Thời khóa biểu tuần từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

Thứ sáu - 07/10/2016 03:39

Thời khóa biểu tuần từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/10/16 11/10/16 12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Pháp luật
P.502
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Sáng 07h30 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.903
Sáng 07h30 Pháp luật
P.903
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.903
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30
Pháp luật
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
902 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.902
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 1
P.902
Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 2)
Sáng 07h30 Sinh học và di truyền
P.902
Sáng 07h30 Thực hành Tin đại cương
Chia ca (Ca 1)
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thanh Huyền
Tin đại cương/Vũ Thị Thu Hiền
Sinh học và di truyền/Nguyễn Thị Thu Hằng
                     
Buổi chiều 904 T38E1+E2 5 tiết Chiều 13h00 Tiếng anh
P.904
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.904
Chiều 13h00 Những NLCB của CN Mac 1
P.904
Chiều 13h00 Giáo dục thể chất
P.904
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.904
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Tiếng anh
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
902 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.903
Chiều 14h00 Giáo dục thể chất
Dưới sân
Nghỉ Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/10/16 11/10/16 12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16
BUỔI SÁNG  904 T37QT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 8h: Thi Đường lối ĐCSVN  Nghỉ  ôn thi 8h: Thi Toán kinh tế  Toán kinh tế / Ng T Ngọc Hoa YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Quản trị VP/ Phạm T Chinh
 
705 T37KT  5 Tiết 8h: Thi kế toán tài chính DN 1 Tiếng anh CN 2/ Tô Hồng Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Phạm Hoa Sinh
Marketing căn bản/ Ng T Hường  
Kế toán TC DN 1/  Cao Thị K Phượng 
Thuế trong DN/ Trịnh Thị Hường 
703 T37MT 5 Tiết Sáng: 9h-10h:  Thi Thực hành công nghệ may 1  Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi 10h: Thi Tư tưởng HCM  Lịch sử thời trang/  Lê Phương Anh 
Tư  tưởng HCM / Phạm Hoa Sinh
Thiết kế trang phục 1/ Ng Thu Huyền 
THCN May 1/ Ng Bích Nhung 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Học bù, KT bù: Khí cụ điện P905 Nghỉ ôn thi Sáng: Học bù, KT bù: Tiếng anh CN 2 P905 10h: Thi Kỹ thuật an toàn điện  Nghỉ ôn thi 10h: Thi Kỹ Truyền động điện  Tiếng anh CN 2/ C Nga
Kỹ thuật AT điện/ Lê T Như Quyên 
Khí cụ điện/ Nguyễn Văn Hùng 
Điện tử cơ bản/  Phùng Văn Tân
Truyền động điện/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5Tiết Học bù, KT bù: Mạng máy tính  Học bù, KT bù: Tiếng  anh CN 2 Học bù, KT bù lập trình có cấu trúc 
P máy 
10h: Thi Kỹ thuật số và vi xử lý  Nghỉ ôn thi 8h: Thi mạng máy tính  Đường lối ĐCSVN / Đào T T Huyền
Kỹ thuật số và vi XL/  Ng Ngọc Văn 
Lập trình có cấu trúc / Trần N  Hoàng 
Tiếng anh CN 2/  Phan T T Bình 
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/10/16 11/10/16 12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết 8h: Thi Kế toán máy
P máy 
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán máy/ Tạ T Kim Chung 
Tài chính DN/ Dương T. M Thúy 
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết 8h: Thi Điều khiển điện - khí nén  Nghỉ ôn thi 10h: Thi Trang bị điện  Nghỉ Nghỉ Nghỉ Điều khiển điện, KN/ Vũ Công Hậu 
Trang bị điện/ Nguyễn  Tuấn Thành
Thực hành máy điện/   T Tưởng
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết 10h: Thi Quản trị sản xuất   Nghỉ ôn thi 8h: Thi Khởi tạo doanh nghiệp    Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán quản trị/ Nguyễn T Dung 
Khởi tạo DN/ Thái Thị Tuyết
Quản trị SX/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị SXK/ Ng T Hồng Nhung
705 T36TT 5 Tiết 8h: Thi Soạn thảo văn bản  Nghỉ ôn thi 10h: Thi Lập trình Java Nghỉ Nghỉ Nghỉ Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Công nghệ và TBM/ Hoàng T Tùng 
Công nghệ  phần mềm/Chu Hải Hà
Lập trình Java/ Trần Xuân Thanh


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/10/16 11/10/16 12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16
Buổi sáng 905 T37F1+F2 5 tiết Ca 1 Thi kết thúc môn Hóa sinh Nghỉ ôn thi Ca 1 Thi kết thúc môn ĐLCM của ĐCSVN Nghỉ Nghỉ Nghỉ Thực vật/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/
 
 
904 D02-K7 5 tiết Học bù, kt bù Dược liệu 1 Nghỉ ôn thi Ca 2 Thi Dược liệu 1 Kinh tế dược Marketing dược Nghỉ Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
Dược liệu 2/Nguyễn Thị Xuân Thủy
                     
Buổi chiều 704 Đ6XD 5 tiết Ca 2 Thi kết thúc môn Bê tông cường độ cao và BT Học bù, KT bù Tiếng anh CN 2 Ca 2 Thi kết thúc môn Tiếng anh CN 2 Sáng 07h30 Cơ học cơ sở 2 Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt
P.903
Tiếng anh CN 2/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/Phạm T.Vinh Lanh
Cơ học cơ sở 2/Nguyễn Văn Hiền
Các PP số trong CKC/Nguyễn Văn Long
Kỹ thuật nhiệt/Lê Trạch Trưởng
704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Sáng 07h30 Toán rời rạc
P.704
Chiều 13h00 Mạng máy tính Sáng 07h30 Toán rời rạc Kỹ thuật điện tử/Trịnh Thị Hà
Kỹ thuật điện/Triệu Xuân Hải
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
LT hướng đối tượng/Trần Xuân Thanh
702 Đ6QT+
Đ6NH
5 tiết Nghỉ Thống kê doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp Kỹ năng mềm Kế toán tài chính và thực hành Nghỉ Thị trường CK/Lê Thanh Huyền
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Thống kê DN/Bùi Thị Quyên
704 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 1
P.705
PP nghiên cứu KH/Nguyễn Ngọc Tuyến
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
Soạn thảo văn bản/Trần T.Thu Hiền
704 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Chăm sóc SK trẻ em/Phạm Thị Nga
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ/Lê T.P.Thảo
TH nghiên cứu KH/Nguyễn Thị Thu Hằng
Điều dưỡng nhi khoa/Mai Thúy Mai
Điều dưỡng người bệnh mắt/Phạm Thị Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây