: Thi Tài chính doanh nghiệp Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Chiều: Trang bị điện P905 Nghỉ ôn thi Chiều: Trang bị điện P905 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Chiều: Học bù,  KT : Điều khiển điện - khí nén P905 Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Nguyễn  Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Tưởng
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Sáng:  Học bù,  KT : Kế  toán quản trị
P704
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 8h: Thi kế toán quản trị Nghỉ ôn thi 8h: Thi quản trị xuất nhập khẩu Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 8h: Thi Công nghệ và thiết bị mạng Nghỉ ôn thi 8h: Thi Công nghệ phần mềm Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
03/10/16 04/10/16 05/10/16 06/10/16 07/10/16 08/10/16
Buổi sáng 905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Ca 1 Thi kết thúc môn Xác suất thống kê Học bù, KT bù Hóa sinh Ca 1 Thi kết thúc môn Dược lý 1 Xác suất thống kê/Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược lý 1/Phạm Xuân Thịnh
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn Đăng Tuyên
Hóa sinh/Nguyễn Thị Hồng Vân
904 D02-K7 5 tiết Chiều 13h00 Dược liệu 2 Marketing dược Bào chế 2 Kinh tế dược
P.903
Marketing dược Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                     
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Học bù, KT bù Kỹ thuật điện tử Học bù, KT bù Kỹ thuật điện Nghỉ ôn thi Ca 2 Thi kết thúc môn Kỹ thuật điện tử Nghỉ ôn thi Ca 2 Thi kết thúc môn Kỹ thuật điện Tiếng anh CN 2/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/Phạm T.Vinh Lanh
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Autocad/Nguyễn Thành Thu
Kỹ thuật nhiệt/
704 Đ6TH 5 tiết Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
702 Đ6QT+Đ6NH 5 tiết Học bù, KT bù Soạn thảo văn bản Thống kê doanh nghiệp Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn Soạn thảo văn bản Nghỉ Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Nghỉ PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Ca 3 Thi kết thúc môn Điều dưỡng người bệnh mắt
P.905
Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Thực hành NC khoa học Nghỉ ôn thi Ca 3 Thi kết thúc môn Thực hành NC khoa học
P.905
Nghỉ ôn thi Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây