Thời khóa biểu tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016

Thứ sáu - 09/12/2016 21:18

Thời khóa biểu tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/12/16 13/12/16 14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16
Buổi sáng 502 T38A1+A2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.502
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.502
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
903 T38H1+H2 5 tiết Nghỉ ôn thi Sáng 07h30
Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Sáng 07h30
Tin đại cương
Phòng máy
Chia ca
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Phùng Văn Tôn
Pháp luật/Dương Đình Công
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Hoàng Thanh Tùng
Tiếng anh cơ bản/Phan T.Thanh Tâm
604 T38B1+B2 5 tiết Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.604
Sáng 07h30 Những NLCBCN Mac 1
P.604
Sáng 07h30 Tiếng anh cơ bản
P.604
Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 1/Nguyễn Thị Hường
Pháp luật/Lê Thị Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Trịnh Mạnh Quân
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng 07h30 Tiếng anh 2
P.904
Sáng 07h30 Vật lý
P.904
Sáng 07h30 Tiếng anh 2
P.904
Sáng 07h30 Tiếng anh 2
P.904
Sáng 07h30 Những NLCB của CN Mac 2
P.904
Nghỉ ôn thi Kỹ năng mềm/Đào Thị Thu Hiền
Hóa ĐC-VC/Bùi Thị Huế
Xác suất thống kê/Nguyễn Quang Hà
Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
 
                     
Buổi chiều 902 T38E1+E2 5 tiết Sáng 07h30 Tin đại cương
Phòng máy
Chiều 13h00 Tin đại cương
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Sáng 07h30 Giáo dục quốc phòng
P.902
Chiều 13h00 Tin đại cương
P.902
Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thu Hà
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Quang Hiệu
Chiều 13h00 Giáo dục quốc phòng
P.902
Giáo dục QP/Nguyễn Xuân Phú
Tin đại cương/Lê Mai Nam
Giáo dục thể chất/Hà Huy Minh
903 T38D1+D2 5 tiết Nghỉ ôn thi Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Chiều 13h00 Giáo dục
quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac Lê nin 1/Ma Đức Hân
Pháp luật/Lê Thị Nhàn
Tiếng anh cơ bản/Nguyễn Thị Minh Chinh
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Cao Xuân Thắng
903 T38C1+C2 5 tiết Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Chiều 15h00 Giáo dục quốc phòng
Thực hành
dưới sân
Chiều 13h00
 Tin đại cương
Thực hành phòng máy chia ca
Chiều 13h00
 Tin đại cương
P.903
Nghỉ ôn thi Những NLCBCNMac 1/Nguyễn Đăng Tuyên
Pháp luật/Nguyễn Thị Thu Hồng
Tiếng anh cơ bản/Ngô Thị Sâm
Giáo dục QP/Lê Đình Thứ
Tin đại cương/Nguyễn Phương Dung
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/12/16 13/12/16 14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16
BUỔI SÁNG  902 T37QT  5 Tiết Tin học văn phòng P705 Nghỉ ôn thi Quản trị chất lượng  Học bù, KT bù: Tư tưởng HCM P902 Học bù, KT bù: Thống kê kinh doanh P705 Nghỉ ôn thi Tin học văn phòng/ Bùi Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Quản trị chất lượng/ Ng H  Nhung
Thống kê kinh doanh/ Ng Thị Thuận
705 T37KT  5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp2 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  Tin học văn phòng/Bùi Thị Hồng 
Tư tưởng HCM/ Đào Thu Huyền 
Quản trị học / Lê Thị Anh Trâm 
Kế toán TCDN2/ Dương T M Thúy
703 T37MT 5 Tiết Sáng: Hình họa thời trang
Chiều: Công nghệ tạo mẫu  
Xủ lý hoàn tất sản phẩm dệt may Hình họa thời trang  Chiều: Công nghệ tạo mẫu Xủ lý hoàn tất sản phẩm dệt may Nghỉ ôn thi Công nghệ tạo mẫu/ Ng Bích Nhung 
Hình họa thời trang/ Lê Phươg Anh
Xử lý hoàn tất dệt may/  T Tuấn 
Thiết kế trang phục 2/  Ng Đức Tuấn 
BUỔI CHIỀU 904 T37ĐT 5 Tiết Thực hành điện cơ bản  Thực hành điện cơ bản  Thực hành điện cơ bản  Sáng: Học bù, KT bù: Kỹ thuật đo lường và cảm biến
CHiều: Học bù, KT bù: Đường lói ĐCSVN 
13h30 Thi: Thực hành điện  cơ bản  Nghỉ ôn thi Đường lối ĐCSVN/ Đào Thu Huyền
Kỹ thuật đo lường và CB/ Hiếu 
Điện tử CN/  Triệu Xuân Hải 
Thực hành điện CB/ Ng  Huy  Tưởng 
703 T37TT 5Tiết Sáng: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật P 902 Cơ sở dữ liệu
Hệ điều hành
Nghỉ ôn thi Cơ sở dữ liệu Nghỉ ôn thi Hệ QTCSDL SQL/ Trần Thanh Hùng 
Cơ sở dữ liệu/  Chu Hải Hà 
Cấu trúc dữ liệu và GT/ Trần T H Nhâm
Hệ điều hành/ Nguyễn Thị Nga

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/12/16 13/12/16 14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Chiều: Tin học kế toán
P Máy 
Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp  Cả ngày: Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp
P 705 
 Khởi sự doanh nghiệp  Sáng: Khởi sự doanh nghiệp P903
Chiều: Tin học kế toán
P Máy 
Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập tốt nghiệp
 
904 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ   Chiều: Đồ án
môn học
Nghỉ Nghỉ  Chiều: Đồ án
môn học
Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/ Dương Q Huy
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Quản trị dự án đầu tư  Quản trị dự án đầu tư  Quản trị Marketing  Quản trị Marketing  Quản trị dự án đầu tư  Nghỉ ôn thi Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
705 T36TT 5 Tiết Quản trị mạng  Quản trị mạng Auto Cad   P Máy  Lập trình PHP P903 Sáng: Auto Cad P máy
Chiều: Lập trình PHP
Sáng: Phần mềm nguồn mở  P 902 Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/12/16 13/12/16 14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Tiếng anh 3 Nghỉ ôn thi Tiếng anh 3 Hóa phân tích Nghỉ ôn thi Bệnh học/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa dược/Phạm Xuân Thịnh
Tiếng anh 3/Trần Bá  Đạt
904 D02-K7 5 tiết Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Thực hành nghề nghiệp Sáng 08h00 thi lại Bào chế 2
P.904
Kinh tế dược 1/Nguyễn T.Vân Anh
Marketing dược/Cao Thị Phương Thủy
Bào chế 2/Hồ Trung Chiến
905 Đ6XD 5 tiết Chiều Nền và móng
P.704
Động lực
học công trình
Sáng
Nền và móng 
Nền và móng  Sáng
Động lực
học công trình
Nền và móng  Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Động lực học công trình/Nguyễn Văn Hiền
Cơ học đất/Lê Xuân Tùng
Nền và móng/Vũ Thị Hiền
Chiều
 Cơ học đất
P.904
Chiều
 Cơ học đất
P.902
Đồ án nền móng/Vũ Thị Hiền
 
 
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ ôn thi Hình họa Sáng Cơ học ứng dụng
P.702
Sáng: Vẽ kỹ thuật P903
Chiều:Cơ học ứng dụng
Cơ học ứng dụng Hình họa
P.903
Toán rời rạc/Bùi Thị Hồng
Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Hình Họa/Lê Trạch Trưởng
  Vẽ kỹ thuật/Vũ T.Thu Hà
Cơ học ứng dụng/Hoàng Quyết Chiến
 
702 Đ6QT
+Đ6NH
5 tiết Marketing thương mại
P.702
Marketing thương mại
P.702
Phân tích hoạt động kinh doanh Lịch sử các học thuyết kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh Nghỉ Kế toán tài chính và TH/Nguyễn Thị Lương
Tài chính doanh nghiệp/Nguyễn Đăng Hợp
Kế toán tài chính 1/Nguyễn Thị Dung
LS các học thuyết KT/Ma Đức Hân
704 Đ6KT 5 tiết Thuế và kế toán thuế
P.904
Nghỉ Phân tích HĐKD/Nguyễn Hải Linh
Marketing thương mại/Thầy Tiến
Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
 
905 Y03-K7 5 tiết Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Thực hành môn học Sáng 08h00 thi lại Thực hành nghiên cứu KH
P.904
Chăm sóc SK trẻ em
CSSK phụ nữ bà mẹ và GĐ
Điều dưỡng nhi khoa
Điều dưỡng người bệnh mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây